intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Phát huy năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương hiđrocacbon không no phần hóa học hữu cơ 11 - trung học phổ thông

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
108
lượt xem
29
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Phát huy năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương hiđrocacbon không no phần hóa học hữu cơ 11 - trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc dạy học theo phương pháp dạy học hợp tác nhằm phát huy năng lực hợp tác cho học sinh THPT. Chương 2: Phát huy năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương hiđrocacbon không no phần hóa học hữu cơ 11 - THPT. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Phát huy năng lực hợp tác cho học sinh thông qua dạy học chương hiđrocacbon không no phần hóa học hữu cơ 11 - trung học phổ thông

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ------------ o0o -------------<br /> <br /> ĐẶNG THỊ HUYỀN<br /> <br /> PHÁT HUY NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC<br /> CHƢƠNG HIĐROCACBON KHÔNG NO<br /> PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ 11- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> ------------ o0o -------------<br /> <br /> ĐẶNG THỊ HUYỀN<br /> <br /> PHÁT HUY NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC<br /> CHƢƠNG HIĐROCACBON KHÔNG NO<br /> PHẦN HÓA HỌC HỮU CƠ 11- TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM HÓA HỌC<br /> Chuyên ngành: LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> BỘ MÔN HÓA HỌC<br /> Mã số: 60.14.01.11<br /> <br /> Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS VŨ ANH TUẤN<br /> <br /> Hà Nội – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Luận văn được hoàn thành tại Đại học Giáo dục dưới sự hướng dẫn khoa<br /> học của TS Vũ Anh Tuấn. Tôi xin bày tỏ lòng kính trọng và lời biết ơn sâu sắc về sự<br /> hướng dẫn tận tình và đầy tâm huyết của thầy trong suốt quá trình thực hiện và<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy giáo, cô giáo trong trường Đại học<br /> Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội đã trực tiếp giảng dạy cho tôi trong suốt<br /> khóa học.<br /> Tôi cũng xin dành tới gia đình, đồng nghiệp, bạn bè, các em học sinh đã<br /> động viên, giúp đỡ, chia sẻ khó khăn trong suốt thời gian thực hiện luận văn.<br /> Cuối cùng, tôi xin cảm ơn phòng Đào tạo trường ĐH giáo dục – ĐHQG Hà<br /> Nội, cảm ơn Ban Giám hiệu các trường THPT Mỹ Đức B, THPT Mỹ Đức A đã tạo<br /> điều kiện thuận lợi để tôi tiến hành điều tra thực trạng và thực nghiệm SP.<br /> Mặc dù đã cố gắng nhưng do thời gian có hạn, nên chắc chắn nội dung luận<br /> văn còn nhiều thiếu sót. Tôi rất mong tiếp tục nhận được sự đóng góp quí báu của<br /> các thầy cô, của các bạn đồng nghiệp để đề tài được hoàn thiện hơn và hy vọng<br /> rằng đề tài có thể được ứng dụng vào thực tiễn giảng dạy sau này.<br /> Hà Nội ngày 25 tháng 10 năm 2016<br /> Tác giả<br /> <br /> Đặng Thị Huyền<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> Chữ viết tắt<br /> <br /> Chữ viết đầy đủ<br /> <br /> CN<br /> <br /> Công nghiệp<br /> <br /> PTHH<br /> <br /> Phương trình hóa học<br /> <br /> CTPT<br /> <br /> Công thức phân tử<br /> <br /> PTN<br /> <br /> Phòng thí nghiệm<br /> <br /> CTCT<br /> <br /> Công thức cấu tạo<br /> <br /> SBT<br /> <br /> Sách bài tập<br /> <br /> DD<br /> <br /> Dung dịch<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> DH<br /> <br /> Dạy học<br /> <br /> SP<br /> <br /> Sư phạm<br /> <br /> DHHT<br /> <br /> Dạy học hợp tác<br /> <br /> THCVĐ<br /> <br /> Tình huống có vấn đề<br /> <br /> ĐC<br /> <br /> Đối chứng<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> ĐH<br /> <br /> Đại học<br /> <br /> TN<br /> <br /> Thực nghiệm<br /> <br /> ĐKTC<br /> <br /> Điều kiện tiêu chuẩn<br /> <br /> TNo<br /> <br /> Thí nghiệm<br /> <br /> ĐVĐ<br /> <br /> Đặt Vấn Đề<br /> <br /> TNKQ<br /> <br /> Trắc nghiệm khách quan<br /> <br /> GD<br /> <br /> Giáo dục<br /> <br /> TNSP<br /> <br /> Thực nghiệm sư phạm<br /> <br /> GQVĐ<br /> <br /> Giải quyết vấn đề<br /> <br /> TW<br /> <br /> Trung ương<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HĐ<br /> <br /> Hoạt động<br /> <br /> HCHC<br /> <br /> Hợp chất hữu cơ<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> HTHT<br /> <br /> Học tập hợp tác<br /> <br /> Năng Lực<br /> <br /> Năng lực<br /> <br /> Nxb<br /> <br /> Nhà xuất bản<br /> <br /> PBL<br /> <br /> Học dựa trên dự án<br /> <br /> PP<br /> <br /> Phương pháp<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> PƯ<br /> <br /> Phản ứng<br /> <br /> PT<br /> <br /> Phương trình<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn.......................................... ........................................................................i<br /> Danh mục kí hiệu, các chữ viết tắt... ..........................................................................ii<br /> Mục lục............................................ ..........................................................................iii<br /> Danh mục bảng............................... ........................................................................ vi<br /> Danh mục hình........... ............................................................................................ vii<br /> MỞ ĐẦU......................... ..........................................................................................1<br /> CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY<br /> NĂNG LỰC HỢP TÁC CHO HỌC SINH THPT… .……………………………6<br /> 1.1. Định hướng đổi mới giáo dục phổ thông sau năm 2015 ở Việt Nam…… . …… 6<br /> 1.1.1. Đổi mới mục tiêu................................ ..............................................................6<br /> 1.1.2. Đổi mới hoạt động dạy học của GV…… …………………………………………6<br /> 1.1.3. Đổi mới hoạt động học tập của HS.... ...............................................................6<br /> 1.1.4. Đổi mới việc kiểm tra - đánh giá……… ………………………………………….6<br /> 1.2. Năng lực và vấn đề phát triển năng lực cho học sinh THPT… . ……………… 7<br /> 1.2.1. Khái niệm về năng lực… ……………………………………………………..7<br /> 1.2.2. Một số năng lực cụ thể ………………………………………………………..7<br /> 1.2.3. Phát triển năng lực… …………………………………………………………8<br /> 1.2.4. Đánh giá năng lưc… ………………………………………………………….9<br /> 1.3. Năng lực hợp tác……… .……………………………………………………… 9<br /> 1.3.1. Năng lực hợp tác của HS THPT………………………………………………9<br /> 1.3.2. Biểu hiện NLHT của HS THPT…… .……………………………………… 10<br /> 1.3.3 Quy trình phát triển năng lực hợp tác trong dạy học…… . …………………..10<br /> 1.3.4. Ý nghĩa của sự hợp tác và phát triển năng lực hợp tác cho HS THPT trong xã<br /> hội hiện nay…………………………………………… ..………………………… 13<br /> 1. 3.5. Đánh giá NLHT……………………………………… …………………….13<br /> 1.4. Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực… .……………………… 14<br /> 1.4.1. Dạy học giải quyết vấn đề…………………………… . …………………… 14<br /> 1.4.2. Dạy học theo dự án …………………………… ……………………………16<br /> 1.4.3. Dạy học hợp tác theo nhóm ………………… ……………………………...20<br /> 1.4.4. Phương pháp hướng dẫn học sinh tự học và hợp tác trong học tập… .. …… 21<br /> iii<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2