Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội

Chia sẻ: Bobietbo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:115

40
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội được hoàn thành với mục tiêu là đưa ra các đề xuất nhằm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh NHCSXH Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ---------O0O--------- LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI Ngành: Tài chính - Ngân hàng ĐẶNG THANH HUYỀN Hà Nội, tháng 02 năm 2022
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG ---------O0O--------- LUẬN VĂN THẠC SĨ PHÁT TIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI Ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên : Đặng Thanh Huyền Người hướng dẫn : PGS.TS Nguyễn Thị Quy Hà Nội, tháng 02 năm 2022
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Phát tiển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội" là kết quả của quá trình học tập và nghiên cứu độc lập của tác giả dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Nguyễn Thị Quy. Nội dung, các số liệu và tài liệu trong luận văn có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công trình nghiên cứu nào khác. Việc xử lý phân tích và đánh giá các số liệu được thực hiện một cách trung thực và khách quan. Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022 Tác giả luận văn
 4. ii LỜI CẢM ƠN Xin chân thành cảm ơn Ban Ban Giám hiệu, Khoa đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Ngoại thương và các thầy cô, giảng viên đã nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt những kiến thức, những kinh nghiệm quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi học tập, nghiên cứu trong suốt thời gian qua. Chân thành cảm ơn PGS.TS Nguyễn Thị Quy, người đã tận tình hướng dẫn, giúp đỡ và đưa ra những ý kiến đóng góp quý báu giúp tôi hoàn thành luận văn này. Cuối cùng, tác giả cũng xin cám ơn Ban lãnh đạo, các đồng nghiệp làm việc tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Thành phố Hà Nội đã nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện hỗ trợ để tác giả tiếp cận tìm hiểu thực tiễn và cung cấp các số liệu cần thiết cho luận văn. Trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2022 Tác giả luận văn
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .......................................................................................................i LỜI CẢM ƠN ........................................................................................................... ii MỤC LỤC ................................................................................................................ iii DANH MỤC VIẾT TẮT ....................................................................................... vii LỜI MỞ ĐẦU ............................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI ...........8 1.1. Tổng quan về việc làm và giải quyết việc làm ..............................................8 1.1.1. Khái niệm việc làm trong nền kinh tế - xã hội .........................................8 1.1.2. Khái niệm giải quyết việc làm trong nền kinh tế - xã hội........................9 1.1.3. Vai trò của giải quyết việc làm trong xã hội hiện nay ...........................10 1.2. Cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội.................12 1.2.1. Khái niệm cho vay giải quyết việc làm ...................................................12 1.2.2. Mục tiêu cho vay giải quyết việc làm ......................................................14 1.2.3. Đặc điểm cơ bản về cho vay giải quyết việc làm ....................................15 1.2.4. Các phương thức cho vay giải quyết việc làm........................................17 1.3. Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội .....................................................................................................................19 1.3.1. Khái niệm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm.................19 1.3.2. Chỉ tiêu đánh giá mức độ phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm ..............................................................................................................20 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại ngân hàng chính sách ......................................................................27 1.4.1. Nhóm nhân tố chủ quan .........................................................................27 1.4.2. Nhóm nhân tố khách quan .....................................................................29 KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 ........................................................................................ 33 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI.....................................................................................................................34
 6. iv 2.1. Khái quát về Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ................34 2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ....................................................................................................34 2.1.2. Cơ cấu tổ chức và mạng lưới hoạt động của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội .......................................................................................35 2.1.3. Các hoạt động chính của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ......................................................................................................................39 2.2. Tổng quan về hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ............................................................................47 2.2.1. Thực trạng cơ chế, chính sách cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ..............................................................47 2.2.2. Điều kiện cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội .............................................................................................48 2.2.3. Thủ tục và quy trình cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội .........................................................................49 2.2.3.2. Kết quả thực hiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2018-2021..................53 2.3. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021 ..............................55 2.3.1. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội theo chỉ tiêu định lượng ....................................................55 2.3.2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội theo chỉ tiêu định tính .......................................................63 2.3.3. Đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ...........................................67 KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 ........................................................................................ 75 CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG CHO VAY GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM TẠI NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI CHI NHÁNH HÀ NỘI ....................................................................................................76
 7. v 3.1. Sự cần thiết phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ........................................................76 3.1.1. Đối với người lao động ............................................................................76 3.1.2. Đối với xã hội ...........................................................................................77 3.1.3. Đối với sự phát triển của kinh tế đất nước .............................................77 3.1.4. Đối với Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ....................78 3.1.5. Đối với cấp ủy, chính quyền địa phương, tổ chức chính trị xã hội các cấp ............................................................................................................................78 3.2. Mục tiêu, định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ..............................................78 3.2.1. Mục tiêu của Ngân hàng Chính sách xã hội đến năm 2025 .................78 3.2.2. Định hướng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội .....................................................80 3.3. Các giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội ........................................................83 3.3.1. Tăng nguồn vốn cho vay .........................................................................83 3.3.2. Thúc đẩy phát triển dư nợ cho vay trực tiếp và mở rộng đối tượng khách hàng ....................................................................................................................85 3.3.3. Cải thiện thủ tục, hồ sơ và quy trình cho vay ........................................86 3.3.4. Tăng cường kiểm tra, giám sát về thực trạng sử dụng vốn vay ............87 3.3.5. Tích cực tuyên truyền chính sách vay vốn chương trình cho vay giải quyết việc làm ....................................................................................................88 3.3.6. Hiện đại hoá công nghệ, nâng cấp cơ sở vật chất, nhận diện của ngân hàng ............................................................................................................................89 3.3.7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ...................................................90 3.4. Các kiến nghị nhằm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm ...93 3.4.1. Đối với Chính phủ ...................................................................................93 3.4.2. Đối với UBND thành phố Hà Nội, các sở ngành và chính quyền địa phương các cấp ..................................................................................................93 3.4.3. Đối với các tổ chức chính trị xã hội nhận dịch vụ ủy thác ...................94
 8. vi 3.4.4. Đối với Hội sở chính ...............................................................................94 KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 ........................................................................................ 96 KẾT LUẬN .............................................................................................................. 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................... 98 PHỤ LỤC ............................................................................................................... 100
 9. vii DANH MỤC VIẾT TẮT STT Viết tắt Viết đầy đủ 1 BĐD Ban đại diện 2 CT-XH Chính trị - xã hội 3 GQVL Giải quyết việc làm 4 HĐND Hội đồng nhân dân 5 HĐQT Hội đồng quản trị 6 HSSV Học sinh, sinh viên 7 NHCSXH Ngân hàng Chính sách xã hội 8 NHNN Ngân hàng Nhà nước 9 NHTM Ngân hàng thương mại 10 NSNN Ngân sách Nhà nước 11 NSVS&MT Nước sạch vệ sinh và môi trường 12 SXKD Sản xuất kinh doanh 13 TCTD Tổ chức tín dụng 14 TK&VV Tiết kiệm và vay vốn 15 UBND Uỷ ban nhân dân
