intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:121

0
81
lượt xem
24
download

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn "Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh" khảo sát thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học của hiệu trưởng ở các trường tiểu học ở quận 11, từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm cải thiện chất lượng của công tác này. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Thực trạng quản lý việc ứng dụng công nghệ thông tin của hiệu trưởng vào dạy học ở bậc tiểu học tại quận 11, TP. Hồ Chí Minh

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH<br /> ___________________<br /> <br /> Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ<br /> VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN CỦA HIỆU TRƯỞNG<br /> VÀO DẠY HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC<br /> TẠI QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HỒ CHÍ MINH<br /> ___________________<br /> <br /> Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên<br /> <br /> THỰC TRẠNG QUẢN LÝ<br /> VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN CỦA HIỆU TRƯỞNG<br /> VÀO DẠY HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC<br /> TẠI QUẬN 11, TP. HỒ CHÍ MINH<br /> Chuyên ngành : Quản lý giáo dục<br /> Mã số<br /> : 60 14 05<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ GIÁO DỤC HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. NGUYỄN THỊ TỨ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh - 2011<br /> <br /> LỜI CÁM ƠN<br /> <br /> L<br /> <br /> uận văn này là kết quả của quá trình học tập tại trường Đại học Sư phạm Thành phố<br /> Hồ Chí Minh và quá trình công tác của bản thân tại trường tiểu học Trưng Trắc Quận<br /> <br /> 11, Thành phố Hồ Chí Minh trong suốt nhiều năm qua.<br /> Với tình cảm chân thành, tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn đến các thầy cô đã tham gia<br /> giảng dạy lớp cao học khóa 20 chuyên ngành Quản lý Giáo dục và các thầy cô ở Phòng<br /> Khoa học Công nghệ & Sau Đại học, Khoa Tâm lý – Giáo dục của trường Đại học Sư phạm<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo Phòng Giáo dục Quận 11, tất cả cán bộ quản lý và thầy<br /> cô trong các trường tiểu học ở quận 11 đã tận tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tác giả trong<br /> quá trình học tập và hoàn thành đề tài luận văn này.<br /> Tác giả cũng vô cùng cảm ơn cô Lê Thị Vân, nguyên hiệu trưởng Trường Tiểu học<br /> Trưng Trắc, người đã tạo mọi điều kiện để tác giả được đi học và hoàn thành được chương<br /> trình học.<br /> Đặc biệt xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của tác giả đến Tiến sĩ Nguyễn Thị Tứ đã tận<br /> tình hướng dẫn, giúp đỡ tác giả nghiên cứu đề tài và hoàn chỉnhluận văn.<br /> Mặc dù bản thân đã có nhiều nỗ lực nhưng chắc chắn luận văn không tránh khỏi<br /> những thiếu sót, rất mong nhận được những ý kiến đóng góp bổ sung của quý thầy cô và các<br /> đồng nghiệp<br /> Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 10/2010<br /> Tác giả<br /> <br /> Nguyễn Thái Vĩnh Nguyên<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CÁM ƠN ............................................................................................................... 1<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> MỤC LỤC ..................................................................................................................... 2<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .......................................................................... 4<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> MỞ ĐẦU........................................................................................................................ 1<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: .................................................................................................1<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: .........................................................................................3<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3. KHÁCH THỂ VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU .......................................................3<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 4. GIẢ THUYẾT KHOA HỌC ..........................................................................................3<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 5. NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU...........................................................................................3<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 6. PHẠM VI NGHIÊN CỨU: ............................................................................................4<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 7. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: ................................................................................4<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 8. CẤU TRÚC LUẬN VĂN ...............................................................................................4<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT ......... 5<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.1 Lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................................................5<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2 Những khái niệm cơ bản ..............................................................................................7<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.1 Quản lý .....................................................................................................................7<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.2. Quản lý giáo dục ....................................................................................................11<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.3. Quản lý trường học ................................................................................................13<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.4. Quản lý hoạt động dạy học: ...................................................................................15<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.5 Công tác quản lý của người HT trường tiểu học: ...................................................16<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.6 Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở bậc tiểu học ...................................20<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1.2.7 Công tác quản lý việc ứng dụng CNTT vào dạy học của HT trường tiểu học .......24<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG TIN VÀO DẠY HỌC Ở BẬC TIỂU HỌC QUẬN 11 ............................. 30<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.1 Tổ chức và phương pháp nghiên cứu: ......................................................................30<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.1.1 Mẩu khảo sát...........................................................................................................30<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.1.2 Phương pháp nghiên cứu: .......................................................................................30<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.2 Kết quả thực trạng: ....................................................................................................32<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.2.1 Nhận thức: ..............................................................................................................32<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.2.2 Các nội dung quản lý: .............................................................................................38<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.3 Nguyên nhân của thực trạng ......................................................................................60<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.3.1 Nguyên nhân chủ quan: ..........................................................................................61<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2.3.2 Nguyên nhân khách quan: ......................................................................................65<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC<br /> QUẢN LÝ VIỆC ỨNG DỤNG CNTT VÀO DẠY HỌC........................................ 68<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.1. Cơ sở đề xuất một số biện pháp ................................................................................68<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2 Một số biện pháp đề xuất: ..........................................................................................69<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2.1 Nhóm các biện pháp tăng cường việc xây dựng kế hoạch: ....................................69<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2.2 Nhóm các biện pháp tăng cường việc xây dựng các quy định: ..............................70<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2.3 Nhóm các biện pháp tăng cường việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện: .........................71<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2.4 Nhóm các biện pháp tăng cường việc xây dựng các điều kiện hỗ trợ:...................75<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.2.5 Nhóm các biện pháp tăng cường việc kiểm tra, đánh giá: .....................................78<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 3.3 Khảo sát tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp:.........................................79<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> KẾT LUẬN & KIẾN NGHỊ ...................................................................................... 89<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 1. Kết luận: ........................................................................................................................89<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> 2. Kiến nghị: ......................................................................................................................90<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ......................................................................................... 92<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br /> PHỤ LỤC .................................................................................................................... 95<br /> T<br /> 3<br /> <br /> T<br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản