intTypePromotion=3

Luận văn Thạc sĩ Quan hệ quốc tế: Vai trò của cộng đồng người Việt trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
51
lượt xem
18
download

Luận văn Thạc sĩ Quan hệ quốc tế: Vai trò của cộng đồng người Việt trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở hình thành cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc. Chương 2: Tình hình cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc và sự đóng góp cho quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. Chương 3: Đánh giá những tồn tại, hạn chế và giải pháp thúc đẩy quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc thông qua cộng đồng người Việt.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Quan hệ quốc tế: Vai trò của cộng đồng người Việt trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc từ năm 1992 đến nay

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN<br /> ---------------------------------------------<br /> <br /> PHẠM HUYỀN CHÂM<br /> <br /> VAI TRÒ CỦA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT<br /> TRONG MỐI QUAN HỆ VIỆT NAM - HÀN QUỐC<br /> TỪ NĂM 1992 ĐẾN NAY<br /> <br /> Luận văn thạc sỹ chuyên ngành: Quan Hệ Quốc Tế<br /> Mã số: 60 31 02 06<br /> Người hướng dẫn khoa học: TS. Nguyễn Huy Hoàng<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> PHẦN MỞ ĐẦU ........................................................................................................ 7<br /> 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 7<br /> 2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề............................................................................. 8<br /> 3. Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu ................................................................ 9<br /> 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ............................................................... 10<br /> 5. Hướng tiếp cận, phương pháp nghiên cứu................................................. 11<br /> 6. Nguồn tài liệu sử dụng ................................................................................ 12<br /> 7. Những đóng góp của luận văn .................................................................... 13<br /> 8. Bố cục luận văn............................................................................................ 13<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT NAM Ở HÀN<br /> QUỐC ...................................................................................................................... 13<br /> 1.1. Khái quát quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc. .............................................. 13<br /> 1.2. Lịch sử hình thành cộng đồng người Việt Nam ở Hàn Quốc .......... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 1.2.1. Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc hình thành qua biến cố lịch sử ở<br /> trong nước.......................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.2.2. Cộng đồng người Việt được hình thành qua hôn nhânError! Bookmark<br /> not defined.<br /> 1.2.3. Cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc được hình thành qua hợp tác lao<br /> động giữa hai nước. ........................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3. Các nhân tố tác động đến quá trình hội nhập của cộng đồng người Việt<br /> Nam ở Hàn Quốc ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.1. Truyền thống văn hóa- lịch sử ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 1.3.2. Các yếu tố chính trị - kinh tế .................... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 1 .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT Ở HÀN QUỐC VÀ SỰ<br /> ĐÓNG GÓP CHO QUAN HỆ VIỆT NAM- HÀN QUỐCError! Bookmark not<br /> defined.<br /> 2.1. Hiện trạng, cộng đồng người Việt ở Hàn QuốcError!<br /> <br /> Bookmark<br /> <br /> not<br /> <br /> defined.<br /> 2.1.1. Người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc .. Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.2. Cô dâu Việt ở Hàn Quốc ........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.3.Cộng đồng du học sinh Việt Nam đang học tập tại Hàn Quốc ........ Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Sự đóng góp của cộng đồng người Việt cho mối quan hệ Việt Nam- Hàn<br /> Quốc ................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.1. Trong hoạt động kinh tế - ngoại giao ....... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.2.2. Trong hoạt động văn hóa- giáo dục ......... Error! Bookmark not defined.<br /> Tiểu kết chương 2 .............................................. Error! Bookmark not defined.<br /> CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ NHỮNG TỒN TẠI HẠN CHẾ VÀ GIẢI PHÁP THÚC<br /> ĐẨY QUAN HỆ VIỆT NAM- HÀN QUỐC THÔNG QUA CỘNG ĐỒNG NGƯỜI<br /> VIỆT ....................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.1 Đánh giá quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc thông qua cộng đồng người<br /> Việt. .................................................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.2. Một số tồn tại hạn chế của cộng đồng người Việt ở Hàn Quốc ...... Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 3.3. Một số giải pháp thúc đẩy nhằm tăng cường sự hội nhập của người<br /> Việt ở Hàn Quốc; ............................................... Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.1. Thúc đẩy cải cách hành chính. ................. Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.2. Thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu kinh tế ........ Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> 3.3.3. Thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao hợp tác về vấn đề nguồn nhân lực.<br /> ............................................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> 3.3.4. Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động của Việt Nam sang thị trường<br /> Hàn Quốc ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> KẾT LUẬN ............................................................ Error! Bookmark not defined.<br /> DANH MỤ C TAI LIỆU THAM KHẢO .................................................................. 21<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> APEC<br /> <br /> Asia-Pacific Economic Cooperation<br /> Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á – Thái Bình Dương<br /> <br /> ASEM<br /> <br /> The Asia-Europe Meeting<br /> Diễn đàn hợp tác Á–Âu<br /> <br /> CAK<br /> <br /> Construction Association Kore<br /> Hiệp hội xây dựng Hàn Quốc<br /> <br /> CPS<br /> <br /> Country Partnership Strategy<br /> Chiến lược đối tác quốc gia<br /> <br /> EPS<br /> <br /> Employment permit system<br /> Hệ thống cấp phép vấn đề việc làm<br /> <br /> FTA<br /> <br /> Free Trade Agreement<br /> Hiệp định thương mại tự do<br /> <br /> ILO<br /> <br /> International Labour Organization<br /> Tổ chức lao động quốc tế<br /> <br /> KFSP<br /> <br /> Korean Federation of Small Business<br /> Hiệp hội các doang ngiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc<br /> <br /> NICs<br /> <br /> New Industrialized Country<br /> Các nước công nghiệp mới<br /> <br /> ODA<br /> <br /> Official Development Assistance<br /> Viện trợ phát triển chính thức<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản