intTypePromotion=1
ADSENSE

Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng

Chia sẻ: Thanh Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

104
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khóa luận tập trung phân tích, đánh giá thực trạng tình hình tài chính tại công ty Cổ phần Kỹ thuật công nghệ Thái Hưng. Từ các nhận định về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tài chính tại Công ty Cổ phần Kỹ Thuật Công Nghệ Thái Hưng

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÁI HƢNG<br /> <br /> SINH VIÊN THỰC HIỆN<br /> <br /> : ĐOÀN DIỆU NGÂN<br /> <br /> MÃ SINH VIÊN<br /> CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> : A15703<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> ---o0o---<br /> <br /> KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP<br /> ĐỀ TÀI:<br /> <br /> ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY<br /> CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÁI HƢNG<br /> <br /> Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S. PHAN HỒNG GIANG<br /> Sinh viên thực hiện : ĐOÀN DIỆU NGÂN<br /> Mã sinh viên<br /> : A15703<br /> Chuyên ngành<br /> : TÀI CHÍNH<br /> <br /> HÀ NỘI – 2014<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp này là do tự bản thân thực hiện có<br /> sự hỗ trợ từ giáo viên hướng dẫn và không sao chép các công trình nghiên cứu<br /> của người khác. Các dữ liệu thông tin thứ cấp sử dụng trong Khóa luận là có<br /> nguồn gốc và được trích dẫn rõ ràng.<br /> Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về lời cam đoan này!<br /> <br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Diệu Ngân<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc đối với các thầy cô<br /> của trường Đại học Thăng Long, đặc biệt tôi xin chân thành cám ơn cô Phan<br /> Hồng Giang đã nhiệt tình hướng dẫn hướng dẫn tôi hoàn thành tốt khóa luận tốt<br /> nghiệp này.<br /> Trong quá trình thực tập do trình độ lý luận và kinh nghiệm thực tiễn còn<br /> hạn chế nên bài khóa luận không thể tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong sự<br /> góp ý của các thầy cô để khóa luận được hoàn thiện hơn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn !<br /> Hà Nội, ngày… tháng… năm 2014<br /> Sinh viên<br /> <br /> Đoàn Diệu Ngân<br /> <br /> Thang Long University Library<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> LỜI CẢM ƠN<br /> DANH SÁCH TỪ VIẾT TẮT<br /> DANH MỤC BẢNG BIỂU<br /> DANH MỤC BIỂU ĐỒ<br /> PHẦN MỞ ĐẦU<br /> CHƢƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH<br /> NGHIỆP ............................................................................................................................. 1<br /> 1.1. Khái quát về tài chính doanh nghiệp....................................................................... 1<br /> 1.1.1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp ......................................................................... 1<br /> 1.1.2. Vai trò của tài chính doanh nghiệp ........................................................................ 1<br /> 1.2. Mục tiêu và ý nghĩa của phân tích tài chính ........................................................... 2<br /> 1.2.1. Khái niệm phân tích tài chính ................................................................................ 2<br /> 1.2.2. Mục tiêu phân tích tài chính doanh nghiệp ........................................................... 2<br /> 1.2.3. Ý nghĩa phân tích tài chính doanh nghiệp ............................................................ 3<br /> 1.3 Thu thập thông tin sử dụng trong phân tích tài chính ........................................... 3<br /> 1.3.1 Các báo cáo tài chính ............................................................................................... 4<br /> 1.3.2 Các thông tin khác .................................................................................................... 7<br /> 1.4 Phƣơng pháp phân tích Tài chính doanh nghiệp .................................................... 8<br /> 1.4.1 Phương pháp so sánh ............................................................................................... 9<br /> 1.4.2 Phương pháp tỷ số .................................................................................................... 9<br /> 1.4.3 Phương pháp Dupont ............................................................................................. 10<br /> 1.5. Nội dung phân tích tài chính .................................................................................. 12<br /> 1.5.1 Phân tích các chỉ số tài chính ................................................................................ 12<br /> 1.5.2 Phân tích diễn biến nguồn vốn và sử dụng vốn ................................................... 17<br /> CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CỔ<br /> PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÁI HƢNG ...................................................... 19<br /> 2.1. Giới thiệu khái quát về c ng t Cổ phần<br /> <br /> ỹ Thuật Công Nghệ Thái Hƣng .... 19<br /> <br /> 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty<br /> <br /> ph n<br /> <br /> ỹ Thuật Công<br /> <br /> Nghệ Thái Hưng .............................................................................................................. 19<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2