intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
19
lượt xem
4
download

Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu nghiên cứu của luận văn nhằm làm rõ những vấn đề mang tính lý luận cơ bản về vốn đầu tư, khu công nghiệp và thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp, đánh giá thực trạng thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái, rút ra nguyên nhân, luận văn đưa ra các giải pháp phù hợp để đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Kinh tế: Thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> QUÁCH MINH HẰNG<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO CÁC KHU CÔNG<br /> NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ<br /> ---------------------<br /> <br /> QUÁCH MINH HẰNG<br /> <br /> THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO CÁC KHU CÔNG<br /> NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI<br /> Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế<br /> Mã số: 60 34 04 10<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN LÝ KINH TẾ<br /> CHƢƠNG TRÌNH ĐỊNH HƢỚNG THỰC HÀNH<br /> NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS Phạm Văn Dũng<br /> XÁC NHẬN CỦA<br /> CÁN BỘ HƯỚNG DẪN<br /> <br /> XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH HĐ<br /> CHẤM LUẬN VĂN<br /> <br /> PGS.TS Phạm Văn Dũng<br /> <br /> PGS.TS Lê Danh Tốn<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> CAM KẾT<br /> Đề tài này là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên<br /> cứu có tính độc lập riêng, không sao chép bất kỳ tài liệu nào và chưa được<br /> công bố nội dung bất kỳ ở đâu; các số liệu, các nguồn trích dẫn trong luận<br /> văn được chú thích nguồn gốc rõ ràng, minh bạch.<br /> Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về lời cam kết của tôi.<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin bày tỏ sự kính trọng và lòng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Phạm<br /> Văn Dũng, Thầy đã rất tâm huyết, tận tình trong quá trình hướng dẫn để tôi có<br /> thể hoàn thiện Luận văn này. Tôi xin cảm ơn Phòng Đào tạo, Khoa Kinh tế<br /> chính trị, trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội đã tạo điều kiện<br /> cho học viên chúng tôi hoàn thành tốt khóa học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế.<br /> Tôi cũng rất biết ơn Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh<br /> Yên Bái - nơi tôi công tác, đã tạo điều kiện về mặt thời gian và tinh thần cho<br /> tôi để tôi có thể hoàn thành khóa học Thạc sĩ Quản lý Kinh tế, trau dồi kiến<br /> thức cho bản thân và để phục vụ công việc của cơ quan.<br /> Tôi rất cảm ơn gia đình, bạn bè tôi, đặc biệt là chồng của tôi, người đã<br /> động viên và giúp đỡ tôi chăm sóc gia đình và con nhỏ trong thời gian tôi đi<br /> học xa nhà. Tình cảm và sự giúp đỡ của mọi người chính là động lực để tôi có<br /> thể hoàn thành Luận văn này và hoàn thành tốt khóa học Thạc sĩ Quản lý<br /> Kinh tế.<br /> Trân trọng!<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> DANH MỤC BẢNG .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài .................................................................................... 1<br /> 2. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu........................................................................ 2<br /> 2.1 Mục đích nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 2<br /> 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu..................................................................... 2<br /> 4. Kết cấu của luận văn ......................................................................................... 3<br /> CHƢƠNG 1.......................................................................................................... 4<br /> TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU, CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ<br /> THỰC TIỄN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƢ VÀO KHU CÔNG NGHIỆP.. 4<br /> 1.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài ..................................... 4<br /> 1.1.1 Tài liệu nghiên cứu chuyên sâu.................................................................... 4<br /> 1.1.2 Các bài viết trên tạp chí............................................................................... 6<br /> <br /> 1.2 Cơ sở lý luận về thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệpError! Bookmark not d<br /> 1.2.1 Những khái niệm cơ bản .............................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 1.2.2 Nội dung thu hút vốn đầu tư vào các khu công nghiệpError! Bookmark not defined<br /> <br /> 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệpError! Bookma<br /> 1.3. Kinh nghiệm thu hút vốn đầu tư vào khu công nghiệp và bài học cho tỉnh<br /> Yên Bái ................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1 Kinh nghiệm một số tỉnh trong nước ........... Error! Bookmark not defined.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản