intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận án Tiến sĩ: Thành phần ruồi đục lá họ Agromyzidae, đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài ruồi đục lá lớn Chromatomyia horticola (Goureau) trên cây dưa chuột ở Hà Nội và biện pháp phòng chống

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hiền Phúc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:202

79
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nghiên cứu về thành phần và sự phân bố của nhóm ruồi đục lá họ Agromyzidae trên đồng ruộng, thấy được quy luật phát sinh gây hại của nhóm côn trùng này trên một số ký chủ chính. Cùng với việc đi sâu tìm hiểu đặc điểm sinh học và sinh thái học của loài ruồi và ong ký sinh chính làm cơ sở khoa học cho việc xây dựng biện pháp phòng chống có hiệu quả loài gây hại chính trên cây dưa chuột ở vùng nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ: Thành phần ruồi đục lá họ Agromyzidae, đặc điểm sinh học, sinh thái học của loài ruồi đục lá lớn Chromatomyia horticola (Goureau) trên cây dưa chuột ở Hà Nội và biện pháp phòng chống

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI<br /> <br /> HOÀNG THỊ HẰNG<br /> <br /> THÀNH PHẦN RUỒI ĐỤC LÁ HỌ AGROMYZIDAE, ĐẶC ĐIỂM<br /> SINH HỌC, SINH THÁI HỌC CỦA LOÀI RUỒI ĐỤC LÁ LỚN<br /> Chromatomyia horticola Goureau TRÊN CÂY DƯA CHUỘT<br /> Ở HÀ NỘI VÀ BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ NÔNG NGHIỆP<br /> <br /> Chuyên ngành: Bảo vệ thực vật<br /> Mã số: 62.62.10.01<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học:<br /> GS.TS. NGUYỄN VIẾT TÙNG<br /> PGS.TS. HỒ THỊ THU GIANG<br /> <br /> HÀ NỘI, 2012<br /> <br /> i<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> - Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận án là<br /> trung thực và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> - Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được<br /> cảm ơn và các thông tin trích dẫn trong luận án đều được chỉ rõ nguồn gốc<br /> <br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Hoàng Thị Hằng<br /> <br /> ii<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận án ngoài sự nỗ lực của bản thân, tôi đã nhận được<br /> sự quan tâm, dìu dắt và giúp đỡ tận tình của GS. TS. NGƯT. Nguyễn Viết<br /> Tùng, PGS. TS. Hồ Thị Thu Giang Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội.<br /> Trước hết, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới sự giúp đỡ quý báu của hai<br /> thầy cô hướng dẫn.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô cùng tập thể cán<br /> bộ công nhân viên Viện Đào tạo Sau đại học, Bộ môn Côn trùng, Khoa Nông<br /> học, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội đã giúp đỡ và tạo mọi điều kiện<br /> thuận lợi cho tôi hoàn thành luận án.<br /> Tôi xin trân trọng cảm ơn Đảng ủy, Ban giám hiệu, các đồng nghiệp<br /> Khoa Kỹ thuật nông nghiệp, Trường Cao đẳng Cộng đồng Hà Tây đã tạo điều<br /> kiện và có những đóng góp bổ ích quý báu cho tôi trong quá trình thực hiện<br /> đề tài.<br /> Nhân dịp này, cho phép tôi gửi tới các nhà khoa học, các tập thể, cơ<br /> quan chuyên ngành Bảo vệ thực vật ở Trung ương và địa phương cùng các hộ<br /> nông dân ở Hà Nội, Hưng Yên lời cảm ơn chân thành về sự giúp đỡ, cộng tác<br /> và tạo điều kiện bố trí ruộng thí nghiệm để tôi hoàn thành tốt đề tài.<br /> Cuối cùng, tôi xin bầy tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với gia đình, bạn bè và<br /> người thân đã động viên, giúp sức rất nhiều để bản thân hoàn thành luận án này.<br /> Tác giả luận án<br /> <br /> Hoàng Thị Hằng<br /> <br /> iii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Lời cảm ơn<br /> <br /> ii<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> iii<br /> <br /> Danh mục các kỹ hiệu và chữ viết tắt<br /> <br /> vi<br /> <br /> Danh mục bảng<br /> <br /> vii<br /> <br /> Danh mục hình<br /> <br /> x<br /> <br /> MỞ ĐẦU<br /> <br /> 1<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục đích và yêu cầu của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 3<br /> <br /> Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4<br /> <br /> Đối tượng và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> Những đóng góp mới của đề tài<br /> <br /> 4<br /> <br /> CHƯƠNG 1 CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA ĐỀ TÀI VÀ TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5<br /> 1.1<br /> <br /> Cơ sở khoa học của đề tài<br /> <br /> 5<br /> <br /> 1.2<br /> <br /> Tổng quan tài liệu nghiên cứu<br /> <br /> 6<br /> <br /> 1.2.1<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu về ruồi đục lá rau<br /> <br /> 1.2.2<br /> <br /> Kết quả nghiên cứu về ong ký sinh ruồi đục lá<br /> <br /> 6<br /> 25<br /> <br /> CHƯƠNG 2 VẬT LIỆU, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 33<br /> 2.1<br /> <br /> Thời gian và địa điểm nghiên cứu<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1.1<br /> <br /> Thời gian nghiên cứu<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.1.2<br /> <br /> Địa điểm nghiên cứu<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.2<br /> <br /> Vật liệu và dụng cụ nghiên cứu<br /> <br /> 33<br /> <br /> 2.3<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.4<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> 34<br /> <br /> 2.4.1<br /> <br /> Điều tra thành phần, diễn biến số lượng của loài ruồi đục lá và<br /> thiên địch của chúng trong phổ thức ăn và trên cây dưa chuột<br /> <br /> 34<br /> <br /> iv<br /> <br /> 2.4.2<br /> <br /> Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh học và sinh<br /> thái của loài ruồi đục lá<br /> <br /> 2.4.3<br /> <br /> Nghiên cứu một số đặc điểm hình thái, sinh học, sinh thái của<br /> loài ong Phaedrotoma phaseoli Fischer ký sinh ruồi đục lá<br /> <br /> 2.4.4<br /> <br /> 44<br /> <br /> Nghiên cứu các biện pháp phòng chống ruồi đục lá hại dưa<br /> chuột tại vùng nghiên cứu<br /> <br /> CHƯƠNG 3 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN<br /> 3.1<br /> <br /> 37<br /> <br /> 46<br /> 52<br /> <br /> Thành phần, sự chu chuyển và phân bố của ruồi đục lá họ<br /> Agromyzidae tại Hà Nội và phụ cận<br /> <br /> 3.1.1<br /> <br /> Thành phần ruồi đục lá tại Hà Nội và phụ cận<br /> <br /> 3.1.2<br /> <br /> 52<br /> <br /> Sự chu chuyển trong phổ ký chủ của 2 loài ruồi đục lá chủ<br /> yếu tại vùng Hà Nội và phụ cận<br /> <br /> 3.1.3<br /> <br /> 52<br /> 56<br /> <br /> Sự phân bố của giòi loài ruồi đục lá lớn C. horticola và loài<br /> ruồi đục lá phổ biến L. sativae ở các tầng lá khác nhau trên<br /> cây dưa chuột<br /> <br /> 3.2<br /> <br /> 61<br /> <br /> Đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của hai loài ruồi đục<br /> lá lớn Chromatomyia horticola và Liriomyza sativae trên cây<br /> dưa chuột<br /> <br /> 3.2.1<br /> <br /> Đặc điểm hình thái, sinh học và sinh thái của loài ruồi đục lá<br /> lớn Chromatomyia horticola<br /> <br /> 3.2.2<br /> <br /> 63<br /> <br /> Đặc điểm sinh học của loài ruồi đục lá phổ biến Liriomyza<br /> sativae trên cây dưa chuột<br /> <br /> 3.3<br /> <br /> 63<br /> <br /> 84<br /> <br /> Thành phần ong ký sinh ruồi đục lá rau và một số đặc điểm<br /> sinh học, sinh thái học của ong Phaedrotoma phaseoli<br /> (Fischer) ký sinh ruồi đục lá họ Agromyzidae<br /> <br /> 3.3.1<br /> <br /> 91<br /> <br /> Thành phần ong ký sinh ruồi đục lá họ Agromyzidae vùng<br /> Hà Nội và phụ cận<br /> <br /> 92<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=79

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2