intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 994_1568779877.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:11:47
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông

Chia sẻ: Tien Tien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
18
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn có kết cấu nội dung gồm 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông. Chương 2: Một số giải pháp vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông. Chương 3: Thực nghiệm sư phạm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Sư phạm: Vận dụng lí thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong chương trình trung học phổ thông

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC<br /> <br /> PHẠM THỊ NGỌC MAI<br /> <br /> VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC<br /> VĂN NGHỊ LUẬN TRONG CHƢƠNG TRÌNH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌ GIÁO DỤC<br /> <br /> PHẠM THỊ NGỌC MAI<br /> <br /> VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC<br /> VĂN NGHỊ LUẬN TRONG CHƢƠNG TRÌNH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG<br /> <br /> LUẬN VĂN THẠC SĨ SƢ PHẠM NGỮ VĂN<br /> CHUYÊN NGÀNH: LÍ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC<br /> BỘ MÔN NGỮ VĂN<br /> Mã số: 60140111<br /> <br /> Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. NGUYỄN VĂN PHƢỢNG<br /> <br /> HÀ NỘI – 2016<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Để hoàn thành luận văn này, tôi đã nhận được rất nhiều sự quan tâm,<br /> giúp đỡ của các cơ quan, thầy cô, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp:<br /> Trrước tiên tôi xin gửi lời tri ân chân thành đến TS. Nguyễn Văn<br /> Phượng – người đã tận tình hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ tôi trong quá<br /> trình làm luận văn.<br /> Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Khoa Sư phạm Ngữ văn, Phòng Đào tạo<br /> SĐH, Trường ĐHGD đã có những hướng dẫn cụ thể và tạo điều kiện giúp tôi<br /> hoàn thành luận văn.<br /> Tôi xin cảm ơn thầy chủ nhiệm lớp cao học K10, các thầy cô giáo trường<br /> THPT Vũ Văn Hiếu đã có những góp ý, đánh giá, nhận xét chân thành cho tôi<br /> trong quá trình làm luận văn.<br /> Cảm ơn gia đình, bạn bè và người thân đã luôn ủng hộ, giúp đỡ tôi.<br /> Học viên: Phạm Thị Ngọc Mai<br /> <br /> i<br /> <br /> DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT<br /> VIẾT TẮT<br /> <br /> VIẾT ĐẦY ĐỦ<br /> <br /> LTKT<br /> <br /> Lí thuyết kiến tạo<br /> <br /> GV<br /> <br /> Giáo viên<br /> <br /> HS<br /> <br /> Học sinh<br /> <br /> LV<br /> <br /> Làm văn<br /> <br /> KN<br /> <br /> Kĩ năng<br /> <br /> NL<br /> <br /> Nghị luận<br /> <br /> TTLL<br /> <br /> Thao tác lập luận<br /> <br /> SGK<br /> <br /> Sách giáo khoa<br /> <br /> THPT<br /> <br /> Trung học phổ thông<br /> <br /> PPDH<br /> <br /> Phương pháp dạy học<br /> <br /> ii<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cảm ơn ......................................................................................................... i<br /> Danh mục chữ viết tắt ....................................................................................... ii<br /> Mục lục ............................................................................................................. iii<br /> MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 1<br /> CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC VẬN<br /> DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN TẠO VÀO DẠY HỌC VĂN NGHỊ LUẬN<br /> TRONG CHƢƠNG TRÌNH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ..................... 10<br /> 1.1. Khái quát về lí thuyết kiến tạo trong dạy học ....................................... 10<br /> 1.1.1.Các quan điểm chủ đạo của lí thuyết kiến tạo................................. 10<br /> 1.1.2. Một số luận điểm cơ bản của lí thuyết kiến tạo ............................. 12<br /> 1.1.3. Các loại kiến tạo trong dạy học ...................................................... 14<br /> 1.1.4. Yêu cầu cơ bản với giáo viên và học sinh khi dạy học theo thuyết kiến<br /> tạo ............................................................................................................. 16<br /> 1.2. Khả năng vận dụng thuyết kiến tạo vào dạy học văn nghị luận trong<br /> chương trình trung học phổ thông ............................................................... 19<br /> 1.2.1. Mục tiêu, nhiệm vụ của phân môn Làm văn trong chương trình<br /> trung học phổ thông.................................................................................. 19<br /> 1.2.2. Đặc điểm văn nghị luận trong chương trình Làm văn trung học phổ<br /> thông ......................................................................................................... 22<br /> 1.2.3. Định hướng đổi mới phương pháp dạy học học Làm văn ............. 25<br /> Tiểu kết chương 1............................................................................................ 26<br /> CHƢƠNG 2: MỘT SỐ GIẢI PHÁP VẬN DỤNG LÍ THUYẾT KIẾN<br /> TẠO VÀO DẠY HỌC VĂN NGHỊ LUẬN TRONG CHƢƠNG TRÌNH<br /> TRUNG HỌC PHỔ THÔNG........................... Error! Bookmark not defined.<br /> 2.1.Khai thác các kiến thức và kĩ năng đã có của học sinh .................. Error!<br /> Bookmark not defined.<br /> 2.2. Tạo lập môi trường học tập thuận lợi ... Error! Bookmark not defined.<br /> <br /> iii<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

AMBIENT
Đồng bộ tài khoản