intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển Sầm Sơn

Chia sẻ: My Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
26
lượt xem
7
download

Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển Sầm Sơn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương: Chương 1. Cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến chất lượng sản phẩm du lịch biển. Chương 2. Thực trạng chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn. Chương 3. Đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch biển ở Sầm Sơn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Du lịch: Nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển Sầm Sơn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRỊNH THỊ TUYẾT<br /> <br /> NGHIÊN CứU CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DU<br /> LỊCH BIỂN SẦM SƠN<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> <br /> TRỊNH THỊ TUYẾT<br /> <br /> NGHIÊN CứU CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DU<br /> LỊCH BIỂN SẦM SƠN<br /> <br /> Chuyên ngành: Du lịch<br /> (Chƣơng trình đào tạo thí điểm)<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ DU LỊCH<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. TRẦN THỊ MAI HOA<br /> <br /> Hà Nội - 2017<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Trong suốt quá trình thực hiện và hoàn thành Luận văn Thạc sĩ, cùng<br /> với sự nỗ lực của bản thân, với tất cả tình cảm của mình học viên xin gửi lời<br /> cảm ơn chân thành, sâu sắc tới TS Trần Thị Mai Hoa - giảng viên trường Đại<br /> học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã dành nhiều<br /> thời gian đồng hành, hướng dẫn tận tình trong suốt quá trình nghiên cứu để<br /> học viên hoàn thành luận văn này.<br /> Học viên xin kính gửi lòng biết ơn chân thành tới Ban giám hiệu,<br /> Phòng Đào tạo sau đại học, Ban chủ nhiệm khoa và quý thầy, cô giáo khoa<br /> Du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia<br /> Hà Nội đã tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học viên học tập và hoàn thành<br /> luận văn.<br /> Xin chân thành cảm ơn Ủy ban nhân dân Thị xã Sầm Sơn đã cung cấp<br /> cho học viên những tài liệu quý báu phục vụ cho công việc nghiên cứu đề tài.<br /> Qua đây học viên cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới gia đình, bạn bè –<br /> những người đã luôn sát cánh động viên và tiếp thêm động lực để học viên<br /> hoàn thành được luận văn.<br /> Mặc dù đã rất cố gắng, nhưng do thời gian và điều kiện còn hạn chế,<br /> chắc chắn luận văn của học viên còn nhiều thiếu sót. Kính mong nhận được<br /> sự đóng góp ý kiến của quý thầy, cô và các bạn để luận văn của học viên được<br /> hoàn thiện hơn!<br /> Học viên xin chân thành cảm ơn!<br /> Học viên<br /> <br /> Trịnh Thị Tuyết<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> 1. Lí do chọn đề tài...................................................................................... 1<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu ................................................................................. 2<br /> 3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu ........................................................ 6<br /> 5. Phƣơng pháp nghiên cứu ....................................................................... 7<br /> 6. Bố cục của luận văn ................................................................................ 8<br /> Chƣơng 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN<br /> CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH BIỂN ............................................ 9<br /> 1.1. Du lịch biển: Khái niệm, phân loại, đặc điểm ... Error! Bookmark not<br /> defined.<br /> 1.1.1. Khái niệm du lịch biển .................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.1.2. Chất lượng sản phẩm du lịch biển: một số vấn đề lý luận ....... 16<br /> 1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm du lịch biển . 18<br /> 1.1.4. Lưu ý khi nghiên cứu chất lượng sản phẩm du lịch biển ........ 19<br /> 1.2. Đánh giá chất lƣợng sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng, tắm biển ...... 20<br /> 1.2.1. Căn cứ đánh giá .......................................................................... 20<br /> 1.2.2. Phương pháp đánh giá ............................................................... 21<br /> 1.2.3. Nội dung đánh giá....................................................................... 22<br /> 1.2.4. Các tiêu chí đánh giá .................................................................. 22<br /> Tiểu kết chƣơng 1 ..................................................................................... 27<br /> Chƣơng 2. THỰC TRẠNG CHẤT LƢỢNG SẢN PHẨM DU LỊCH<br /> BIỂN Ở SẦM SƠN ........................................................................................ 28<br /> 2.1. Khái quát về du lịch Sầm Sơn .......................................................... 28<br /> 2.1.1. Tài nguyên du lịch ...................................................................... 28<br /> 2.1.2. Điều kiện về kinh tế - xã hội ....................................................... 31<br /> 2.1.3. Hiện trạng quản lý và kinh doanh du lịch Sầm Sơn ................. 33<br /> 2.1.4. Hiện trạng lao động trong lĩnh vực du lịch ở Sầm Sơn ............ 35<br /> 2.2. Sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng, tắm biển ở Sầm Sơn ...................... 36<br /> 2.3. Đánh giá chất lƣợng sản phẩm du lịch nghỉ dƣỡng biển ở Sầm Sơn . 41<br /> 2.4. Nhận xét chung .................................................................................. 49<br /> 2.4.1. Điểm mạnh ................................................................................... 49<br /> 2.4.2. Hạn chế và những nguyên nhân .................................................. 51<br /> <br /> Tiểu kết chƣơng 2 ..................................................................................... 55<br /> Chƣơng 3. KIẾN NGHỊ, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƢỢNG SẢN<br /> PHẨM DU LỊCH BIỂN Ở SẦM SƠN ........................................................ 57<br /> 3.1. Căn cứ đề xuất giải pháp .................................................................. 57<br /> 3.1.1. Định hướng phát triển du lịch của Sầm Sơn đến năm 2020 ........ 57<br /> 3.1.2. Định hướng nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ................... 61<br /> 3.2. Các giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng sản phẩm du lịch biển ở<br /> Sầm Sơn ..................................................................................................... 62<br /> 3.2.1. Giải pháp bảo tồn các giá trị của tài nguyên du lịch ở Sầm Sơn 63<br /> 3.2.2. Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch ở Sầm Sơn ........ 64<br /> 3.3. Một số kiến nghị................................................................................. 70<br /> 3.3.1. Kiến nghị đối với cơ quan quản lý địa phương ........................... 70<br /> 3.3.2. Kiến nghị đối với người dân địa phương ..................................... 71<br /> KẾT LUẬN .................................................................................................... 72<br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 75<br /> PHỤ LỤC ....................................................................................................... 79<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản