LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 3 )

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
116
lượt xem
20
download

LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 3 )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Trình tự các bước sử dụng bản đồ.. -Xác định được 4 hướng chính trên bản đồ theo qui ước. -Tìm một số đối tượng địa lý dựa vào bảng chú giải của bản đồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LÀM QUEN VỚI BẢN ĐỒ (Tiết 3 )

  1. L CH S VÀ A LÝ LÀM QUEN V I B N (Ti t 3 ) I-M c tiêu: Hs bi t: -Trình t các bư c s d ng b n .. -Xác nh ư c 4 hư ng chính trên b n theo qui ư c. -Tìm m t s i tư ng a lý d a vào b ng chú gi i c a b n . II- dùng h c t p: -B n a lý t nhiên. -B n hành chính VN. III- Ho t ng d y và h c : TG Giáo viên H c sinh
  2. 1-Bài cũ:Làm quen v i b n . -Trên b n ngư i ta qui nh phương -2 hs tr l i bài cũ. hư ng như th nào? -L p nh n xét . -Em hãy nêu m t s y u t c a b n ? -Nh n xét chung. 2 –Bài m i: -Hs l ng nghe. -Gi i thi u: Hôm nay cô s hư ng d n các em cách s d ng b n qua bài h c Làm quen v i b n (t t ). -L p suy nghĩ tr l i câu h i. *Ho t ng 1: Cách s d ng b n : +Tên b n cho -Bư c 1: ta bi t tên c a khu v c - Gv yêu c u hs d a vào ki n th c ã h c và nh ng thông tin ch c a bài trư c, tr l i các câu h i sau: y u c a khu v c ó ư c th hi n trên b n . +Tên b n cho ta bi t i u gì? +2 -4 hs c các kí hi u c a m t s i +D a vào b ng chú gi i hình 3 c tư ng a lý hình trên
  3. các kí hi u c a m t s i tư ng a lý. (gv b ng, l p nh n xét , b treo pa-nô lên b ng ) sung. +Ch ư ng biên gi i ph n t li n c a +1 hs lên ch VN v i các nư c láng gi ng trên hình 3 và gi i ư ng biên gi i . thích vì sao l i bi t ó là biên gi i qu c gia. - Em bi t ó là - Bư c 2: ư ng biên gi i qu c gia vì kí hi u ó u ư c -Gv y/c hs nêu các bư c s d ng b n ? gi i thích trong b ng chú gi i. -các bư c s d ng b n là: + c tên b m -Gv ghi các bư c s d ng b n lên bi t b n ó th b ng. hi n n i dung gì. 3 Luy n t p : +Xem b ng chú -Bài t p1: Ho t ng theo nhóm. gi i bi t kí hi u i tư ng l ch s ho c a -Y/c hs c bài t p a, b và ho t ng lý. nhóm 6.
  4. - i di n nhóm lên trình bày. +Tìm i tư ng l ch s ho c a lý trên b n d a vào kí hi u. -Các nhóm dán b ng k t qu lên b ng. -Hs nh c l i các -Các nhóm khác l ng nghe và b sung. bư c. -Gv hoàn thi n câu tr l i c a các nhóm. -Bài t p b ý 3: -Nhóm th o lu n . +Y/c hs ct l b n . Và hoàn thành - i di n lên trình b ng vào v . bày trên lư c và dán k t i tư ng Kí hi u th hi n a lý qu làm ư c ___________ lênb ng. ………………… ……………………. -L p theo dõi và Sông b sung. …………………… Th ô -L p nh n xét. -1 hs lên ct l
  5. b n .và ghi vào b ng i tư ng , kí hi u . -Y/c hs ch ư ng biên gi i qu c gia VN -L p theo dõi và trên b n ? nh n xét. -K tên các nư c láng gi ng và bi n , o ,qu n o c a VN? - K tên m t s con sông ư c th hi n trên b n ? - 1 hs lên ch ư ng biên gi i qu c gia trên b n . -Các nư c láng +Gv ch t l i gi ng c a VN là: Trung Qu c , Lào ,Cam -Cho hs c l i bài h c trong sgk. –pu –chia. 4- C ng c và d n dò: -Vùng bi n nư c -Gv treo b n hành chính VN lên b ng, ta là m t ph n c a bi n y /c hs sau: ông. +Lên b ng c tên b n và ch các -Qu n o c a hư ng B c , ông ,Nam ,Tây. VN là :Hoàng Sa
  6. +M t hs lên ch v trí c a t nh mình ang ,Trươ ngSa…. s ng trên b n ? -M t s o c a +M t vài hs nêu tên nh ng t nh giáp v i VN là: Phú Qu c , Côn t nh c a mình? o Cát Bà…. -Gv t ng k t và d n dò: _Sông H ng ,sông Thái Bình, Sông H u ,sông Ti n. -4 -5 hs c ghi nh . -Hs lên th c hi n trên b n ,l p theo dõi nh n xét , b sung.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản