intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam

Chia sẻ: Tuong Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:196

0
69
lượt xem
18
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam trình bày tổng quan các công trình nghiên cứu có liên quan đến luận án và phương pháp nghiên cứu, những vấn đề cơ bản về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại, thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam trên thị trường Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> – – –O– – –<br /> <br /> HOÀNG NGUYÊN KHAI<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG<br /> VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2014<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> – – –O– – –<br /> <br /> HOÀNG NGUYÊN KHAI<br /> <br /> NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH<br /> CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NGOẠI THƯƠNG<br /> VIỆT NAM TRÊN THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SỸ KINH TẾ<br /> <br /> Chuyên ngành: Kinh tế Tài chính – Ngân hàng<br /> Mã số: 62.34.02.01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hà Quang Đào<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH NĂM 2014<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi tên: Hoàng Nguyên Khai<br /> Sinh ngày: 01 tháng 01 năm 1966 tại Sài gòn<br /> Quê quán: Thừa thiên – Huế<br /> Hiện công tác tại Đại Học Công Nghệ Tp. Hồ Chí Minh, số 475A Điện<br /> Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình thạnh, TP. Hồ Chí Minh.<br /> Là Nghiên cứu sinh khóa XVII của trường Đại học Ngân hàng TP. Hồ<br /> Chí Minh.<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu khoa học độc lập của riêng<br /> tôi, các kết quả nghiên cứu, các kết luận khoa học chưa được công bố trong các<br /> công trình tương tự nào khác trước đó. Số liệu và tư liệu được trích dẫn trung<br /> thực, đầy đủ, có nguồn gốc rõ ràng.<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10/10/2015<br /> Nguyên cứu sinh<br /> <br /> Hoàng Nguyên Khai<br /> <br /> BẢNG KÝ HIỆU CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT<br /> <br /> ADB<br /> <br /> Asian Development Bank – Ngân hàng Phát triển Châu Á<br /> <br /> APEC<br /> <br /> Asia – Pacific Economic Cooperation – Hợp tác Kinh tế châu Á –<br /> Thái Bình Dương<br /> <br /> ASEAN<br /> <br /> Association of Southeast Asian Nations – Hiệp hội các Quốc gia<br /> Đông Nam Á<br /> <br /> CAR<br /> <br /> Capital Adequacy Ratio – Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu<br /> <br /> CR<br /> <br /> Control risk – Rủi ro kiểm soát<br /> <br /> CSH<br /> <br /> Chủ sở hữu<br /> <br /> DPRR<br /> <br /> Dự phòng rủi ro<br /> <br /> DR<br /> <br /> Disaster Recovery – Trung tâm dự phòng<br /> <br /> ĐVCNT<br /> <br /> Đơn vị chấp nhận thẻ<br /> <br /> EBA<br /> <br /> Extreme Bounds stability Analysis – Phương pháp phân tích ổn<br /> định có giới hạn<br /> <br /> EFA<br /> <br /> Exploratory Factor Analysis – Phân tích nhân tố khám phá<br /> <br /> EMV<br /> <br /> Europay, Master Card and Visa – Chuẩn thẻ thanh toán thông<br /> minh<br /> <br /> FDI<br /> <br /> Foreign Direct Investment – Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> FII<br /> <br /> Foreign Indirect Investment – Đầu tư gián tiếp nước ngoài<br /> <br /> FTP<br /> <br /> Fund Transfer Pricing – Định giá vốn điều chuyển<br /> <br /> HĐKD<br /> <br /> Hợp đồng kinh doanh<br /> <br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> CHỮ TIẾNG ANH ĐẦY ĐỦ– NGHĨA TIẾNG VIỆT<br /> <br /> HĐQT<br /> <br /> Hội đồng quản trị<br /> <br /> HSC<br /> <br /> Hội sở chính<br /> <br /> KPI<br /> <br /> Key Performance Indicator – Hỗ trợ đo lường hiệu quả công việc<br /> <br /> KRIs<br /> <br /> Key Risk Indicators – Bộ Chỉ số các rủi ro chủ yếu<br /> <br /> L/C<br /> <br /> Letter of Credit – Tín dụng thư<br /> <br /> LGD<br /> <br /> Loss Given Default – Tỷ lệ mất vốn dự kiến<br /> <br /> LOS<br /> <br /> Loan Origination System – Hệ thống hỗ trợ nghiệp vụ khởi tạo<br /> cho vay trong ngân hàng<br /> <br /> M&A<br /> <br /> Mergers and Acquisitions –Mua bán và sát nhập<br /> <br /> MB<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội<br /> <br /> MHB<br /> <br /> Mekong Housing Bank–Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằng sông<br /> Cửu Long<br /> <br /> MHCB<br /> <br /> Mizuho Corporate Bank, Ltd. – Ngân hàng Thương nghiệp hỗn<br /> hợp Mizuho<br /> <br /> MIS<br /> <br /> Management Information System – Hệ thống thông tin quản lý<br /> <br /> NHNN<br /> <br /> Ngân hàng Nhà nước<br /> <br /> NHNNg<br /> <br /> Ngân hàng nước ngoài<br /> <br /> NHTM<br /> <br /> Ngân hàng Thương mại<br /> <br /> NHTW<br /> <br /> Ngân hàng Trung ương<br /> <br /> NIM<br /> <br /> Net Interest Margin – Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2