intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam

Chia sẻ: Nguyễn Hồng Hạnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:160

0
29
lượt xem
10
download

Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án nghiên cứu làm sáng tỏ một số vấn đề lý luận và thực tiễn của pháp luật về trị giá hải quan; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam và cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Luật học: Pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam

VIỆN HÀN LÂM<br /> KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM<br /> HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI<br /> <br /> NGUYỄN THỊ LAN HƯƠNG<br /> <br /> PHÁP LUẬT VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN<br /> Ở VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành : Luật Kinh tế<br /> Mã số<br /> <br /> : 62 38 01 07<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ LUẬT HỌC<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan luận án này là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Mọi<br /> số liệu, dẫn chứng thể hiện trong luận án là trung thực và được chú thích nguồn<br /> đầy đủ.<br /> Hà Nội, ngày tháng 11 năm 2016<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Thị Lan Hương<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận án được hoàn thành tại Khoa Luật, Học viện Khoa học Xã hội, Viện<br /> Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, dưới sự hướng dẫn khoa học nghiêm khắc,<br /> tận tình và chu đáo của PGS.TS Nguyễn Thị Thương Huyền - Tác giả xin bày tỏ<br /> lòng biết ơn sâu sắc đến Cô giáo đã thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích,<br /> động viên, chia sẻ khó khăn với tác giả trong suốt thời gian thực hiện Luận án.<br /> Trong quá trình nghiên cứu, tác giả đã nhận được những chỉ bảo, góp ý,<br /> hỗ trợ tư liệu quý báu của các thầy, cô, các nhà khoa học trong Học viện Khoa<br /> học Xã hội, Học viện Tài chính, Tổng cục Hải quan, Cục Hải quan Hà Nội, Cục<br /> Hải quan Quảng Ninh, Cục Hải quan Đồng Nai, Thư viện Quốc gia...<br /> Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả cán bộ, thầy cô giáo và<br /> đồng nghiệp trong Khoa Thuế - Hải quan của Học viện Tài chính cũng như<br /> bạn bè và gia đình đã động viên tác giả rất nhiều trong suốt quá trình thực<br /> hiện Luận án.<br /> Hà Nội, ngày tháng<br /> <br /> năm 2016<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thị Lan Hương<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU VÀ NHỮNG VẤN<br /> ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN ........................................................... 9<br /> 1.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu ......................................................................... 9<br /> 1.2. Cơ sở lý thuyết ................................................................................................. 24<br /> Chương 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT TRỊ GIÁ HẢI<br /> QUAN ...................................................................................................................... 27<br /> 2.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về trị giá hải quan ..................................... 27<br /> 2.2. Nội dung cơ bản của pháp luật về trị giá hải quan ........................................... 37<br /> 2.3. Vai trò của pháp luật về trị giá hải quan .......................................................... 53<br /> 2.4. Những yếu tố tác động đến pháp luật về trị giá hải quan ..............................................56<br /> Chương 3: THỰC TRẠNG PHÁP LUẬT VỀ TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT<br /> NAM ........................................................................................................................ 66<br /> 3.1. Quá trình hình thành và phát triển của pháp luật về trị giá hải quan ở Việt<br /> Nam .......................................................................................................................... 66<br /> 3.2. Các qui định về xác định trị giá hải quan ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng .... 69<br /> 3.3. Các qui định về kiểm tra trị giá hải quan ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng .... 83<br /> 3.4. Các qui định về tham vấn trị giá hải quan ở Việt Nam và thực tiễn áp dụng ... 91<br /> 3.5. Các qui định về xử lý vi phạm pháp luật, giải quyết tranh chấp về trị giá hải<br /> quan và thực tiễn áp dụng ........................................................................................ 98<br /> Chương 4: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ<br /> TRỊ GIÁ HẢI QUAN Ở VIỆT NAM ............................................................................ 106<br /> 4.1. Định hướng hoàn thiện pháp luật về trị giá hải quan ...................................... 106<br /> 4.2. Giải pháp hoàn thiện pháp luật về trị giá hải quan ở Việt Nam...................... 111<br /> 4.3 Giải pháp hoàn thiện cơ chế đảm bảo thực hiện pháp luật về trị giá hải quan<br /> ở Việt Nam ............................................................................................................. 123<br /> KẾT LUẬN ........................................................................................................... 143<br /> DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CÔNG BỐ ........................ 146<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 147<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT TỪ TIẾNG ANH<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Tên đầy đủ tiếng Anh<br /> <br /> Tên đầy đủ tiếng Việt<br /> <br /> ACV<br /> <br /> Agreement Customs Value<br /> <br /> Hiệp định Trị giá Hải quan<br /> <br /> APEC<br /> <br /> Asia Pacific Economic Cooperation<br /> <br /> Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu<br /> Á Thái Bình Dương<br /> <br /> Association of Southeast Asian<br /> <br /> Hiệp hội các Quốc gia Đông<br /> <br /> Nations<br /> <br /> Nam Á<br /> <br /> ASEM<br /> <br /> The Asia – Europe Meeting<br /> <br /> Diễn đàn Hợp tác Á - Âu<br /> <br /> BDV<br /> <br /> Brussells Definition of Value<br /> <br /> Định nghĩa Brussells về Trị giá<br /> <br /> GATT<br /> <br /> General Agreement on Tariff and<br /> <br /> Hiệp định chung về Thuế quan<br /> <br /> Trade<br /> <br /> và Thương mại<br /> <br /> WCO<br /> <br /> World Customs Organization<br /> <br /> Tổ chức Hải quan thế giới<br /> <br /> WTO<br /> <br /> World Trade Organization<br /> <br /> Tổ chức Thương mại thế giới<br /> <br /> ASEAN<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản