intTypePromotion=1

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Chia sẻ: Phan Thị Hiền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
59
lượt xem
9
download

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam nghiên cứu với mong muốn tìm hiểu, nghiên cứu về nghệ thuật Chèo cùng với những khả năng biểu cảm của cây đàn TTL để góp phần nâng cao chất lượng dạy và học giúp cho các bạn hssv thể hiện tốt được các bài bản, làn điệu trong nghệ thuật Chèo truyền thống.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật âm nhạc: Giảng dạy âm nhạc Chèo truyền thống cho đàn Tam thập lục tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam

1<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ------------------<br /> <br /> VŨ THỊ THÙY LINH<br /> <br /> GIẢNG DẠY ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG<br /> CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HỌC VIỆN ÂM<br /> NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> 2<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH<br /> <br /> HỌC VIỆN ÂM NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> ------------------<br /> <br /> VŨ THỊ THÙY LINH<br /> <br /> GIẢNG DẠY ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG<br /> CHO ĐÀN TAM THẬP LỤC TẠI HỌC VIỆN ÂM<br /> NHẠC QUỐC GIA VIỆT NAM<br /> Chuyên ngành: PPGDCNAN đàn Tam thập lục<br /> Mã số: 60 21 02 02<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ NGHỆ THUẬ<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học : PGS.TS Nguyễn Huy Phƣơng<br /> <br /> Hà Nội, 2016<br /> <br /> 3<br /> <br /> .<br /> <br /> Hà Nội, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> Tác giả luận văn<br /> <br /> năm<br /> <br /> 4<br /> <br /> MỘT SỐ KÍ HIỆU VIẾT TẮT<br /> <br /> NCTT: Nhạc cụ Truyền thống<br /> NGƯT: Nhà giáo Ưu tú<br /> NSND: Nghệ sĩ Nhân dân<br /> NSƯT: Nghệ sĩ Ưu tú<br /> NXB: Nhà xuất bản<br /> HSSV: H<br /> <br /> 1<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………….<br /> <br /> 1<br /> <br /> CHƢƠNG 1: VỊ TRÍ ĐÀN TAM THẬP LỤC TRONG ÂM NHẠC CHÈO TRUYỀN THỐNG VÀ<br /> THỰC TRẠNG GIẢNG DẠY ……………………………………………………………………..........<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1 Đàn tam thập lục trong nghệ thuật Chèo…………………………………………………………..<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.1 Vài nét sơ lược về cây đàn tam thập lục ……………………………………………………………<br /> <br /> 8<br /> <br /> 1.1.2 Một số đặc điểm về âm nhạc Chèo …………………………………………………………………<br /> <br /> 10<br /> <br /> ………...<br /> <br /> 15<br /> <br /> 1.1.4 Ứng dụng của đàn tam thập lục trong dàn nhạc Chèo ……………………………………………...<br /> <br /> 19<br /> <br /> 1.2 Thực trạng dạy và học âm nhạc Chèo truyền thống trên cây đàn t<br /> HVANQGVN ……………………………………………………………………………………………..<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.1 Chương trình, giáo trình giảng dạy …………………………………………………………………<br /> <br /> 22<br /> <br /> 1.2.2 Đội ngũ giáo viên và phương pháp giảng dạy ……………………………………………………...<br /> <br /> 24<br /> <br /> 1.2.3 Phương pháp học và tiếp cận của học sinh, sinh viên với nhạc phong cách Chèo …………………………..<br /> <br /> 26<br /> <br /> TIỂU KẾT CHƢƠNG 1 …………………………………………………………………………………<br /> <br /> 29<br /> <br /> ……………………...<br /> <br /> 31<br /> <br /> ……………………………………………………………………………………<br /> <br /> 31<br /> <br /> ……………………………………………………….<br /> <br /> 31<br /> <br /> …………………..<br /> <br /> 35<br /> <br /> ……………………………………………………………………<br /> <br /> 39<br /> <br /> …………………………………………..<br /> <br /> 39<br /> <br /> ………………….<br /> <br /> 43<br /> <br /> …………………………………………………………………<br /> <br /> 48<br /> <br /> ...<br /> <br /> 48<br /> <br /> ……………..<br /> <br /> 53<br /> <br /> ………………………………………...<br /> <br /> 57<br /> <br /> ………………………………………..<br /> <br /> 61<br /> <br /> ……………………………………………...<br /> <br /> 61<br /> <br /> ………………………………………………………………<br /> <br /> 64<br /> <br /> .<br /> <br /> 64<br /> <br /> 2 …………………………………………………………………………………<br /> <br /> 69<br /> <br /> ……………………………………………………………………….<br /> <br /> 70<br /> <br /> ………………………………………………………………………………<br /> <br /> 74<br /> <br /> ...<br /> <br /> 77<br /> <br /> 2.3 Nân<br /> 2.3.1<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2