KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN KĨ THUẬT

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
262
lượt xem
75
download

KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN KĨ THUẬT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn Kĩ thuật là môn học được đánh giá bằng nhận xét. Mức độ đánh giá cụ thể như sau: - Loại Hoàn thành (A) : HS đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng của môn học (từ 50% số nhận xét trở lên trong từng học kì hay cả năm học). Những HS đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 100% số nhận xét từng học kì hay cả năm học được đánh giá là Hoàn thành tốt (A+) và ghi nhận xét cụ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC - MÔN KĨ THUẬT

 1. Phần 2 KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CÁC MÔN HỌC _________________________________________________________________ B. CÁC MÔN HỌC ĐÁNH GIÁ BẰNG NHẬN XÉT MÔN KĨ THUẬT 1. Môn Kĩ thuật là môn học được đánh giá bằng nhận xét. Mức độ đánh giá cụ thể như sau: - Loại Hoàn thành (A) : HS đạt được yêu cầu cơ bản về kiến thức và kĩ năng của môn học (từ 50% số nhận xét trở lên trong từng học kì hay cả năm học). Những HS đạt loại hoàn thành nhưng có biểu hiện rõ về năng lực học tập môn học, đạt 100% số nhận xét từng học kì hay cả năm học được đánh giá là Hoàn thành tốt (A+) và ghi nhận xét cụ thể vào học bạ để nhà trường có kế hoạch bồi dưỡng. - Loại Chưa hoàn thành (B) : HS chưa đạt những yêu cầu theo quy định, đạt dưới 50% số nhận xét trong từng học kì hay cả năm. Việc đánh giá bằng nhận xét cần nhẹ nhàng, không tạo áp lực cho cả GV và HS. Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét, cần quan niệm là sự khơi dậy tiềm năng học tập của các em. 2. Đánh giá kết quả học tập của HS theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng môn Kĩ thuật (tài liệu Hướng dẫn thực hiện Chuẩn kiến thức, kĩ năng các môn học ở tiểu học – Bộ GD&ĐT, 2008), cụ thể như sau :
 2. LỚP 4 Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh (chứng cứ) Học kì I Nhận xét 1: - Chọn và sử dụng - Biết đặc điểm, tác được một số vật liệu, dụng cụ dụng và cách sử dụng, bảo Biết đặc điểm, thông thường dùng để cắt, quản một số dụng cụ đơn giản cách sử dụng vật liệu, khâu, thêu. thường dùng để cắt, khâu, thêu. dụng cụ cắt, khâu, thêu và cắt vải theo đường - Xâu được chỉ vào kim - Xâu được chỉ vào kim vạch dấu. và vê nút được chỉ (gút chỉ). và vê nút được chỉ (gút chỉ). - Vạch và cắt được vải - Vạch và cắt được vải theo đường vạch dấu. theo đường vạch dấu. Đường cắt có thể mấp mô. Nhận xét 2: - Chuẩn bị được vật - Khâu được mũi khâu liệu và dụng cụ để khâu. thường; khâu ghép được hai Biết cách khâu mép vải bằng mũi khâu thường. thường và khâu ghép - Khâu được một số hai mép vải bằng mũi mũi khâu thường theo đường - Các mũi khâu có thể khâu thường. vạch dấu. chưa đều nhau; đường khâu có
 3. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh (chứng cứ) - Khâu ghép được hai thể bị dúm. mép vải bằng mũi khâu thường và đường khâu ít bị dúm. Nhận xét 3: - Chuẩn bị được vật - Khâu được mũi khâu liệu và dụng cụ để khâu. đột thưa; khâu ghép được hai Biết cách khâu mép vải bằng mũi khâu đột đột thưa và khâu viền - Khâu được một số thưa. đường gấp mép vải mũi khâu đột thưa theo đường bằng mũi khâu đột vạch dấu, đường khâu ít bị - Các mũi khâu có thể thưa. dúm. chưa đều nhau; đường khâu có thể bị dúm. Nhận xét 4: - Chuẩn bị được vật - Thêu được ít nhất 5 liệu và dụng cụ để thêu. vòng móc xích tương đối đều Biết cách thêu nhau. móc xích. - Thêu được một số mũi thêu móc xích. - Đường thêu có thể bị dúm. - Đường thêu ít bị dúm. - HS nam không thêu sẽ đánh giá sản phẩm khâu do các em tự chọn.
 4. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh (chứng cứ) Nhận xét 5: - Chuẩn bị được vật Cắt, khâu, thêu được liệu và dụng cụ để khâu, thêu. 1 sản phẩm đơn giản (có thể Biết cắt, khâu chỉ sử dụng 2 trong 3 kĩ năng thêu một sản phẩm tự - Cắt, khâu thêu được cắt, khâu, thêu). chọn. một sản phẩm. - Đường khâu, thêu ít bị dúm. Học kì I Nhận xét 6: - Nêu được 4 lợi ích - Nêu được một số lợi của việc trồng rau, hoa. ích của việc trồng rau, hoa. Biết lợi ích của việc trồng rau , hoa, - Nêu được một số vật - Nêu được một số vật một số vật liệu, dụng liệu và tác dụng của dụng cụ liệu và tác dụng của dụng cụ cụ và điều kiện ngoại trồng rau, hoa. trồng rau, hoa. cảnh của cây rau, hoa. - Nêu được 5 điều kiện - Nêu được các điều ngoại cảnh của cây rau, hoa. kiện ngoại cảnh của cây rau, hoa. - Biết liên hệ với thực tiễn.
 5. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh (chứng cứ) Nhận xét 7: - Chuẩn bị được vật - Biết cách chọn cây rau, liệu và dụng cụ để trồng rau, hoa để trồng. Biết thực hiện hoa. một số công việc trồng - Biết cách trồng và và chăm sóc rau, hoa. - Cây con sau khi trồng chăm sóc cây rau, hoa. đứng thẳng, vững; rễ cây - Trồng được cây con không bị cong ngược và chồi đứng thẳng, vững; rễ cây lên trên. Cây sống được. không bị cong ngược và chồi - Làm được 1-2 khâu kĩ lên trên. Cây sống được ( nếu thuật chăm sóc rau, hoa khi có điều kiện thực hành) trồng. - Làm được 1-2 khâu kĩ thuật chăm sóc rau, hoa khi trồng. (nếu có điều kiện thực hành) Nhận xét 8: - Nhận dạng, gọi được - Nhận dạng, gọi được tên các nhóm chi tiết và dụng tên các nhóm chi tiết và dụng Biết tên gọi, cụ trong bộ lắp ghép mô hình cụ trong bộ lắp ghép mô hình nhận dạng các nhóm kĩ thuật. kĩ thuật. chi tiết, dụng cụ và biết lắp cái đu. - Chọn đúng và đủ các - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp cái đu. chi tiết để lắp cái đu.
 6. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh (chứng cứ) - Lắp được từng bộ - Lắp được cái đu theo phận, lắp ráp được cái đu và mẫu. đu chuyển động được. Nhận xét 9: - Chọn đúng và đủ các - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp xe nôi, ô tô tải. chi tiết để lắp xe nôi, ô tô tải. Biết lắp xe nôi và xe ô tô tải. - Lắp được từng bộ - Lắp được xe nôi, xe ô phận, của xe nôi, ô tô tải. tô tải theo mẫu. Xe lắp chuyển động được. - Lắp ráp được xe nôi, xe ô tô tải và xe chuyển động được. Nhận xét 10: - Chọn đúng và đủ các - Chọn đúng và đủ các chi tiết để lắp mô hình. chi tiết để lắp mô hình. Biết lắp một mô hình tự chọn - Lắp được từng bộ - Lắp được mô hình tự phận, của mô hình. chọn. Mô hình lắp tương đối chắc chắn, sử dụng được. - Lắp được mô hình và mô hình chuyển động được.
 7. Xếp loại học lực môn Kĩ thuật lớp 4 theo các quy định sau : Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cả năm) Hoàn thành tốt 5 nhận xét 10 nhận xét (A+) 3-4 nhận xét 5-9 nhận xét Hoàn thành (A) Chưa hoàn thành 0-2 nhận xét 0-4 nhận xét (B) LỚP 5 Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) Học kì I Nhận xét 1: - Chuẩn bị được các vật - Đính được ít nhất 1
 8. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) Biết cách đính liệu, dụng cụ để đính khuy và khuy hai lỗ tương đối chắc khuy hai lỗ và thêu thêu. chắn. dấu nhân. - Đính được khuy theo - Thêu được mũi thêu điểm vạch dấu, đường khâu dấu nhân (ít nhất 5 dấu nhân). chắc chắn, ít nhất đính được Đường thêu có thể bị dúm. từ 2 đến 3 khuy. - Thêu được dấu nhân theo đường vạch dấu, đường thêu ít bị dúm, ít nhất thêu được 5 dấu nhân. Nhận xét 2: - Nêu được cách sử dụng, bảo quản, giữ vệ sinh Biết một số một số dụng cụ nấu, ăn uống dụng cụ nấu, ăn uống; trong gia đình. cách chuẩn bị nấu ăn và cách nấu cơm trong - Nêu được cách chọn gia đình. và sơ chế thực phẩm thông thường cho bữa ăn gia đình. - Nêu được cách nấu cơm trong gia đình.
 9. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) Nhận xét 3: - Nêu được cách luộc rau. Biết cách luộc rau, cách bày dọn bữa - Nêu được cách bày ăn trong gia đình. dọn bữa ăn trong gia đình. - Nêu được cách rửa dụng cụ nấu, ăn uống trong gia đình. Nhận xét 4: - Chuẩn bị được dụng Làm được một sản phẩm cụ, vật liệu để làm sản phẩm. yêu thích. Biết cách làm một sản phẩm khâu - Hoàn thành sản phẩm thêu hoặc nấu ăn tự đúng thời gian quy định. chọn. - Sản phẩm được đảm bảo các yêu cầu kĩ thuật, mĩ thuật. Nhận xét 5: - Nêu được ít nhất 3 lợi - Nêu được ít nhất 3 lợi ích cơ bản của việc nuôi gà. ích cơ bản của việc nuôi gà. Biết lợi ích của việc nuôi gà. - Nêu được một số - Nêu được một số điểm điểm chính của 4 giống gà ri, chủ yếu của một số giống gà
 10. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) gà ác, Tam Hoàng, lơ-go. được nuôi nhiều ở nước ta - Nêu được ít nhất 4 - Nêu được một số thức loại thức ăn nuôi gà và cách ăn nuôi gà và cách sử dụng. sử dụng. - Nêu được một số giống gà và thức ăn nuôi gà ở gia đình hoặc địa phương (nếu có) Học kì II Nhận xét 6: - Nêu được cách nuôi dưỡng gà. Biết cách nuôi, chăm sóc và vệ sinh - Nêu được cách chăm phòng bệnh cho gà. sóc gà. - Nêu được tác dụng và một số cách vệ sinh phòng bệnh cho gà. Nhận xét 7: - Chọn đúng, đủ các chi - Chọn đúng, đủ các chi tiết để lắp xe cần cẩu và xe tiết để lắp xe cần cẩu và xe ben. Biết cách lắp xe ben. cần cẩu và xe ben. - Lắp được xe cần cẩu,
 11. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) - Lắp được từng bộ xe ben. Xe lắp tương đối chắc phận của xe. chắn và có thể chuyển động được. - Lắp ráp được xe cần cẩu, xe ben và xe chuyển động được. Nhận xét 8: - Chọn đúng, đủ các chi - Chọn đúng, đủ các chi tiết để lắp máy bay trực thăng. tiết để lắp máy bay trực thăng. Biết cách lắp máy bay trực thăng - Lắp được từng bộ - Lắp được máy bay trực phận của máy bay. thăng theo mẫu. Máy bay lắp tương đối chắc chắn. - Lắp ráp được máy bay và máy bay không xộc xệch. Nhận xét 9: - Chọn đúng, đủ các chi - Chọn đúng, đủ các chi tiết để lắp rô-bốt. tiết để lắp rô-bốt. Biết cách lắp rô bốt - Lắp được từng bộ - Lắp được rô-bốt. Rô- phận của rô-bốt. bốt lắp tương đối chắc chắn. - Lắp ráp được rô-bốt và rô-bốt không xộc xệch.
 12. Nhận xét Biểu hiện cụ thể Nội dung điều chỉnh ( chứng cứ) Nhận xét 10: - Chọn đúng, đủ các chi - Chọn đúng, đủ các chi tiết để lắp mô hình . tiết để lắp mô hình . Biết cách lắp ghép mô hình tự chọn - Lắp được từng bộ - Lắp được mô hình tự phận của mô hình. chọn. - Lắp ráp được mô hình, mô hình chuyển động được và không xộc xệch. Xếp loại học lực môn Kĩ thuật lớp 5 theo các quy định sau : Xếp loại học lực Học kì I Học kì II (Cả năm) Hoàn thành tốt 5 nhận xét 10 nhận xét (A+) 3-4 nhận xét 5-9 nhận xét Hoàn thành (A)
 13. Chưa hoàn thành 0-2 nhận xét 0-4 nhận xét (B)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản