intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: Trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:249

0
66
lượt xem
16
download

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: Trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài "Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: Trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam" thực hiện với mục đích nghiên cứu nhằm xác định, đo lường các thành phần cấu thành nên khoảng cách kỳ vọng kiểm toán và khám phá các trách nhiệm kiểm toán cấu thành nên mỗi thành phần của khoảng cách kỳ vọng kiểm toán. Qua đó, giúp công chúng có nhận thức hợp lý hơn đối với nghề nghiệp kiểm toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu khoảng cách kỳ vọng kiểm toán: Trách nhiệm kiểm toán viên trong kiểm toán báo cáo tài chính ở Việt Nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> TRƯỜNGTRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN NGỌCNGUYỄN KHÁNH DUNG<br /> NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG<br /> <br /> NGHIÊN CỨU<br /> KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN:<br /> TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN TRONG KIỂM<br /> TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> NGUYỄN NGỌC KHÁNH DUNG<br /> NGHIÊN CỨU<br /> KHOẢNG CÁCH KỲ VỌNG KIỂM TOÁN:<br /> TRÁCH NHIỆM KIỂM TOÁN VIÊN TRONG KIỂM<br /> TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ở VIỆT NAM<br /> <br /> Ngành: Kế toán<br /> Mã số: 62.34.03.01<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS.TS: BÙI VĂN DƯƠNG<br /> TS. NGUYỄN XUÂN THÀNH<br /> PGS.TS. BÙI VĂN DƯƠNG<br /> TS. PHẠM XUÂN THÀNH<br /> <br /> TP. HỒ CHÍ MINH - NĂM 2016<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Tất cả những tài liệu<br /> tham khảo đều được trích dẫn đầy đủ trong danh mục tài liệu tham khảo. Các số liệu<br /> và kết quả trong luận án là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ<br /> công trình nào khác.<br /> <br /> Tên tác giả<br /> <br /> Nguyễn Ngọc Khánh Dung<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2