intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Lựa chọn, xây dựng bài tập Hóa học lớp 11 (phần hữu cơ - ban nâng cao) nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:132

125
lượt xem
29
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu lí luận và thực tiễn về: đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng bài tập hóa học ở trường phổ thông; nghiên cứu lí luận về hoạt động nhận thức, phát triển tư duy của học sinh và việc rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong quá trình dạy học hóa học; lựa chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học lớp 11 (phần hữu cơ, ban nâng cao) có thể sử dụng để rèn luyện và phát huy tính sáng tạo của học sinh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Lựa chọn, xây dựng bài tập Hóa học lớp 11 (phần hữu cơ - ban nâng cao) nhằm rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh THPT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Trần Vũ Xuân Uyên<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Trần Vũ Xuân Uyên<br /> <br /> Chuyên ngành : Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học<br /> Mã số<br /> <br /> : 60 14 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. NGUYỄN MẠNH DUNG<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Lời đầu tiên tôi xin cảm ơn các Thầy Cô khoa Hoá trường Đại học Sư<br /> phạm thành phố Hồ Chí Minh và trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã bổ trợ<br /> thêm cho tôi nhiều kiến thức.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến phòng Sau đại học - trường Đại học Sư phạm<br /> thành phố Hồ Chí Minh đã tạo điều kiện để luận văn được hoàn thành.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS. Nguyễn Mạnh Dung - người đã<br /> hướng dẫn tôi trong quá trình làm luận văn.<br /> Tôi luôn ghi nhớ và biết ơn chân thành PGS. TS. Trịnh Văn Biều đã dành<br /> thời gian quý báu giúp đỡ, động viên tôi hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các Thầy Cô, các em học sinh trường THPT Dĩ<br /> An, Võ Minh Đức, Chuyên Hùng Vương, Huỳnh Văn Nghệ và nhiều Thầy Cô<br /> nữa đã giúp đỡ tôi tiến hành thực nghiệm sư phạm.<br /> Tôi xin biết ơn tất cả Thầy Cô trong hội đồng sư phạm trường THPT Dĩ An<br /> đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi trong thời gian tôi học tập.<br /> Cuối cùng, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn đến gia đình đã nhiệt tình động viên,<br /> giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.<br /> Tác giả<br /> Trần Vũ Xuân Uyên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................. 1<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC ................................................................................................................... 2<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ........................................................................ 5<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> MỞ ĐẦU...................................................................................................................... 6<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ......................... 8<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu .............................................................................. 8<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.2. Hoạt động nhận thức và tư duy của học sinh.......................................................... 9<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.2.1. Khái niệm nhận thức ............................................................................................. 9<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.2.2. Khái niệm tư duy................................................................................................... 9<br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2<br /> T<br /> <br /> 1.3. Rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh ............................................................. 10<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.1. Khái niệm năng lực ............................................................................................. 10<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.2 Quan niệm về sáng tạo ......................................................................................... 11<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.3. Năng lực sáng tạo ................................................................................................ 12<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.4. Năng lực sáng tạo ở học sinh [11] ..................................................................... 12<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.5. Những biểu hiện về năng lực sáng tạo của học sinh [11] .................................. 13<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.3.6. Cách kiểm tra đánh giá năng lực sáng tạo của học sinh [11].............................. 14<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4. Bài tập hóa học và khả năng sử dụng BT để rèn luyện năng lực sáng tạo [3, 20,<br /> 25, 33] ............................................................................................................................... 14<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4.1. Khái niệm bài tập và bài tập hoá học ................................................................. 14<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4.2. Phân loại bài tập hoá học ................................................................................... 15<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4.3. Tác dụng của bài tập hóa học ............................................................................. 16<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4.4. Yêu cầu của một bài tập hóa học ....................................................................... 17<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.4.5. Một số phương pháp giải nhanh BT trắc nghiệm hóa hữu cơ ........................... 17<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 1.5. Thực trạng sử dụng BTHH ở một số trường THPT tại Bình Dương ................. 25<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> Tiểu kết chương 1 ..................................................................................................... 28<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 2: LỰA CHỌN VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG BÀI TẬP HÓA HỌC<br /> NHẰM RÈN LUYỆN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH ................... 30<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1. Những định hướng khi xây dựng hệ thống BTHH nhằm rèn luyện năng lực sáng<br /> tạo cho HS ........................................................................................................................ 30<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.1. Hệ thống bài tập phải góp phần thực hiện mục tiêu dạy học .............................. 30<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.2. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính chính xác, khoa học ................................... 30<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.3. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính hệ thống, tính đa dạng ............................... 30<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.4. Hệ thống bài tập phải đảm bảo tính phân hóa và tính vừa sức ........................... 31<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.5. Hệ thống bài tập phải góp phần củng cố kiến thức ở các mức độ biết, hiểu, vận<br /> dụng..................................................................................................................... 31<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.1.6. Hệ thống bài tập phải góp phần rèn luyện năng lực sáng tạo cho HS ................ 31<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2. Quy trình thiết kế hệ thống bài tập ....................................................................... 32<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.1. Xác định mục đích của hệ thống bài tập ............................................................. 32<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.2. Xác định nội dung hệ thống bài tập .................................................................... 32<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.3. Xác định các loại và các dạng bài tập trong hệ thống......................................... 32<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.4. Thu thập tư liệu để thiết kế hệ thống bài tập....................................................... 33<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.5. Tiến hành soạn thảo bài tập ................................................................................ 33<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.6. Tham khảo ý kiến chuyên gia, trao đổi với đồng nghiệp, thử nghiệm ............... 34<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.2.7. Chỉnh sửa và hoàn thiện hệ thống bài tập ........................................................... 34<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.3. Tổng quan về phần hóa hữu cơ lớp 11 ban nâng cao [1, 23] ............................... 34<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.3.1. Cấu trúc phần hóa hữu cơ lớp 11 ban nâng cao .................................................. 34<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.3.2. Mục tiêu dạy học phần hóa hữu cơ lớp 11 ban nâng cao.................................... 35<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.4. Hệ thống bài tập phần hóa hữu cơ lớp 11 ban nâng cao nhằm rèn luyện năng lực<br /> sáng tạo cho HS ............................................................................................................... 38<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.4.1. Hệ thống bài tập phần Hiđrocacbon.................................................................... 39<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.4.2. Hệ thống bài tập phần Dẫn xuất halogen - ancol - phenol .................................. 62<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.4.3. Hệ thống bài tập phần Anđehit - xeton - axit cacboxylic ................................... 74<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5. Một số biện pháp rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh ............................... 87<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.1. Sử dụng BTHH có mức độ từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp ................ 87<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.2. Sử dụng BT có nhiều cách giải, yêu cầu HS nhận xét và so sánh các cách giải tìm<br /> ra cách giải tối ưu ................................................................................................ 88<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.3. Sử dụng bài tập biện luận.................................................................................... 91<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.4. Sử dụng bài tập tổng hợp .................................................................................... 92<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.5. Thay đổi dữ kiện, cách hỏi... của BT .................................................................. 92<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.6. Tạo điều kiện cho HS hoạt động sáng tạo .......................................................... 92<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.7. Yêu cầu học sinh tập xây dựng BT hoặc sưu tầm, giới thiệu các BT hay ................ 93<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 2.5.8. Kịp thời động viên các biểu hiện sáng tạo của HS dù nhỏ ............................... 93<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> Tiểu kết chương 2 ..................................................................................................... 93<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM........................................................... 95<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 3.1. Mục đích thực nghiệm ............................................................................................. 95<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br /> 3.2. Đối tượng và địa bàn thực nghiệm ......................................................................... 95<br /> T<br /> 2<br /> <br /> T<br /> 2<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2