intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luận án Tiến sĩ Toán học: Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm thức vi phân có trễ

Chia sẻ: Hoàng Thị Yến Vy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:106

0
13
lượt xem
1
download

Luận án Tiến sĩ Toán học: Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm thức vi phân có trễ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận án "Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm thức vi phân có trễ" được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu dáng điệu nghiệm của các bao hàm thức vi phân tiến hóa nửa tuyến tính không ô-tô-nôm có trễ bằng lí thuyết tập hút lùi và lí thuyết ổn định.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận án Tiến sĩ Toán học: Dáng điệu tiệm cận của các bao hàm thức vi phân có trễ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> ——————— * ———————<br /> <br /> NGUYỄN VĂN ĐẮC<br /> <br /> DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN<br /> CỦA CÁC BAO HÀM THỨC VI PHÂN CÓ TRỄ<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI<br /> ——————— * ———————<br /> <br /> NGUYỄN VĂN ĐẮC<br /> <br /> DÁNG ĐIỆU TIỆM CẬN<br /> CỦA CÁC BAO HÀM THỨC VI PHÂN CÓ TRỄ<br /> Chuyên ngành: Phương trình vi phân và tích phân<br /> Mã số: 62 46 01 03<br /> <br /> LUẬN ÁN TIẾN SĨ TOÁN HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> PGS. TS. Trần Đình Kế<br /> PGS. TS. Cung Thế Anh<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của tôi dưới sự hướng<br /> dẫn của PGS. TS. Trần Đình Kế và PGS. TS. Cung Thế Anh. Các kết quả<br /> được phát biểu trong luận án là trung thực và chưa từng được công bố<br /> trong các công trình của các tác giả khác.<br /> Nghiên cứu sinh<br /> <br /> Nguyễn Văn Đắc<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận án được thực hiện tại Bộ môn Giải tích Khoa Toán-Tin, trường<br /> Đại học sư phạm Hà Nội, dưới sự hướng dẫn nghiêm khắc, tận tình, chu<br /> đáo của PGS. TS. Trần Đình Kế và PGS. TS. Cung Thế Anh. Tác giả xin<br /> bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với hai Thầy, PGS.TS. Trần<br /> Đình Kế là người Thầy đã giảng dạy tác giả từ những ngày còn học đại học<br /> và sau đó dẫn dắt tác giả vào hướng nghiên cứu được trình bày trong luận<br /> án này, PGS.TS. Cung Thế Anh đã đem đến cho tác giả những bài giảng<br /> được chuẩn bị chu đáo, đầy cảm hứng và phương pháp làm việc khoa học.<br /> Những chỉ dẫn về mặt khoa học, sự động viên và lòng tin tưởng của tập<br /> thể hướng dẫn dành cho tác giả luôn là động lực chính giúp tác giả không<br /> những hoàn thành được luận án mà còn có những định hướng cho nghiên<br /> cứu tiếp theo.<br /> Tác giả xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, Phòng sau Đại<br /> học, Ban Chủ nhiệm Khoa Toán-Tin, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, đặc<br /> biệt là các thầy cô giáo trong Bộ môn Giải tích đã luôn giúp đỡ, động viên,<br /> tạo môi trường học tập nghiên cứu thuận lợi cho tác giả.<br /> Tác giả xin được bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu trường Đại<br /> học Thủy lợi, các đồng nghiệp công tác tại Bộ môn Toán, Khoa Công nghệ<br /> Thông tin, Trường Đại học Thủy lợi đã luôn tạo điều kiện thuận lợi, giúp<br /> đỡ và động viên tác giả trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> Lời cảm ơn sau cùng, tác giả xin dành cho gia đình, những người luôn<br /> yêu thương, chia sẻ, động viên tác giả vượt qua khó khăn để hoàn thành<br /> luận án.<br /> Tác giả<br /> <br /> 3<br /> <br /> Mục lục<br /> <br /> Lời cam đoan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 1<br /> <br /> Lời cảm ơn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 2<br /> <br /> Mục lục . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 5<br /> <br /> Chương 1. KIẾN THỨC CHUẨN BỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16<br /> 1.1. CÁC KHÔNG GIAN HÀM . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 16<br /> <br /> 1.2. ĐỘ ĐO KHÔNG COMPACT VÀ CÁC ƯỚC LƯỢNG . . .<br /> <br /> 18<br /> <br /> 1.3. LÍ THUYẾT NỬA NHÓM . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 21<br /> <br /> 1.4. GIẢI TÍCH ĐA TRỊ VÀ ĐỊNH LÍ ĐIỂM BẤT ĐỘNG . . .<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.4.1. Một số vấn đề về giải tích đa trị . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 23<br /> <br /> 1.4.2. Ánh xạ nén và một số định lí điểm bất động . . . .<br /> <br /> 26<br /> <br /> 1.5. TẬP HÚT LÙI CHO HỆ ĐỘNG LỰC KHÔNG Ô-TÔ-NÔM<br /> ĐA TRỊ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 27<br /> <br /> Chương 2. TẬP HÚT LÙI CHO BAO HÀM THỨC<br /> VI PHÂN NỬA TUYẾN TÍNH VỚI TRỄ HỮU HẠN . . . . . . . . . . 30<br /> 2.1. ĐẶT BÀI TOÁN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.2. SỰ TỒN TẠI NGHIỆM TÍCH PHÂN . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 30<br /> <br /> 2.3. SỰ TỒN TẠI TẬP HÚT LÙI . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 37<br /> <br /> 2.4. ÁP DỤNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 44<br /> <br /> 2.4.1. Phương trình vi phân đạo hàm riêng hàm dạng đa diện 44<br /> 2.4.2. Hệ phương trình vi phân lưới . . . . . . . . . . . .<br /> <br /> 45<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản