intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010 - Huỳnh Thị Thấm

Chia sẻ: Dieu Hang | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:141

138
lượt xem
23
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010 - Huỳnh Thị Thấm tìm hiểu sự chuyển biến trên tất cả lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa ở thành phố Long Xuyên trong quá trình đô thị hóa từ năm 1986 đến nay. Nghiên cứu còn làm rõ những tác động của quá trình đô thị hóa đối với sự phát triển chung của thành phố, rút ra một số đặc điểm và bài học kinh nghiệm trong quá trình đô thị hóa; từ đó đề ra một số định hướng để làm nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Lịch sử: Quá trình đô thị hóa ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) giai đoạn 1986-2010 - Huỳnh Thị Thấm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Huỳnh Thị Thấm<br /> <br /> QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA<br /> Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN<br /> (TỈNH AN GIANG) GIAI ĐOẠN 1986 - 2010<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Huỳnh Thị Thấm<br /> <br /> QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HÓA<br /> Ở THÀNH PHỐ LONG XUYÊN<br /> (TỈNH AN GIANG) GIAI ĐOẠN 1986 - 2010<br /> Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam<br /> Mã số:<br /> 60 22 54<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ LỊCH SỬ<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC<br /> TS. LÊ VĂN ĐẠT<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2012<br /> <br /> LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số<br /> liệu sử dụng trong luận văn có nguồn gốc rõ ràng. Những đánh giá, nhận định<br /> trong luận văn do cá nhân tôi nghiên cứu trên những tư liệu xác định.<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> HUỲNH THỊ THẤM<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> CN – TTCN<br /> <br /> : công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp<br /> <br /> CN – XD<br /> <br /> : công nghiệp – xây dựng<br /> <br /> DV<br /> <br /> : dịch vụ<br /> <br /> GTSX<br /> <br /> : giá trị sản xuất<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : khu công nghiệp<br /> <br /> NLTS<br /> <br /> : nông lâm thủy sản<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> : nhà xuất bản<br /> <br /> Ph<br /> <br /> : phường<br /> <br /> TM<br /> <br /> : thương mại<br /> <br /> TP<br /> <br /> : thành phố<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : ủy ban nhân dân<br /> <br /> XHCN<br /> <br /> : xã hội chủ nghĩa<br /> <br /> ĐBSCL<br /> <br /> : đồng bằng sông Cửu Long<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU ĐỒ<br /> Bảng 1.1 : Phân loại đô thị ở Việt Nam theo Nghị định số 72/2001/NĐ – CP<br /> Bảng 2.1 : Tổng diện tích đất giao thông nội thị và danh mục các tuyến<br /> đường giao thông chính đã trãi nhựa<br /> Bảng 2.2 : Số liệu cấp điện trên địa bàn TP Long Xuyên (khu vực nội thành)<br /> Bảng 2.3 : Thống kê hiện trạng điện chiếu sáng trên địa bàn TP Long Xuyên<br /> Bảng 2.4 : Sô liệu cấp nước trên địa bàn thành phố Long Xuyên (khu vực<br /> nội thành)<br /> Bảng 2.5 : Tổng số hộ dân được cấp nước sạch trên địa bàn TP. Long Xuyên<br /> (khu vực nội thành)<br /> Bảng 2.6 : Hệ thống thoát nước nội thành TP.Long Xuyên năm 2010<br /> Bảng 2.7 : Cơ cấu GDP của TP Long Xuyên qua các năm 2004 – 2007<br /> Bảng 2.8 : Diện tích các loại cây trồng hàng năm ở Long Xuyên từ 1985 – 2010<br /> Bảng 2.9 : Sản lượng các loại cây trồng ở Long Xuyên từ 1985 – 2010<br /> Bảng 2.10 : Tình hình chăn nuôi ở TP.Long Xuyên qua các năm từ 2000 – 2010<br /> Bảng 2.11 : Tình hình thủy sản của Long Xuyên từ 2000 – 2010<br /> Bảng 3.1 : Tình hình dân số thành phố Long Xuyên từ 1985-2010<br /> Bảng 3.2 : Hiện trạng dân số và diện tích các phường xã ở thành phố Long Xuyên<br /> theo tổng điều tra 2010<br /> Bảng 3.3 : Số dân thành thị và nông thôn từ 1985-2010<br /> Bảng 3.4 : Giải quyết việc làm cho người lao động ở thành phố Long Xuyên.<br /> Bảng 3.5 : Tỉ lệ lao động trong cơ cấu kinh tế thành phố Long Xuyên 2006-2009<br /> Bảng 3.6 : Danh sách nhà ở trên địa bàn TP. Long Xuyên 2010<br /> Bảng 3.7 : Một số chỉ tiêu về đời sống dân cư ở TP. Long Xuyên<br /> Bảng 3.8 : Tình hình giáo dục của thành phố Long Xuyên từ 1990-2010<br /> Bảng 3.9 : Tình hình giáo dục tiểu học 2009-2010<br /> Bảng 3.10 : Cơ sở thể dục thể thao do TP Long Xuyên quản lí<br /> Bảng 2.8 : Biểu đồ cơ cấu kinh tế TP Long Xuyên<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2