Lập và phân tích kế hoạch đầu tư dự án: Thành lập công ty TNHH đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh-sinh viên

Chia sẻ: PHẠM NGOC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

2
1.032
lượt xem
215
download

Lập và phân tích kế hoạch đầu tư dự án: Thành lập công ty TNHH đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh-sinh viên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Họ khẳng định:chúng tôi không phải không muốn tuyển sinh viên mới ra trường nhưng vì sinh viên mới không có kinh nghiệm nên thật rất khó đáp ứng nhu cầu công việc đảm đương tốt các vị trí yêu cầu Thử hỏi các nhà tuyển dụng sinh viên học tại trường làm sao có kinh nghiệm tai doanh nghiệp được ?.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Lập và phân tích kế hoạch đầu tư dự án: Thành lập công ty TNHH đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh-sinh viên

 1. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 LẬP VÀ PHÂN TÍCH KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 1
 2. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 : Nghệ an là một tỉnh rộng có đến 8 trường đại học cao đẳng như trường Đại Học Vinh , trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vinh, trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ Thuật ,… với trên 12.000 vinh viên (theo thống kê năm 2009) vaø khoâng nghöøng taêng qua caùc naêm cuøng với việc trường Đại Học Vinh vừa được bộ giáo dục xếp vào trường trọng điểm quốc gia ,và một số trường cao đẳng đã được bộ nâng cấp thành trường đại hoc như trường cao đẳng y tế nghệ an ( đại học y khoa vinh) Dự kiến trong các năm t ới số lượng sinh viên về nghệ an theo học tiếp tục tăng nhưng trên tỉnh vẫn chưa thực sự có một công ty nào khai thác trế mạnh trên của tỉnh trong khi Nghệ an là một vùng đất học có truyền thống học hành từ rất lâu . cùng với các chinh ưu tiên vào giáo d ục của tỉnh và các chính sách thông thoáng trong đ ầu tư của tỉnh khi mà số lượng sinh viên học viên nhiều thì cũng như sinh viên ở các trường đại học cao đẳng khác số lượng sinh viên mong muốn được học tập các kỹ năng mềm trong quộc sống và chuẫn bị các hành trang cần thiết trong công việc mai sau là rất lớn.mặt khác * Đa số các giám đốc nhân sự đều khẳng định Chúng tôi không thiếu việc làm mà thiếu sinh viên làm việc được Sinh viên mới ra trường không những không có kinh nghiêm mà còn thiếu quá nhiều kỹ năng làm Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 2
 3. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 việc đặc biệt là kỹ năng mềm như kỹ năng phân tích , tổng hợp, trình bày giao tiếp 30%sinh viên ra trường không tìm được việc làm và 60%doanh nghiệp phải đào tạo lại sinh viên mới ra trường Đa số các giám đốc nhấn sự đều khẵng định về các sinh viên mới ra trường như sau. Họ khẳng định:chúng tôi không ph ải không muốn tuyển sinh viên mới ra trường nhưng vì sinh viên mới không có kinh nghiệm nên thật rất khó đáp ứng nhu cầu công việc đảm đương tốt các vị trí yêu cầu Thử hỏi các nhà tuyển dụng sinh viên học tại trường làm sao có kinh nghiệm tai doanh nghiệp được ?. Trong khi các doanh nghiêp lai không t ạo cơ hội cho họ làm việc mà lại yêu cầu tuyển người có khinh nghiệm . Kinh nghiệm là trải nghiệm +chiêm nghiệm về một việc gì đó mới được xem là có khinh nghiệm với việc đó . Vậy laáy đâu ra kinh nghiệm hoặc tương đương với môt nghười có kinh nghiệm ???? theo nghiên cứu của đai học harvard, một nghười thành đạt chỉ có 25%là do kiến thức thuộc về kỹ năng cứng (harskills), 75% ñược quyết định bởi kỹ năng meàm họ được trang bị. Muốn có được thành công phải biết keát hợp cả hai kỹ năng này. Nghiều bạn sinh viên chia sẽ chúng tôi hiểu tầm quan trọng của kỹ năng mềm nhưng chuùng toâi vaãn chưa ñược trang bị các kỹ năng ñó trong nhà trường những gì chúng tôi học được vẩn là lý thuyết và không thể áp dụng dươc trong công việc và quộc sống như một kỹ năng thật sự . Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 3
 4. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 Từ những thöïc traïng ñoùđchúng tôi quyết định thành lập công ty TNHH sinh viên soft skills một công ty đào tao các kỹ năng mềm cho sinh viênTNHH sinh viên soft skills ra đời nhằm ñịnh vị thương hiệu sinh viên trên địa bàn tỉnh nghệ an trong mắt nhà tuyển dụng . Với việc áp dụng thành công mô hình đào t ạo hiện đại MTC-Resut (Mindset-Training- Coaching&Consulting ) Tư duy-Đào tạo - Huấn Luyện & Tư vấn . Hướng tới sư thay đổi đảm bảo kết quả và kim chỉ nam đào tạo”chỉ có học thật thực hành thật mới có kết quả thật và hướng tới nó sẽ là trung tâm đào tạo giáo dục chất lượng cao để đáp ứng nhu cầu cao hơn của học viên và trở thành một trong những trung tâm giáo d ục uy tín trên địa bàn Nghệ An và khu vực bắc miền trung. 2;GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 2.1,giới thiệu về công ty TNHH sinh viên soft skills Địa điểm đầu tư: Đường Nguyễn Văn Cừ-phường Hưng Phúc-thành phố Vinh -tỉnh Nghệ An Điện thoại: -cơ quan: (84) 383 594 555 Di động:01699924665 Website: www.sinhviensoftskills.com.vn Email: info@sinhviensoftskills.com.vn Chức năng: Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 4
 5. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 -đào tạo kỹ năng mềm cho sinh viên (học viên ) các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghệ an -định vị thương hiệu sinh viên trên đ ịa bàn tỉnh Nghệ an -giúp sinh viên thành công trong công việc và trong quoäc soáng sau naøy -lieân keát caùc trung taâm giaùo duïc noû leõ treân ñòa baøn laïi vôùi nhau. Tên dự án :đầu tư xây dựng trung tâm đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh sinh viên Chủ đầu tư :công ty tnhh sinh viên soft kills Mục tiêu của dự án * mục tiêu chung -đào tạo các kỹ năng mềm cho sinh viên trên địa bàn tỉnh nghệ an -tận dụng thế mạnh của tỉnh -khẳng đinh hương hiệu cho sinh các trường đại học cao đẳng trên địa bàn tinh nghệ an là chiếc cầu nối nhằm đưa sinh viên và các nhà tuyển dụng lai gần nhau hơn. *mục tiêu cụ thể Liên kết với các trường đại học cao đẳng nhằm tạo ra môi trường thực tâp (biểu hiện các kỹ năng của mình) ngoài chức năng đào tạo tru ng tâm còn là nơi giao lưu học hỏi kinh nghiêm giữa các sinh viên Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 5
 6. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 -liên kết với các trung tâm khác nhằm tạo ra một hệ thống trung tâm giáo dục -kết hợp với bộgiaoó ducj và ò taọ tính nghệ an trao , cấp chứng chỉ cho các học viên đạt yêu cầu Hình thức đầu tư : xây dựng mới Tổng mức vốn đầu tư:18.000 triệu đồng Vốn cố định:15.000triệu đồng Vốn lưu động:2.000triệu đồng Vốn dự phòng:500 triệu đồng Nguồn vốn +nguồn vốn của chủ sơ hửu:10 tỷ đồng +vốn vay:8 tỷ đồng (vay của ngân hàng thương mại với lãi suất 15%/năm) Công suất thiết kế:3 ca học mỗi ngày mỗi ca 10 lớp học Hình thức tổ chức và quản lý dự án:chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án Thời gian hoạt động của dự án:15năm kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh Thời gian thực hiện: Tổ chức thi công:quý 4 năm 2011 Hoàn thành:quý 1 năm 2012 Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 6
