intTypePromotion=1

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Chia sẻ: Lan Wang Ji | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:6

0
123
lượt xem
25
download

Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quản trị tài chính doanh nghiệp (DM) liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cô tức. Các quyết định này được thực hiện ổ hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của DN. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được tình hình tài chính hiện tại của DN trước khi ra quyết định. Phân tích các báo cáo tài chính (BCTC) DN là quá trình sử dụng các BCTC của DN để phân tích và đánh giá tinh hình tài chính của DN để từ đó có thể hoạch định và kiểm soát hiệu quả hơn tình hình tài chính tại DN, có biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình hình tài chính DN nhờ đó có thể gia tăng sức mạnh của DN, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Kỹ thuật phân tích báo cáo tài chính phục vụ quản trị tài chính doanh nghiệp

KỸ THUẬT PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHỤC VỤ <br /> QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP<br /> Quản trị  tài chính doanh nghiệp (DM) liên quan đến việc ra các quyết định đầu tư, quyết  <br /> định nguồn vốn và quyết định phân chia cô tức. Các quyết định này được thực hiện ổ  hiện  <br /> tại nhưng sẽ  ảnh hưởng đến tương lai của DN. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được  <br /> tình hình tài chính hiện tại của DN trước khi ra quyết định. Phân tích các báo cáo tài chính  <br /> (BCTC) DN là quá trình sử  dụng các BCTC của DN để  phân tích và đánh giá tinh hình tài  <br /> chính của DN để từ đó có thể  hoạch định và kiểm soát hiệu quả  hơn tình hình tài chính tại  <br /> DN, có biện pháp hữu hiệu nhằm duy trì và cải thiện tình hình tài chính DN nhờ đó có thể gia  <br /> tăng sức mạnh của DN, nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của DN.<br /> Ths. Nguyễn Thị Ngọc Lan ­ Khoa Kế Toán<br /> Trường ĐH Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp<br />  <br /> Nội dung phân tích BCTC theo góc độ quản trị DN<br /> Vấn đề phân tích BCTC có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động quản trị DN. Trong các  <br /> con số  tài chính được thống kê trên các BCTC, để  những đối tượng sử  dụng báo cáo hiểu  <br /> được ý nghĩa những con số này, đòi hỏi sử dụng những phương pháp, công cụ  phân tích để <br /> xuất bản ra một báo cáo đem lại cho người đọc những thông tin hữu ích, dễ hiểu và sử dụng <br /> nhanh trong quá trình ra quyết định của mình.<br /> BCTC được lập theo những chuẩn mực kế toán do các cơ quan quản lý ban hành như Bộ Tài  <br /> chính, Ngân hàng Nhà nước,.. Hệ thống BCTC của một DN (bao gồm cả loại hình ngân hàng  <br /> thương mại) bao gồm 4 loại: Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, <br /> Báo cáo lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh BCTC.<br /> Phân tích BCTC không những phục vụ những đối tượng đang quản trị điều hành DN mà còn  <br /> cung cấp những thông tin cho các đối tượng quan tâm đến tình hình â€œsức khỏe†c a DN.<br /> ủ  <br /> Và một điều lưu ý rằng, tùy loại hình DN mà phương pháp phân tích, hình thức phân tích và <br /> độ nhấn phân tích vào một vài chỉ tiêu trong báo cáo để nêu bật lên mức độ trong hoạt động <br /> DN.<br /> Tùy theo đối tượng sử dụng bản phân tích như thế nào: ta có thể  hiểu việc phân tích có thể <br /> đáp ứng 2 mục đích:<br /> ­ Mục đích ra quyết định: Dựa trên những thông tin từ  các con số  cụ  thể, việc phân tích sẽ <br /> đánh sâu vào yếu tố mạnh yếu của DN như: chỉ số nguồn vốn, chỉ tiêu thanh khoản, chỉ tiêu <br /> thanh toán ngay....<br /> ­ Mục đích đầu tư  vào DN hoặc rời bỏ  DN: Việc phân tích này đòi hỏi chuyên sâu hơn rất <br /> nhiều: vì ngoài việc phân tích các yếu tố tài chính như phân tích hệ thống BCTC thì lồng vào  <br /> đó là phân tích rất nhiều các chỉ số phi tài chính như: tình hình nhân sự, hoạt động marketing,  <br /> chế độ phúc lợi, những khó khăn của DN... Từ đó mới đề<br /> ra được các nhóm giải pháp khắc phục hoặc tăng cường trong hoạt động kinh doanh DN.<br /> Vì thế, nội dung của việc phân tích BCTC có thể được thể hiện qua 2 khía cạnh:<br /> * Phân tích trên từng BCTC<br /> Việc phân tích trên từng BCTC, bao gồm các nội dung cơ bản sau đây:<br /> ­ Phân tích ngang trên từng BCTC để  thấy rõ sự biến động về  quy mô của từng chỉ  tiêu, kể <br /> cả số tuyệt đối và số tương đối.<br /> ­ So sánh dọc trên từng BCTC (đặc biệt trên bảng cân đối kế toán) để thấy rõ sự biến động <br /> về cơ cấu của từng chỉ tiêu trên từng BCTC.<br /> ­ Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên từng BCTC nhằm đánh giá sơ bộ về tình hình tài  <br /> chính của DN.<br /> Phân tích như trên sẽ cho cái nhìn tổng quan về sự biến động của từng chỉ tiêu tài chính. Từ <br /> đó biết được con số tài chính đó đang ở mức tốt hay xấu hay ít nhất cũng đưa ra được thông  <br /> tin về tốc độ tăng trưởng của thòi điểm đang phân tích so với một thời điểm trong quá khứ<br /> Ví dụ: Một DN trong 6 tháng đạt lợi nhuận là 30 tỷ đồng. Nếu chỉ dựa vào thông tin trên thì <br /> con số 30 tỷ đồng thực sự khó cho người đọc báo cáo hiểu tường tận con số. ít nhất từ 30 tỷ <br /> đồng đó, ta sẽ so sánh với kết quả đạt được so với 6 tháng cùng kỳ năm trước. 30 tỷ đồng là  <br /> đạt được bao nhiêu % so với kế  hoạch. Hay 30 tỷ đó thu được có xuất phát từ  ngành nghề <br /> chính hay không.<br /> Kỹ lưỡng hơn, ta cũng đi sâu phân tích cơ cấu vốn mà DN đang sử dụng: bao nhiêu % là vốn <br /> vay, bao nhiêu % là vốn chủ. Chỉ số hàng tồn kho là bao nhiêu. Chi phí vốn vay hiện thời DN  <br /> đang sử  dụng là bao nhiêu... Sẽ  có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xung quanh con số  30 tỷ <br /> đồng trên. Và trên hết các cổ  đông sẽ  là người chất vấn và rạch ròi nhiều nhất. Càng phân  <br /> tích kỹ lưỡng bao nhiêu, bài phân tích càng có chất lượng.<br /> *Phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiêu trên các BCTC của DN<br /> Việc phân tích mối liên hệ giữa các chỉ tiếu trên các BCTC DN là một nội dung rất căn bản  <br /> của phân tích BCTC, nhằm cung cấp những thông tin đánh giá thực trạng tài chính của DN <br /> mà nội dung của nó bao gồm những vấn đề sau đây:<br /> ­ Đánh giá khái quát tình hình tài chính của DN.<br /> ­ Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn ngắn hạn cho việc dự trữ tài sản ngắn hạn của DN.<br /> ­ Phân tích khả năng huy động vốn cho SXKD của DN.<br /> ­ Phân tích tình hình và khả năng thanh toán của DN.<br /> ­ Phân tích tình hình rủi ro tài chính của DN.<br /> ­ Phân tích hiệu quả SXKD của DN.<br /> ­ Phân tích giá trị DN.<br /> Việc phân tích BCTC không thể  tách rời việc phân tích DN đó nằm tương quan trong môi  <br /> trường đầu tư. Sẽ  là thiếu đầy đủ  nếu việc phân tích đó không có sự  so sánh với các DN <br /> cùng ngành nghề trong cùng thời điểm. Và cũng là thiếu sót nếu việc phân tích không đề cập  <br /> đến những tác động của môi trường kinh doanh, tác động của chính sách tói hoạt động kinh  <br /> doanh của DN.<br /> Tồn tại của công tác phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính tại các DN Việt Nam<br /> Phân tích BCTC cung cấp được nhiều thông tin bổ  ích liên quan đến hoạt động và tình hình <br /> tài chính DN. Tuy nhiên, Phân tích BCTC  ờ  Việt Nam mới chỉ  thật sự  bắt đầu kể  từ  khi <br /> chuyển sang kinh tế thị trường và có sự xuất hiện ngày càng nhiều các công ty cổ phần. DN  <br /> nhà nước hầu như  không quan tâm lắm đến phân tích BCTC, các loại hình DN tư  nhân hay <br /> công ty hợp danh hầu như quá nhỏ bé khiến không đủ  nguồn lực và cũng không có nhu cầu <br /> phân tích BCTC, kể cả các DN có tiến hành phân tích BCTC thì cũng rất sơ sài, chủ yếu do  <br /> bộ  phận kế  toán thực hiện mà không có một bộ  phận chuyên thực hiện phân tích BCTC.  <br /> Thực trạng phân tích BCTC nhằm mục đích phục vụ quản trị tài chính DN vẫn còn một số <br /> tồn tại sau:<br /> ­ Phân tích BCTC tại các DN Việt Nam ít khi được tiến hành vì mục đích đánh giá và kiểm  <br /> soát bởi các nhà quản lý trong nội bộ  công ty mà chủ  yếu do ngân hàng hay công ty chứng  <br /> khoán là những người bên ngoài DN thực hiện<br /> ­ Phân tích BCTC DN Việt Nam gặp một trở  ngại lớn là không có các dữ  liệu bình quân  <br /> nghành để  so sánh. Điều này làm giảm đi phần nào ý nghĩa trong việc đánh giá tinh hình tài <br /> chính công ty<br /> ­ Do báo cáo kết quả  kinh doanh của Việt Nam không tách bạch rõ ràng các khoản chi phí <br /> tiền thuê và lãi vay nên ít khi các nhà phân tích sử dụng tỷ số đo lường khả năng thanh toán  <br /> lãi vay và khả năng trả nợ, trừ khi ngân hàng và chủ nợ vì quá quan trọng tỷ số này nên phải  <br /> tìm cách tách phần chi phí này từ chi phí hoạt động tài chính.<br /> ­ Đứng trên góc độ nhà đầu tư và cổ đông, chỉ tiêu ROE hay lợi nhuận ròng thuộc về cổ đông  <br /> là rất đáng quan tâm. Tuy nhiên, do báo cáo kết quả kinh doanh chỉ dừng lại ở chỗ báo cáo lợi <br /> nhuận ròng là bao nhiêu trong khi thực tế không phải tất cả lợi nhuận ròng đều thuộc về cổ <br /> đông do công ty phải trích lập một số quỹ khác nên chỉ  tiêu lợi nhuận ròng dễ gây ra sự sai  <br /> lệch kỳ vọng cho cổ đông.<br /> ­ Mức độ  tin cậy của số  liệu trên BCTC không cao, kể cả  các BCTC đã qua kiểm toán nên <br /> kết quả phân tích và đánh giá tình hình tài chính DN thông qua phân tích BCTC thường chỉ có  <br /> giá tri tham khảo hơn là phản ánh đúng thực trạng nếu để phục vụ tốt nhu cầu quản trị DN  <br /> thì cần phải kết hợp thêm nhiều loại báo cáo nữa.<br /> Sử dụng kỹ thuật phân tích BCTC phục vụ quản trị tài chính DN.<br /> Có rất nhiều cách tiếp cận khác nhau trong việc phân tích tình hình tài chính DN nhưng trong  <br /> phạm vi bài viết này sẽ  đề cập đến hai mô hình đó là: phân tích tài chính dựa vào mục đích  <br /> và phân tích tài chính dựa vào loại phân tích. Khi phân tích tài chính bao giờ  nhà phân tích <br /> cũng kết hợp cả hai loại hình phân tích này (Hình 1, 2).<br /> Trong các kỹ  thuật phân tích BCTC,  ở Việt  Nam hiện tại kỹ  thuật phân tích tỷ  số  tài chính <br /> được sử  dụng nhiều nhất. Phân tích các tỷ  số  tài chính liên quan đến việc xác định và sử <br /> dụng các tỷ  số  tài chính để  đo lường và đánh giá tình hình hoạt động tài chính của công ty. <br /> Có nhiều loại tỷ số tài chính khác nhau, để dễ dàng tiếp cận và ứng dụng, DN nên phân loại  <br /> các tỷ số tài chính:<br /> ­ Dựa vào cách thức sử dụng số liệu để xác định, tỷ số tài chính có thể chia thành ba loại: tỷ <br /> số tài chính xác định từ bảng cân đối kế toán, tỷ  số tài chính từ  báo cáo kết quả  kinh doanh  <br /> và tỷ số tài chính từ cả hai báo cáo vừa nêu.<br /> ­ Dựa vào mục tiêu phân tích, các tỷ số tài chính có thể chia thành: tỷ số thanh toán, tỷ số nợ,  <br /> tỷ số khả năng hoàn trả nợ và lãi vay, các tỷ số hiệu quả hoạt động, các tỷ số khả năng sinh <br /> lòi và các tỷ số tăng trưởng.<br /> Để  có thể  vận dụng kỹ  thuật phân tích BCTC phục vụ  quản trị  DN có hiệu quả  thì DN có <br /> thể tiến hành các bước theo trình tự như sau:<br /> Bước 1: Xác định đúng công thức đo lường chỉ tiêu cần phân tích tính<br /> Bước 2: Xác định đúng số liệu từ các BCTC để lắp vào công thức tính<br /> Bước 3: Giải thích ý nghĩa của tỷ số vừa tính toán<br /> Bước 4: Đánh giá tỷ số vừa tính cao, thấp hay phù hợp)<br /> Bước 5: Rút ra kết luận về tình hình tài chính công ty<br /> Bước 6: Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ số tài chính<br /> Bước 7: Đưa ra các khuyến nghị phục vụ quản trị tài chính DN <br /> Bước 8: Tổng hợp trên báo cáo phân tích<br /> <br /> <br /> Kết luận<br /> Phân tích BCTC là quá trình sử dụng các BCTC của một DN cụ thể để tiến hành các kỹ thuật  <br /> phân tích như phân tích tỷ số, phân tích khuynh hướng, phân tích cơ cấu và phân tích DuPoint  <br /> nhằm đánh giá tình hình tài chính của công ty để có những quyết định phù hợp. Quan tâm đến <br /> phân tích BCTC DN gồm các nhà quản lý DN, các chủ nợ, các nhà đầu tư. Mặc dù phân tích  <br /> BCTC cung cấp được nhiều thông tin hữu ích quan trọng nhưng nó vẫn có những mặt hạn  <br /> chế  cần nắm vững đề  vượt qua hoặc tránh những tác động làm sai lệch kết quả  phân tích.  <br /> Phân tích BCTC ở Việt Nam phục vụ quản trị tài chính DN còn nhiều hạn chế cần vượt qua <br /> bằng cách cải thiện hơn môi trường kinh doanh, đặc biệt là số liệu bình quân ngành.<br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2