Kỹ năng sử dụng ngôn từ

Chia sẻ: Nguyễn Thành Nguyên | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:64

1
2.200
lượt xem
1.820
download

Kỹ năng sử dụng ngôn từ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ngôn từ là chiết xuất tinh túy từ kiến thức, kỹ năng và tâm hồn của người nói. Lời ta nói ra rồi nó là chủ ta. Nguyên tắc sử dụng ngôn từ: khẳng định chắc chắn, thông dụng, cụ thể, rõ ràng, ngắn gọn. Kỹ năng sử dụng ngôn từ: giàu hình ảnh, cảm xúc, khách quan, khích tướng, tương qua kết nối

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ năng sử dụng ngôn từ

 1. KỸ NĂNG SỬ DỤNG
 2. Ngôn từ là chiết xuất tinh túy từ kiến thức, kỹ năng và tâm hồn của người nói
 3. Lời ta chưa nói ra ta là chủ nó Lời ta nói ra rồi nó là chủ ta
 4. Kỹ năng sử dụng ngôn từ Khái niệm ngôn từ Sức mạnh ngôn từ
 5. Kỹ năng sử dụng ngôn từ Khái niệm ngôn từ Sức mạnh ngôn từ
 6. Nội dung Ngôn từ Ngôn Người nghe Người nói Cảm xúc - Kiến thức - Khả năng tư duy - Nghệ thuật dẫn dắt
 7. N g«n õ  t    É n   d  ­  t duy
 8. Li n  ª kÕ t  c¶m   xóc
 9. Ý tại ngôn ngoại
 10. Cơ sở hình thành Tư duy học Tâm lý học Ngôn ngữ học
 11. Kỹ năng sử dụng ngôn từ Khái niệm ngôn từ Sức mạnh ngôn từ
 12. Nguyên tắc sử dụng ngôn từ Khẳng định chắc chắn Thông dụng Cụ thể, rõ ràng Ngắn gọn
 13. Nguyên tắc sử dụng ngôn từ Khẳng định chắc chắn Thông dụng Cụ thể, rõ ràng Ngắn gọn
 14. Bạn nghĩ bạn làm được hay không B ¹ ® Ò u  óng n  ® -Henry Ford-
 15. Nhân Tín Tín Lễ Trí Nghĩa
 16. Muốn khách hàng dùng và tin yêu sản phẩm Trước hết hãy dùng và tin yêu sản phẩm
 17. Ngôn từ tự tin, chắc chắn Tránh Nên  Động từ nhẹ, tính từ,  Động từ thúc đẩy hành trạng từ động  Hi vọng…  Thể khẳng định  Có thể…  Tôi tin rằng…  Không thể làm được..  Chắc chắn rằng…  Quyết tâm làm được..  May ra…  Đó là nhiệm vụ của tôi  Vì….nên
 18. N g«n õ Ý ch  tt cùc t o  ¹ C uéc  èng Ý ch  ùc s t c
 19. Tôi nhất định thành công!
Đồng bộ tài khoản