 7. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 1.1 Căn cứ pháp lý Căn cứ vào nghị đinh số 50/NĐ -CP ngày 28/08/1996 Của chính phủ về việc thành lập , tổ chức giải thể và phá sản doanh nghiệp -Caên cöù nghò ñònh52CP ngaøy 8/7/1999 cuûa chính phuû veà vieäc ban haønhquy cheá quaûn lyù ñaàu tö xaây döïng -Nghò ñònh12CP ngaøy 4/5/2000 cuûa chính chính phuû veà vieäc söûa ñoåi moät soá ñieàu trong quy cheá quaûn lyù ñaàu tö vaø xaây döïng ban haønh theo nghò ñònh 52CP - thoâng tö 04/2005/TT-BXD NGAØY 01/4/2005 cuûa boä tröôûng boä xaây döïng, höôùng daãn vieäc laäp vaù quaûn lyù chi phí döï aùn ñaà tö xaây döïng coâng trình 1.2, căn cứ thực tiễn Công ty tnhh sinh viên soft skills nằm trên địa bàn tỉnh nghệ an là một tinh co số lượng sinh viên lớn và nhu cầu học các kỹ năng mềm của sinh viên rất lớn để phục vụ cho công việc và quộc sống của họ sau này. Hiện nay tỉnh vẫn chưa có một công ty nào hoạt động trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng mềm . mặt khác các chính sách thu hut đ ầu tư vào tỉnh ngày càng Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 7
 8. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 thông thoáng nhất là đối với các doanh nghiêp đ ầu tư trong linh vực giao dục,và phát triển giáo dục. Nghệ an là tỉnh nằm ở khu vực bắc miền trung nên dễ dàng phát triển dự án ra cả nước 2.1 địa điểm xây dự án Công ty tnhh sinh viên soft skills nằm trên đường nguyễn văn cừ -phường hưng phúc –tpvinh là một trong những con đường chính của thành phố vinh.nằm ở trung tâm thành ph ố (bên cạnh quảng trường Hồ Chí Minh) rất tốt cho hoạt động marketing . nó lại vừa gần tất cả các trường đại học cao đẳng khác. 2.2 đối tượng đào tạo Sinh viên các trường đại học cao đằng trên địa bàn tỉnh nghệ an và các tỉnh lân cận 2.3; mục tiêu đào tạo Khóa học nhằm giúp cho học viên “Định Vị Thương Hiệu Sinh Viên trong mắt nhà tuyển dụng” thông qua việc: - Xây dựng được cho mình những tư duy tích cực, nhận diện được các đặc điểm tính cách và năng l ực (điểm mạnh, yếu) của mình từ đó học viên có thể chủ Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 8
 9. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 động trong việc xây dựng định hướng tương lai cho mình. - Biết cách khai thác tiềm năng não bộ và khai thác sức mạnh bản thân để nâng cao hiệu quả trong học tập và công việc. - Rèn luyện được các kỹ năng cần thiết cốt lõi đáp ứng những yêu cầu của công việc, qua đó biết cách tạo lợi thế của mình trong mắt nhà tuyển dụng. -Hình thành các mục tiêu trong công việc và tạo đột phá thăng tiến sự nghiệp. -Tích lũy những kinh nghiệm thực sự trong công việc và cuộc sống thông qua trải nghiệm tình huống và dự án thực tế. Hiện nay, thực tế cho thấy rất nhiều bạn sinh viên đi học kỹ năng mềm chỉ bởi theo trào lưu hoặc chỉ để có một tờ giấy chứng nhận mà không có một nhận thức rõ ràng về mục tiêu và mục đích của việc rèn luyện kỹ năng mềm của mình. Do đó, không như các đơn vị đào tạo khác tổ chức các khóa học ngắn ngày, trung tâm Sinh Viên soft skills thiết kế các khóa học có thời lượng kéo dài hơn nhằm có đủ thời gian kèm cặp học viên trong việc định hướng cá nhân và rèn luyện kỹ năng mềm để có thể áp dụng thuần thục trong công việc và cuộc sống 2.4;mô tả quy trinh học Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 9
 10. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 1. “Setting mind,leading life”: sinh viên soft skills là trung tâm đào t ạo kỹ năng mềm về thực hành và ứng dụng thực tế hiện nay, điểm nổi bật của trường là việc ứng dụng thành công mô hình đào tạo MTC-Result (Mindset-Training-Coaching & Consulting) và triết lý đào tạo “Học thật, thực hành thật, kết quả thật”. Nhằm tạo ra sự thay đổi toàn diện và hình thành các kỹ năng bước đầu tiên người học sẽ trải qua các buổi học Mindset (thay đổi tư duy và định hướng sống) được áp dụng phương pháp N.L.P Học viên được đào tạo theo công nghệ đào tạo thực hành dựa trên mô hình MTC - Resullt gồm 4 bước: Mindset - Traning - Consulting & Coaching - Result Assessment System. - Mindset: Theo các chuyên gia tâm lý hành vi con người, để thay đổi tận gốc của một con thì cần bắt đầu từ thay đổi tư duy - lập trình lại tư duy - từ tư duy sẽ ảnh hưởng và quyết định đến hành vi. Do đó, để bắt đầu học, học viên Pioneer được tham gia các khóa học về lập trình ngôn ngữ tư duy. Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 10
 11. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 - Training: Sau khi thay đổi mindset, học viên sẽ được trang bị gồm kỹ năng và kiến thức cốt lõi. Với phương tiện thông tin như hiện nay, người học nếu muốn có kiến thức về kỹ năng, quản trị thì vô cùng dễ dàng. Họ có thể đọc sách, tìm kiếm trên mạng, học tại trường đại học…. Đến với Công ty TNHH Sinh viên Soft skills không phải để học cho biết mà đến để hệ thống lại những lý thuyết được xem là cơ bản, cốt lõi, mới và có thể áp dụng được cho người học và doanh nghiệp. Do đó, đối với người chưa học về quản trị thì không quá khó để tiếp thu, đối với người đã học Đại Học hoặc người đi làm thì không nhàm chán. “Đơn giản bởi vì đến với Soft skills không phải học để biết mà học để làm việc”. - Coaching & Consulting: Học xen kẽ giữa những phần lý thuyết là các phần thực hành. Các học viên bắt buộc phải tham gia làm dự án của một doanh nghiệp cụ thể hoặc thực hành mô hình giả lập. Mỗi Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 11
 12. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 khóa học có ít nhất 2 dự án để học viên tham gia và thuyết trình trước hội đồng ban giám khảo, dựa trên phương châm “Trăm hay không bằng tay quen”. Ngoài ra, học viên có thể yêu cầu kèm cặp riêng theo hình thức "1 coach 1”. Đây được xem là hình thức khá mới mẻ tại Việt Nam. Chủ đề Coaching có thể được mở rộng từ tâm lý hành vi giáo dục, định hướng cho đến quản lý và kinh doanh. Sau khi tốt nghiệp, học viên trong quá trình đi làm thực tế nếu có bất cứ khó khăn nào trong triển khai dự án thực tế thì sẽ được các chuyên gia tư vấn của Soft skills hướng dẫn và tư vấn triển khai. Mọi vấn đề cần hỗ trợ vui lòng liên lạc vào email: tuvan sinh viên Soft skills @gmail.com -Result Assessment System: Và cuối cùng, Soft skills có một hệ thống đánh giá bài bản những kết quả thực sự của quá trình đào tạo dựa trên tiêu chí của nhà tuyển dụng. Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 12
 13. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 - Định kỳ, Soft skills tổ chức thêm những chủ đề mới cập nhật, nhằm giúp học viên bổ sung thêm kiến thức, kỹ năng mới nhằm đáp ứng được công việc. 2. Kỹ năng mềm “định vị thương hiệu sinh viên” - Thấu hiểu và định vị bản thân (POSITION) -Ứng với sứ mệnh cuộc đời (mục tiêu cuộc đời) đã đặt ra thì cần phải làm gì để đạt được nó. Cần xác định 6 yếu tố chính tạo nên tầm nhìn (VISION) trong từng con người chúng ta -Nhận định năng lực của bản thân và khai phá khả năng tiềm ẩn (CORE COMPETENCY – CORE VALUE) -Vẽ đường mục tiêu nghề nghiệp và hoạch định chiến lược cuộc đời (CAREER OJECTIVE - LIFE STRATEGY) Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 13
 14. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 -Hoạch định chi tiết chiến lược cuộc đời, đặt chỉ tiêu cho từng nấc thang cuộc đời (LIFE STRATEGY theo KPI) -Tư tưởng của cá nhận trong tổ chức - động lực xuất phát từ bên trong (SELF MOTIVATION) -Huấn luyện 7 giá trị niềm tin của 1 người doanh nhân trẻ thành công (UNLIMITED BELIEF) -Rèn luyện ý chí và sự quyết tâm (MENTAL) -Kiểm soát cảm xúc và kiềm chế bản thân (EMOTIONAL) -Một con người hoàn toàn mới, đúng định hướng, đầy khát vọng, sống trách nhiệm. Tiết kiệm nhiều thời gian để đạt được mục tiêu cuộc đời của mình Hãy cùng chúng tôi đi tìm 34 câu trả lời của cuộc đời bạn? “Những tư duy – giá trị mới nào bạn cần lập trình lại trong “bản đồ về thế giới” của bạn để giúp bạn thay đổi chính mình và đạt được tầm nhìn cuộc đời? Đâu là yếu tố cốt lõi giúp bạn làm được điều đó? Những kỹ thuật và Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 14
 15. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 phương pháp nào bạn có thể áp dụng? Tầm nhìn cuộc đời của bạn là gì? Bạn thật sự đã xác định nó rõ ràng? Tại sao bạn sinh ra trên đời này? Tại sao bạn phải sống 60 – 70 tuổi thậm chí hơn mà không phải là 1,2,3 tuổi thôi? Sứ mệnh cuộc đời của bạn là gì? Bạn sống và đem giá trị đến cho ai ? Tầm nhìn cuộc đời của bạn luôn thay đổi hay bất biến? Bạn đặt tầm nhìn cho mình liệu rằng đã đúng? Bạn có nghĩ rằng những việc bạn đang làm là hợp lý? Và ngay trước khi bạn rời khỏi cõi đời này bạn tin chắc rằng những chuyện bạn đang làm là chuyện đáng làm không? Và bạn có hối tiếc về một điều gì đó hay không? Những quyết định nào trong đời hình thành số phận của bạn? Bạn nên tập trung vào cái gì? Bạn nên tiếp tục hay tạm dừng? Bạn có muốn kiểm soát và làm chủ cảm xúc, tư duy và hành vi của mình? Kỹ thuật nào giúp bạn làm được điều đó? Công việc bạn đang làm phải chăng là công việc bạn thật sự Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 15
 16. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 đam mê? Và liệu rằng bạn có lợi thế để làm nó? Năng lực cốt lõi (core competency) của bạn là gì? Làm sao bạn có thể xác định được năng lực cốt lõi của mình? Làm cách nào bạn có thể thăng tiến theo đúng như những gì mình đề ra? Hiện tại bạn thấy hạnh phúc không? Bạn thấy có động lực không? Bạn cảm thấy những gì bạn dự định trong vòng 5 năm gần đây có diễn ra đúng như ý bạn không? Nguyên nhân nào đã khiến kế hoạch của bạn không như ý muốn? Và làm cách nào bạn có thể kiểm soát được kế hoạch như ý muốn? Làm sao phá bỏ các thói quen xấu và những thói quen làm ảnh hưởng đến con đường thành công của bạn? Chiến lược cuộc đời của bạn là gì? Và cách lên một chiến lược cuộc đời như thế nào? Bạn có muốn xem thử chiến lược cuộc đời cụ thể của mình trên giấy là như thế nào không? Bạn có muốn thấy chân dung của một con người mới của mình là như thế nào? Các học viên sau khi kết thúc khóa học có thể đăng ký tham gia đào t ạo vào đội ngũ Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 16
 17. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 Coach và CLB Sinh Viên để rèn luyện thêm kỹ năng và giúp đỡ các bạn học viên khác. GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ PHÒNG ĐÀO TẠO PHÒNG KINH DOANH NHÂN SỰ TỔ GIÁO ĐOÀN-HỘI VIÊN 1,dự định tổng mức vốn đầu tư và nguồn vốn huy động của dự án 2.1;Dự tính tổng mức vốn đầu tư -cơ sở để dự tính: Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 17
 18. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 Các văn bản quản lý đầu tư và xây dựng hiện hành của bộ xây dựng của bộ xây dựng,bộ tài chính,UBNNtỉnh nghệ an(về vốn đầu tư,giá th iết kế,đơn giá xây dựng của tỉnh,chi phí thẩm định và tư vấn đầu tư) +tổng mức vốn đầu tư của dự án được xác định theo phương pháp tổng hợp từ các khoản mục. +chi phí dự án thể hiện qua bảng sau(ĐVT:triệu đồng) Hạng mục công trình Thành tiền A.vốn cố định I,chi phí ban đầu về đất 4.500 1.quyền sử dụng đất(g trị của mặt 4.000 bằng) 2.chi phi san lấp mặt bằng+ các chi phí liên quan 500 II, chi phí xây lắp 8500 1;.15 phòng học 4.500 2;.phòng làm việc,đón tiếp học viên 1.000 3;.phòng họp, hội trường 15.000 4;.công trình chung,khu vệ sinh,điện 1.000 nước III;.vốn thiết bị ,kỹ thuật 2.000 IV;.chi phí chuẩn bị 500 B;,vốn lưu động 2.000 Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 18
 19. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 I;.chi phí hành chính,tuyển chọn cán 1.000 bộ đào tạo giảng viên II;.chiêu sinh,kiểm định chất lượng, 1.000 xin cấp giấy phépGPHĐ, và cấp phép bên nghoài C;. vốn đự phòng 500 Tổng vốn đầu tư 18.000 2.2. dự tính vốn huy động của dự án -chủ đầu tư và các cổ đông:10 tỷ đồng -vay nghân hangf thương mại:8 tỷ đồng(LS:15%/ năm) 2.3; LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ XÁC ĐỊNH ĐÒNG TIỀN CỦA DỰ ÁN 2.3.1;Lập các báo cáo tài chính A;dự tính doanh thu hàng năm -doanh thu từ tiền học phí cuả các học viên( tính theo đầu người ) -doanh thu từ việc liên kết với các cơ sở khác -doanh thu từ việc bán các tài liêu có liên quan(sách,phần mềm , đĩa) Ta có bảng dự tính doanh thu hàng năm (tính trong 5 năm đầu kể tù khi bắt đầu hoạt động) Các hoạt Năm1 Năm2 Năm3 Năm4 Năm5 động cho doanh thu Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 19
 20. lập và phân tích kế hoạch đầu tư 2011 1; tiền thu 4.500 5.000 5.500 6.500 7.000 học phí của học viên 2;liên kết với 2.000 2.200 2.500 3.000 3.200 các cơ sở khác 3;bán tài liệu 1.000 1.200 1.500 2.000 2.500 học tập 4;tổng doanh 7.500 8.400 9.500 11.500 12.700 thu B;dự tính chi phí hàng năm. ;Dự tính mỗi năm tăng đều chi phí 10% Các yếu tố đầu Năm1 Năm2 Năm3 Năm4 Năm5 vào 1;chi phí đầu tư 500 550 605 665,5 732,05 thiết bị máy móc, tài liệu giảng dạy 2;chi phí nhân 1000 1100 1210 1331 1464,1 công 3;chi phí bảo 50 550 605 665,5 73,205 dưởng sữa chữa cơ sở vật chất thiết bị giảng Nhóm 13 -----------lập và phân tích kế hoach đầu tư----------- Trang 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản