intTypePromotion=4

Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin đến sự tăng trưởng của vi tảo Nitzschia sp.

Chia sẻ: Dangthingocthuy Dangthingocthuy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:116

0
39
lượt xem
8
download

Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin đến sự tăng trưởng của vi tảo Nitzschia sp.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn nghiên cứu nhằm hướng đến các mục tiêu: phân lập và định danh đối tượng Nitzschia sp. qua quan sát hình thái, cấu trúc vỏ silic dưới kính hiển vi điện tử quét và bằng phương pháp sinh học phân tử; tìm môi trường nuôi cấy, mật độ tế bào xuất phát, thời điểm cấy chuyền thích hợp cho sự tăng trưởng của loài vi tảo này; tìm hiểu ảnh hưởng của các chất điều hòa sinh trưởng thực vật là auxin và cytokinin ở các nồng độ khác nhau đến sự tăng trưởng của Nitzschia sp. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sinh học: Tìm hiểu ảnh hưởng của auxin và cytokinin đến sự tăng trưởng của vi tảo Nitzschia sp.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Thị Nụ<br /> <br /> TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA<br /> AUXIN VÀ CYTOKININ ĐẾN SỰ TĂNG<br /> TRƯỞNG CỦA VI TẢO NITZSCHIA SP.<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC<br /> <br /> Thành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP. HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Lê Thị Nụ<br /> <br /> TÌM HIỂU ẢNH HƯỞNG CỦA<br /> AUXIN VÀ CYTOKININ ĐẾN SỰ TĂNG<br /> TRƯỞNG CỦA VI TẢO NITZSCHIA SP.<br /> Chuyên ngành : Sinh học thực nghiệm<br /> Mã số<br /> : 60.42.30<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC<br /> NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:<br /> TS. LÊ THỊ TRUNG<br /> <br /> hành phố Hồ Chí Minh – 2011<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến<br />  Giáo viên hướng dẫn - TS. Lê Thị Trung. Cô đã tận tâm chỉ bảo, hướng dẫn, truyền<br /> đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu trong thực hành thí nghiệm cũng<br /> như trong cuộc sống và luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho tôi trong suốt quá trình<br /> tôi thực hiện luận văn.<br />  Quý Thầy Cô khoa Sinh - trường Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh và trường Đại<br /> học Khoa học Tự nhiên Tp. Hồ Chí Minh đã tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức<br /> và tạo niềm tin vững chắc cho tôi để tôi có thể tự tin bước vào quá trình nghiên cứu<br /> và hoàn thành luận văn.<br />  CN. Hồ Thị Mỹ Linh - phòng thí nghiệm Sinh lý thực vật Trường Đại học Sư Phạm<br /> Tp. Hồ Chí Minh, đã nhiệt tình giúp đỡ hóa chất cũng như trang thiết bị thí nghiệm<br /> và đã tạo điều kiện thuận lợi cho tôi làm việc tại phòng thí nghiệm.<br />  Th.S. Võ Hồng Trung, Th.S. Huỳnh Thị Ngọc Như - trường Đại học Khoa học Tự<br /> nhiên đã nhiệt tình giúp đỡ tôi và cùng tôi chia sẻ những khó khăn trong suốt quá<br /> trình thực hiện đề tài.<br />  Tập thể lớp cao học khóa 19 đã cùng tôi học tập nghiên cứu, cùng giúp đỡ lẫn nhau,<br /> và chia sẻ kinh nghiệm quý báu để cùng nhau hoàn thành tốt công việc.<br />  Cuối cùng, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Cha, Mẹ, Anh, Chị, Em trong<br /> gia đình, đặc biệt là Chồng và Con trai đã luôn ở bên tôi, động viên, ủng hộ tôi về<br /> mọi mặt, là chỗ dựa vững chắc, là động lực mạnh mẽ giúp tôi vượt qua mọi khó<br /> khăn, thử thách để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. 3<br /> MỤC LỤC ................................................................................................... 4<br /> KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 6<br /> DANH MỤC ẢNH ...................................................................................... 7<br /> DANH MỤC HÌNH .................................................................................... 9<br /> DANH MỤC BẢNG ................................................................................. 11<br /> MỞ ĐẦU ..................................................................................................... 1<br /> Chương I. TỔNG QUAN TÀI LIỆU........................................................ 3<br /> 1.1. Tảo silic .................................................................................................................. 3<br /> 1.2. Vị trí phân loại ........................................................................................................ 4<br /> 1.3. Cấu tạo tế bào ......................................................................................................... 4<br /> 1.4. Các hình thức sinh sản của tảo silic ....................................................................... 6<br /> 1.5. Di chuyển................................................................................................................ 9<br /> 1.6. Dinh dưỡng ........................................................................................................... 10<br /> 1.7. Các phương pháp nuôi cấy vi tảo và đặc điểm của đường cong tăng trưởng ...... 11<br /> 1.8. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của vi tảo ........................................... 14<br /> 1.9. Một số kỹ thuật nuôi cấy vi tảo ............................................................................ 18<br /> 1.9.1. Đảo trộn ........................................................................................................ 18<br /> 1.9.2. Bình nuôi cấy ................................................................................................. 18<br /> 1.9.3. Lựa chọn và chuẩn bị môi trường ................................................................. 19<br /> 1.9.4. Phương pháp khử trùng................................................................................. 20<br /> 1.9.5. Phương pháp phân lập .................................................................................. 21<br /> 1.10. Vai trò của vi tảo ................................................................................................ 22<br /> 1.10.1. Lợi ích .......................................................................................................... 22<br /> 1.10.2. Tác hại ......................................................................................................... 24<br /> <br /> Chương 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP ....................................... 25<br /> 2.1 Vật liệu nghiên cứu ............................................................................................... 25<br /> <br /> 2.2 Phương pháp .......................................................................................................... 25<br /> <br /> Chương 3. KẾT QUẢ - THẢO LUẬN ................................................... 37<br /> 3.1. Kết quả phân lập ................................................................................................... 37<br /> 3.2. Kết quả tinh sạch .................................................................................................. 37<br /> 3.3. Định danh ............................................................................................................. 38<br /> 3.4 Nuôi thích nghi trong điều kiện phòng thí nghiệm ............................................... 41<br /> 3.5. Môi trường nuôi thích hợp ................................................................................... 41<br /> 3.6. Mật độ cấy chuyền thích hợp .............................................................................. 45<br /> 3.7. Thời điểm cấy chuyền thích hợp .......................................................................... 50<br /> 3.8. Ảnh hưởng của auxin ở các nồng độ khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo<br /> Nitzschia palea ............................................................................................................ 54<br /> 3.9. Ảnh hưởng của cytokinin ở các nồng độ khác nhau lên sự sinh trưởng của vi tảo<br /> Nitzschia palea ............................................................................................................ 70<br /> 3.10. Ảnh hưởng kết hợp của AIA và BA ................................................................... 86<br /> <br /> Chương 4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ ................................................... 99<br /> 4.1.Kết luận ................................................................................................................. 99<br /> 4.2.Đề nghị: ................................................................................................................. 99<br /> <br /> TÀI LIỆU THAM KHẢO ..................................................................... 100<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2