KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC GIỜ SINH HOẠT LỚP

Chia sẻ: NGO HOI | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:20

0
250
lượt xem
51
download

KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC GIỜ SINH HOẠT LỚP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vai trò của giờ sinh hoạt lớp đối với học sinh. 2.Yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp. 3.Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp.tạo nên sự gần gũi , vui vẻ Giải quyết những vướng mắc, khó khăn. Tăng sự đoàn kết của một tập thể lớp. Nâng cao đời sống tinh thần trong học đường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: KỸ NĂNG TỔ CHỨC CÁC GIỜ SINH HOẠT LỚP

 1. KỸ NĂNG TỔ CHỨC GIỜ SINH HOẠT LỚP
 2. NỘI DUNG 1. Vai trò của giờ sinh hoạt lớp đối với học sinh. 2. Yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp. 3. Hình thức tổ chức giờ sinh hoạt lớp.
 3. Đây có phải là một giờ sinh hoạt lớp?
 4. 1. Giờ sinh hoạt lớp là gì ? 2. Chúng ta nên làm gì trong giờ sinh hoạt lớp?
 5. GIỜ SINH HOẠT LỚP • Tạo nên sự gần gũi, vui vẻ. • Giải quyết những vướng mắc, khó khăn. • Tăng sự đoàn kết của một tập thể lớp. • Nâng cao đời sống tinh thần trong học đường.
 6. CÔNG VIỆC TRONG GIỜ SINH HOẠT LỚP Họp hành, bình bầu, kỷ luật Tranh luận Triển khai công việc chung,.. Kiểm soát của GVCN Thoải mái và đầy tính văn hóa.
 7. Vai trò của giờ sinh hoạt lớp đối với HS. 1. Tác dụng giáo dục đối với HS. • Tự quản • Đoàn kết • Liên kết , mở rộng các mối liên hệ • Tăng cường sự hiểu biết • Khắc phục các xu hướng hẹp hòi • Rèn luyện được các kỹ năng sống
 8. 2. Nguyên nhân làm cho HS không thích giờ sinh hoạt lớp. • HS không được cùng nhau tham gia các hoạt động: 28% • Nội dung khô cứng: 56% • Hình thức đơn điệu, nhàm chán: 67% • Không khí căng thẳng: 56% • GVCN chưa biết cách tổ chức giờ sinh hoạt lớp: 21% • GVCN không coi trọng : 28% •
 9. Yêu cầu cơ bản đối với giờ sinh hoạt lớp. Đa dạng hóa về nội dung và hình thức. 1.Nội dung : - Bổ ích, thiết thực,cụ thể, phong phú, phù hợp, đáp ứng nhu cầu của HS. - Liên quan đến công việc chung của lớp.
 10. 2.Hình thức : - Đối thoại ( Nhóm, tổ, đồng sở thích,… )
 11. Hình thức, phương pháp tổ chức giờ sinh hoạt lớp. 1.Tổng kết đánh giá thi đua và xây dựng kế hoạch. a.Đánh giá những hoạt động trong tuần. - Học sinh báo cáo. - Nhận xét của GVCN. b.Lập kế hoạch tuần tiếp theo của lớp.
 12. 2. Thảo luận chuyên đề, chủ điểm
 13. Thảo luận chủ đề
 14. 3. Hình thức hỗn hợp : (Tổng kết thi đua và sinh hoạt theo chủ đề)
 15. Hãy biến mỗi giờ sinh hoạt lớp thành những “bữa tiệc” thực sự của HS và cho HS.
 16. Thiết kế GIỜ SINH HOẠT LỚP 11A Tuần : Tháng : Chủ đề : 1.Mục tiêu 2.Nội dung 3.Hình thức 4.Công tác chuẩn bị( bao gồm cả phương tiện) 5.Thời điểm tiến hành 6.Tiến trình sinh hoạt
 17. Caùm ôn söï theo doõi cuûa Quyù Thaày Coâ
Đồng bộ tài khoản