intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Những biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu môn Hóa lớp 10 trung học phổ thông

Chia sẻ: Phan Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

72
lượt xem
16
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến đề tài, tìm hiểu thực trạng học sinh học yếu môn Hóa học lớp 10 ở một số trường phổ thông, đề xuất một số biện pháp nhằm giúp bồi dưỡng học sinh yếu, vận dụng các biện pháp trong một số bài lên lớp hóa học 10 THPT, thực nghiệm sư phạm ở một số trường phổ thông để chứng minh tính khả thi và hiệu quả của đề tài; từ đó rút ra những kinh nghiệm trong việc bồi dưỡng học sinh yếu môn hóa học. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Những biện pháp bồi dưỡng học sinh yếu môn Hóa lớp 10 trung học phổ thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Anh Duy<br /> <br /> NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC<br /> SINH YẾU MÔN HÓA LỚP 10 TRUNG<br /> HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Nguyễn Anh Duy<br /> <br /> NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC<br /> SINH YẾU MÔN HÓA LỚP 10 TRUNG<br /> HỌC PHỔ THÔNG<br /> Chuyên nghành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn hóa học<br /> Mã số: 60 14 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> PGS.TS. TRỊNH VĂN BIỀU<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Thực hiện đề tài này, tôi đã nhận được sự hướng dẫn tận tình của quý thầy cô giáo,<br /> đặc biệt là PGS.TS. Trịnh Văn Biều nguyên trưởng khoa Hóa trường ĐHSP TP.HCM,<br /> người thầy trực tiếp hướng dẫn tôi.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Lương Công Thắng, cô Lê Thị Phương Thúy, cô<br /> Lương Thị Hương, cô Cao Thị Cẩm Hằng, cô Đinh Thị Tuyết Nga đã luôn ủng hộ, giúp đỡ,<br /> động viên tôi trong suốt quá trình thực hiện đề tài này.<br /> Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn đến Ban Giám hiệu, các đồng nghiệp và các em học sinh<br /> các trường trung học phổ thông Võ Trường Toản, Lý Tự Trọng, Nguyễn Huệ, Đông Du<br /> thành phố Hồ Chí Minh đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt quá trình thực<br /> hiện đề tài này.<br /> Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn Ban lãnh đạo, cùng các thầy cô Khoa Hóa học, trường Đại<br /> học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khóa đào tạo thạc sĩ, tạo cơ hội học tập<br /> nâng cao trình độ về lĩnh vực mà tôi tâm huyết.<br /> Xin gởi lời cảm ơn Phòng Sau đại học, trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí<br /> Minh đã tạo điều kiện thuận lợi để luận văn được hoàn thành.<br /> Tôi xin trân trọng gửi đến quý thầy cô cùng tất cả mọi người lòng biết ơn sâu sắc nhất.<br /> Dù đã hết sức cố gắng, chắc chắn đề tài không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất<br /> mong được sự góp ý của quý thầy cô và bạn bè, các đồng nghiệp để đề tài hoàn thiện hơn.<br /> <br /> TP.HCM 16/10/2010<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Trang phụ bìa<br /> Lời cảm ơn<br /> Mục lục<br /> Danh mục các chữ viết tắt<br /> Danh mục các bảng<br /> Danh mục các hình<br /> MỞ ĐẦU ................................................................................................................... 1<br /> CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI ...................... 3<br /> 1.1. TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU ....................................................... 3<br /> 1.2. MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HỌC ................................................................ 4<br /> 1.2.1. Khái niệm học ........................................................................................... 4<br /> 1.2.2. Các phương thức học của con người ........................................................ 5<br /> 1.2.3. Các cơ chế học của con người .................................................................. 6<br /> 1.2.4. Khái niệm dạy ......................................................................................... 10<br /> 1.2.5. Các phương thức dạy .............................................................................. 10<br /> 1.2.6. Các quy luật học tập ................................................................................ 12<br /> 1.3. NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ DẠY HỌC ................. 13<br /> 1.3.1. Kiến thức nền .......................................................................................... 13<br /> 1.3.2. Hứng thú học tập ..................................................................................... 13<br /> 1.3.3. Trí nhớ..................................................................................................... 16<br /> 1.3.4. Phương pháp dạy học ............................................................................. 24<br /> 1.3.5. Phương tiện dạy học .............................................................................. 27<br /> 1.3.6. Bài tập và việc sử dụng bài tập hóa học ................................................. 29<br /> 1.3.7. Kiểm tra đánh giá kết quả học tập ......................................................... 32<br /> 1.4. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LIÊN QUAN ĐẾN HS YẾU MÔN HÓA HỌC THPT 45<br /> 1.4.1. Khái niệm học sinh yếu .......................................................................... 45<br /> 1.4.2. Những biểu hiện học sinh yếu ................................................................ 46<br /> 1.4.3. Những nguyên nhân dẫn đến học sinh học yếu môn Hóa ...................... 46<br /> 1.5. THỰC TRẠNG HỌC SINH YẾU Ở MỘT SỐ TRƯỜNG THPT TP.HCM 48<br /> 1.6. TỔNG QUAN VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 10 THPT ............. 52<br /> 1.6.1. Hệ thống lý thuyết hoá học lớp 10 cơ bản ............................................ 52<br /> <br /> 1.6.2. Chuẩn kiến thức và kĩ năng môn hóa học lớp 10 cơ bản ....................... 53<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ....................................................................................... 63<br /> CHƯƠNG 2: NHỮNG BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU MÔN HÓA<br /> LỚP 10 THPT ......................................................................................................... 65<br /> 2.1. CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC XÂY DỰNG CÁC BIỆN PHÁP ............ 65<br /> 2.1.1. Các kiến thức và quy luật của triết học duy vật biện chứng ................... 65<br /> 2.1.2. Các kiến thức về giáo dục học ............................................................... 68<br /> 2.1.3. Các kiến thức về tâm lí học..................................................................... 68<br /> 2.1.4. Đặc điểm tâm sinh lí về lứa tuổi của học sinh ........................................ 69<br /> 2.1.5. Nội dung, cấu trúc và chuẩn kiến thức, kỹ năng môn Hóa học 10 THPT69<br /> 2.2. CÁC BIỆN PHÁP BỒI DƯỠNG HỌC SINH YẾU MÔN HÓA 10 THPT . 69<br /> 2.2.1. Biện pháp 1: Lấp lỗ hổng và hệ thống hóa kiến thức ............................. 69<br /> 2.2.2. Biện pháp 2: Sử dụng các quy luật trí nhớ.............................................. 70<br /> 2.2.3. Biện pháp 3: Sử dụng các phương pháp dạy học tích cực ...................... 71<br /> 2.2.4. Biện pháp 4: Sử dụng các phương tiện dạy học ..................................... 71<br /> 2.2.5. Biện pháp 5: Gây hứng thú học tập ........................................................ 71<br /> 2.2.6. Biện pháp 6: Sử dụng bài tập một cách có hiệu quả ............................... 72<br /> 2.2.7. Biện pháp 7: Chốt trọng tâm, bám sát chuẩn kiến thức và kĩ năng ........ 73<br /> 2.2.8. Biện pháp 8: Có kế hoạch bồi dưỡng cho học sinh suốt năm học .......... 73<br /> 2.3. VẬN DỤNG CÁC BIỆN PHÁP TRONG MỘT SỐ BÀI LÊN LỚP HÓA HỌC 10<br /> THPT .................................................................................................................... 74<br /> 2.3.1. Giáo án bài số 1: LUYỆN TẬP CHƯƠNG 4 ................................................. 75<br /> 2.3.2. Giáo án bài số 2: KHÁI QUÁT VỀ NHÓM HALOGEN................................. 78<br /> 2.3.3. Giáo án bài số 3: CLO.............................................................................. 81<br /> 2.3.4. Giáo án bài số 4: HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC – MUỐI CLORUA..... 83<br /> 2.3.5. Giáo án bài số 5: AXIT SUNFURIC – MUỐI SUNFAT .................................. 86<br /> 2.3.6. Giáo án bài số 6: HIDRO SUNFUA – LƯU HUỲNH ĐIOXIT – LƯU HUỲNH TRIOXIT 89<br /> TÓM TẮT CHƯƠNG 2 ....................................................................................... 93<br /> CHƯƠNG 3: THỰC NGHIỆM SƯ PHẠM ......................................................... 94<br /> 3.1. MỤC ĐÍCH THỰC NGHIỆM ...................................................................... 94<br /> 3.2. NHIỆM VỤ THỰC NGHIỆM ...................................................................... 94<br /> 3.3. ĐỐI TƯỢNG THỰC NGHIỆM .................................................................... 94<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2