intTypePromotion=1

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB)

Chia sẻ: Thangnamvoiva30 Thangnamvoiva30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:62

0
78
lượt xem
15
download

Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài hệ thống hóa được những khái niệm cơ bản và những lý thuyết về chính sách cổ tức nổi bật từ trước đến nay có liên quan đến đề tài; xem xét và đánh giá đúng thực trạng chi trả cổ tức của ngân hàng cổ phần ACB trên thị trường chứng khoán Việt Nam trong 5 năm 2006-2010; đánh giá chính xác những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần ACB trong thời gian qua;... Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Nghiên cứu những nhân tố tác động đến chính sách cổ tức của ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB)

Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Lời Cảm Ơn<br /> <br /> uế<br /> <br /> Để hoàn thành được khóa luận này, tôi<br /> <br /> H<br /> <br /> xin gởi lời cảm ơn đến quý thầy cô giáo khoa<br /> Kế toán – Tài chính, Trường Đại học kinh tế<br /> <br /> tế<br /> <br /> Huế đã giúp đỡ, trang bị kiến thức cho tôi<br /> <br /> h<br /> <br /> trong suốt thời gian học. Đặc biệt tôi xin<br /> <br /> in<br /> <br /> gởi lời cảm ơn chân thành đến ThS. Nguyễn<br /> <br /> luận này.<br /> <br /> cK<br /> <br /> Việt Đức đã hướng dẫn tôi hoàn thành khóa<br /> <br /> họ<br /> <br /> Qua đây, tôi cũng xin gởi lời cảm ơn<br /> đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại cổ<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> phần Á Châu (ACB) – chi nhánh Huế, các cô<br /> chú, anh chị tại Phòng tín dụng – khách hàng<br /> cá nhân đã hướng dẫn, giúp đỡ, tạo mọi điều<br /> kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian<br /> thực tập tại đơn vị.<br /> Một lần nữa tôi xin chân thành cảm ơn!<br /> <br /> Sinh viên thực hiện<br /> SVTH: Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> cK<br /> <br /> in<br /> <br /> h<br /> <br /> tế<br /> <br /> H<br /> <br /> uế<br /> <br /> Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤ CÁC BẢNG<br /> DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ<br /> PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ..................................................................................................1<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài...............................................................................................1<br /> <br /> H<br /> <br /> 2. Mục tiêu nghiên cứu ....................................................................................................2<br /> 3. Đối tượng nghiên cứu ..................................................................................................2<br /> <br /> tế<br /> <br /> 4. Phạm vi nghiên cứu .....................................................................................................2<br /> 5. Phương pháp nghiên cứu .............................................................................................2<br /> <br /> h<br /> <br /> 6. Kết cấu đề tài ...............................................................................................................3<br /> <br /> in<br /> <br /> PHẦN II. NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU..................................................4<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC .....................................4<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.1. TỒNG QUAN VỀ CỔ TỨC ....................................................................................4<br /> 1.1.1. Lợi nhuận và cổ tức của công ty cổ phần ..............................................................4<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.1.1.1. Khái niệm lợi nhuận ...........................................................................................4<br /> 1.1.1.2. Khái niệm cổ tức.................................................................................................4<br /> 1.1.2. Các phương thức trả cổ tức ...................................................................................5<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> 1.1.2.1. Cổ tức trả bằng tiền mặt .....................................................................................5<br /> 1.1.2.2. Cổ tức trả bằng cổ phiếu.....................................................................................5<br /> 1.1.2.3. Cổ tức trả bằng tài sản ........................................................................................6<br /> 1.1.3. Đo lường chính sách cổ tức ...................................................................................6<br /> 1.1.3.1. Đo lường chính sách cổ tức tại Việt Nam ..........................................................6<br /> 1.1.3.2 Đo lường chính sách cổ tức trên thế giới ............................................................6<br /> 1.1.4. Các chính sách chi trả cổ tức .................................................................................8<br /> 1.1.4.1 Chính sách lợi nhuận giữ lại thụ động.................................................................8<br /> 1.1.4.2 Chính sách cổ tức tiền mặt ổn định .....................................................................9<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 1.1.4.3. Các chính sách cổ tức khác ..............................................................................10<br /> 1.1.5. Các lý thuyết về vấn đề cổ tức liên quan đến khóa luận .....................................11<br /> 1.1.5.1. Lý thuyết của Miller và Modiglani (M&M): Chính sách cổ tức không tác động<br /> đến giá trị doanh nghiệp trong thị trường hoàn hảo ......................................................11<br /> 1.1.5.2. Lý thuyết con chim trong bàn tay: Ưu tiên chi trả cổ tức ................................12<br /> 1.1.5.3. Lý thuyết ưu tiên thuế: Ưu tiên phần lợi vốn ...................................................13<br /> 1.1.5.4. Mô hình về chính sách cổ tức của Litner .........................................................14<br /> <br /> uế<br /> <br /> 1.1.5.5. Một số bài nghiên cứu cổ tức khác có liên quan. .............................................16<br /> 1.5.4. Tổng hợp một số yếu tố ảnh hưởng đến chính sách cổ tức từ các đề tài và khóa<br /> <br /> H<br /> <br /> luận đi trước...................................................................................................................19<br /> 1.5.4.1. Tính ổn định của lợi nhuận...............................................................................19<br /> <br /> tế<br /> <br /> 1.5.4.2 Triển vọng tăng trưởng......................................................................................19<br /> 1.5.4.3. Đặc điểm của ngành và doanh nghiệp..............................................................19<br /> <br /> h<br /> <br /> 1.5.4.4.Ảnh hưởng của thuế ..........................................................................................20<br /> <br /> in<br /> <br /> 1.5.4.5. Ảnh hưởng của khả năng thanh khoản của doanh nghiệp................................20<br /> <br /> cK<br /> <br /> 1.5.4.6 Khả năng vay nợ và tiếp cận các thị trường vốn ...............................................20<br /> 1.5.4.7 Hạn chế pháp lý ...............................................................................................21<br /> 1.5.4.8. Điều khoản hạn chế ........................................................................................22<br /> <br /> họ<br /> <br /> 1.5.4.9. Chi phí phát hành............................................................................................23<br /> CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH CỔ TỨC TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> CHÂU (ACB) ................................................................................................................24<br /> 2.1. MỘT VÀI NÉT GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU ....................24<br /> 2.1.1. Giới thiệu sơ lược về ngân hàng TMCP Á Châu ................................................24<br /> 2.1.1.1. Ngày thành lập..................................................................................................24<br /> 2.1.1.2. Lĩnh vực hoạt động...........................................................................................24<br /> 2.1.1.3. Niêm yết ...........................................................................................................24<br /> 2.1.1.4. Qúa trình phát triển...........................................................................................25<br /> 2.1.1.5. Biểu đồ tăng trưởng ..........................................................................................27<br /> 2.1.1.6. Cơ cấu tổ chức và cơ cấu cổ đông ....................................................................29<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br /> Khoá luận tốt nghiệp<br /> <br /> 2.2. MÔ TẢ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA NGÂN HÀNG ACB ( TRÍCH BÁO<br /> CÁO THƯỜNG NIÊN CỦA NGÂN HÀNG ACB).................................................. 30<br /> 2.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA ACB. ..32<br /> 2.3.1. Thu nhập ..............................................................................................................32<br /> 2.3.2. Triển vọng tăng trưởng........................................................................................35<br /> 2.3.3. Ảnh hưởng của hệ số an toàn vốn CAR ..............................................................39<br /> 2.4. ĐÁNH GIÁ CHÍNH SÁCH CỔ TỨC NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU (ACB)......45<br /> <br /> uế<br /> <br /> 2.4.1. Chính sách trả cổ tức theo nhu cầu của nhà đầu tư mà không quan tâm đến sự<br /> phát triển bền vững của ngân hàng................................................................................45<br /> <br /> H<br /> <br /> 2.4.2. Sử dụng chính sách cổ tức để đánh bóng hình ảnh của ngân hàng .....................47<br /> PHẦN 3. MỘT SỐ Ý KIẾN ĐÓNG GÓP ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA<br /> <br /> tế<br /> <br /> TMCP Á CHÂU (ACB) ................................................................................................49<br /> 3.1 MỨC CỔ TỨC ỔN ĐỊNH ......................................................................................49<br /> <br /> h<br /> <br /> 3.2. CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CẦN PHẢI CHÚ TRỌNG ĐẾN VẤN ĐỀ CƠ CẤU<br /> <br /> in<br /> <br /> VỐN...............................................................................................................................50<br /> <br /> cK<br /> <br /> KẾT LUẬN ...................................................................................................................52<br /> <br /> Đ<br /> ại<br /> <br /> họ<br /> <br /> DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO.....................................................................54<br /> <br /> SVTH: Nguyễn Tư Hiếu<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2