 10. viii DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ STT Tên bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ Trang Tình hình dư nợ theo chương trình cho vay giai đoạn Bảng 2.1 44 2018-2021 Kết quả thực hiện cho vay GQVL làm tại Chi nhánh Bảng 2.2 54 NHCSXH Thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2018-2021 Dư nợ theo nguồn vốn tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội Bảng 2.3 57 giai đoạn 2018-2021 Tình hình dư nợ cho vay GQVL tại NHCSXH Chi nhánh Bảng 2.4 58 Hà Nội giai đoạn 2018-2021 Tỷ lệ hộ vay vốn GQVL tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội Bảng 2.5 60 giai đoạn 2018-2021 Tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn từ cho vay GQVL tại NHCSXH Bảng 2.6 61 Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021 Số liệu đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về Bảng 2.7 chương trình cho vay đối GQVL tại Chi nhánh 65 NHCSXH thành phố Hà Nội Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức của Chi nhánh NHCSXH thành phố Hà Nội 36 Sơ đồ 2.2 Quy trình cho vay có ủy thác chương trình GQVL 52 Quy mô nguồn vốn tại Chi nhánh NHCSXH Hà Nội giai 42 Hình 2.1 đoạn 2018-2021 Dư nợ cho vay GQVL theo phương thức cho vay tại 56 Hình 2.2 NHCSXH Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021 Hình 2.3 Tỷ trọng dư nợ cho vay GQVL năm 2021 59 Hình 2.4 Tỷ trọng và dư nợ cho vay thông qua các tổ chức CT-XH 64 năm 2021
 11. ix TÓM TẮT NỘI DUNG NGHIÊN CỨU LUẬN VĂN Đề tài “Phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội” bao gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội. Chương 2: Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. Chương 3: Giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. Xuất phát từ yêu cầu lý luận, thực tế hoạt động và nhận thức được hoạt động cho vay giải quyết việc làm đang là chương trình mục tiêu, chiếm tỷ trọng lớn trên tổng dư nợ tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. Từ thực tế cho thấy, khi xã hội ngày càng phát triển, nhất là tại các thành phố lớn như Hà Nội, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm, các chương trình cho vay ban đầu như cho vay hộ nghèo, cận nghèo không còn đối tượng vay vốn mặc dù nhu cầu vay vốn cá nhân để sản xuất, kinh doanh còn rất lớn. Do vậy, cần thiết phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm nhằm đáp ứng được nhu cầu vốn của người lao động. Ngân hàng hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội là một trong những chi nhánh có kết quả hoạt động tốt và đóng góp một phần đáng kể vào sự thành công của hệ thống Ngân hàng chính sách xã hội. Hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh đã được triển khai và đạt được một số kết quả nhất định. Bên cạnh những bước phát triển tích cực thì hoạt động cho vay giải quyết việc làm vẫn còn tồn tại những bất cập, hạn chế về đối tượng vay vốn, mức vay, công nghệ... Điều đó làm ảnh hưởng đến khả năng mở rộng số lượng khách hàng, dẫn tới ảnh hưởng đến khả năng tăng trưởng tín dụng. Việc mở rộng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm chưa thực sự chuyển biến mạnh mẽ, hạn hẹp về quy mô, khách hàng ít biết đến chương trình vay vốn chính sách của ngân hàng. Chương 1 của luận văn đã khái quát và luận giải một số vấn đề cơ bản của việc làm, giải quyết việc làm và phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân
 12. x hàng chính sách xã hội. Qua đó, luận văn chỉ ra các chỉ tiêu đánh giá, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm, tạo ra khung lý luận cần thiết nhằm định hướng cho việc nghiên cứu thực trạng, tìm ra những hạn chế và nguyên nhân trong phát triển hoạt động cho giải quyết việc làm, từ đó đề xuất các giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội trong chương 2 và chương 3. Trên cơ sở những nội dung mang tính lý luận đã đề cập ở chương 1, chương 2 đã phân tích, đánh giá thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội trong giai đoạn 2018-2021, phân tích, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế cũng như nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế đó, làm cơ sở đưa ra những giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh Hà Nội. Chương 3 đã khái quát một số định hướng, mục tiêu phát triển của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội trong việc phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm nói riêng. Để đạt được mục tiêu phát triển đó, ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội cần giải quyết được những hạn chế đã nêu ở chương 2. Tác giả đã nêu ra một số giải pháp cũng như có kiến nghị với Chính phủ, các cấp, Sở, Ngành và Hội sở chính nhằm giải quyết các hạn chế đồng thời phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh trong tương lai.  Đóng góp của luận văn: Mặc dù hiện nay ở Việt Nam đã có một số các công trình nghiên cứu về phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội nhưng việc thực hiện một, một số hoặc đồng bộ các giải pháp đề xuất còn hạn chế. Bên cạnh đó, để phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm còn phụ thuộc vào nguồn vốn, số lượng lao động tại mỗi địa phương khác nhau, tùy thuộc vào từng thời kỳ. Xuất phát từ thực tiễn đó, luận văn chú trọng vào các vấn đề sau: - Khái quát những vấn đề cơ bản về phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội.
 13. xi - Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021, đưa ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân của những tồn tại hạn chế đó. - Những giải pháp thiết thực và khả thi nhằm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội.  Hạn chế của luận văn: Mặc dù tác giả đã cố gắng, nghiêm túc nghiên cứu về thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm, tuy nhiên luận văn chắc chắn không thể tránh khỏi những sai sót, hạn chế. Nguồn số liệu chưa chi tiết nên việc phân tích thực trạng chưa sâu, đánh giá kết quả phát triển hoạt động cho vay GQVL chưa thật sự chi tiết, dẫn đến các giải pháp còn chưa đầy đủ, chưa chi tiết, còn mang tính khái quát chung. Tác giả rất mong nhận được sự đóng góp của các nhà nghiên cứu để đề tài được hoàn thiện hơn.
 14. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, vấn đề việc làm có vai trò quan trọng, mang tính cấp thiết, lâu dài đối với sự phát triển bền vững của nền kinh tế. Có thể thấy, Việt Nam là nước có quy mô dân số lớn, tháp dân số tương đối trẻ và đang ở thời kỳ “cơ cấu dân số vàng” với nguồn nhân lực dồi dào nhất từ trước đến nay. Gia tăng dân số trong những năm qua kéo theo gia tăng về lực lượng lao động, đồng nghĩa với gia tăng nhu cầu việc làm. Nếu không giải quyết được vấn đề về tạo việc làm, nó không chỉ tác động về kinh tế mà còn tạo ra những tác động tiêu cực cả về các khía cạnh xã hội. Chính bởi thế, vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động được Nhà nước xác định là một trong những tiêu chí quan trọng, cốt lõi trong việc phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn hội nhập. Sự ra đời và phát triển của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) nhằm tập trung các nguồn lực của Nhà nước thực hiện chính sách cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách, góp phần thực hiện mục tiêu quốc gia xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. NHCSXH có sứ mệnh thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia, là định chế tài chính chuyên biệt có định hướng hoạt động phù hợp với mục tiêu của tài chính toàn diện. Một trong những mục tiêu cơ bản của chiến lược tài chính toàn diện là phải đặc biệt chú trọng tới nhóm đối tượng mục tiêu là những người chưa được tiếp cận hoặc ít được tiếp cận với các sản phẩm, dịch vụ tài chính như: người sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa; người nghèo, người thu nhập thấp, phụ nữ và những đối tượng yếu thế khác, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp siêu nhỏ, hợp tác xã, hộ gia đình sản xuất kinh doanh. Đối với Thủ đô Hà Nội, trung tâm kinh tế - chính trị của cả nước, do quá trình đô thị hoá mạnh mẽ trong những năm gần đây cũng như tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu, lực lượng lao động thất nghiệp luôn ở mức cao. Đi đôi với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, cơ chế kinh tế thị trường ngày càng hoàn thiện dẫn đến
 15. 2 khoảng cách giàu nghèo lớn đã kéo theo nhiều vấn đề xã hội bức xúc cần giải quyết, đặc biệt là vấn đề giải quyết việc làm. Nắm bắt tình hình đó, với chức năng và nhiệm vụ được giao, Chi nhánh NHCSXH Hà Nội đã tích cực truyền tải nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm (GQVL) của Chính phủ đến từng người vay để hỗ trợ tạo việc làm, thu hút lao động và đạt được những kết quả nhất định. Vay vốn nhằm giải quyết việc làm hiện đang chiếm tỷ trọng dư nợ lớn trên tổng dư nợ tại chi nhánh. Đây là chương trình vay vốn có ý nghĩa nhân văn sâu sắc cả về kinh tế, chính trị và xã hội, tạo sự đồng thuận cao của các ngành, các cấp, của cộng đồng xã hội. Song bên cạnh đó, trong quá trình triển khai cho vay vẫn gặp những hạn chế nhất định xuất phát từ nhiều nguyên nhân như rủi ro tín dụng, nguồn vốn cho vay, trình độ chuyên môn cán bộ ngân hàng và các cá nhân có liên quan, công tác thẩm định chưa đáp ứng được hết nhu cầu vay vốn của người dân trên địa bàn thành phố. Do vậy, chi nhánh cần có kế hoạch cơ cấu lại tỷ trọng dư nợ, tăng tỷ trọng dư nợ cho vay giải quyết việc làm trong hoạt động tín dụng của chi nhánh, nhằm tăng số lượng lao động được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi của nhà nước. Xuất phát từ yêu cầu lý luận, thực tế hoạt động và mong muốn hoạt động cho vay chính sách nhằm giải quyết việc làm ngày phát triển hơn, đáp ứng mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo an sinh xã hội, tôi chọn đề tài “Phát tiển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hành Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội” để nghiên cứu. 2. Tổng quan nghiên cứu của luận văn Chính sách tín dụng của Nhà nước là một loại hình tín dụng mang tính đặc thù, tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác góp phần thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xóa đói giảm nghèo, ổn định xã hội, trong đó tín dụng ưu đãi đối với cho vay giải quyết việc làm là một chương trình cho vay theo chỉ định của Chính phủ, có đặc thù riêng và khác biệt với các loại hình cho vay của Ngân hàng thương mại.
 16. 3 Các tác giả ở Việt Nam trong những năm qua đã bước đầu nghiên cứu về tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, cụ thể như: Luận án Tiến sĩ Kinh tế của Ông Nguyễn Trung Tăng (2002): “Tín dụng cho người nghèo và các quỹ xoá đói giảm nghèo ở nước ta hiện nay”, tập trung nghiên cứu thực trạng tín dụng đối với người nghèo và hoạt động của các quỹ xoá đói giảm nghèo ở Việt Nam, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng và tạo lập nguồn vốn cho vay thông qua các quỹ xoá đói giảm nghèo. Luận án Tiến sĩ Kinh tế của Bà Hà Thị Hạnh (2004): “Giải pháp hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội”, tập trung nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, từ đó nâng cao hiệu quả vốn tín dụng hỗ trợ người nghèo. Nguyễn Hồng Phong (2007), trong bài luận án tiến sỹ về “Giải pháp tăng cường năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội” đã đề xuất nhóm các giải pháp tăng cường năng lực hoạt động của NHCSXH gồm: Giải pháp đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; giải pháp đối với Ban đại diện Hội đồng Quản trị các cấp; giải pháp đối với các Chi nhánh NHCSXH; Giải pháp đối với các tổ chức Hội đoàn thể nhận ủy thác; Giải pháp đối với các sở ban ngành có liên quan. Trần Hữu Ý (2010), “Xây dựng chiến lược phát triển bền vững của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam”. Trong luận án, tác giả đã đưa ra được những nền tảng lý thuyết cơ bản nhất về phát triển bền vững cũng như đã nêu được thực trạng việc phát triển bền vững của NHCSXH. Tác giả cũng đã đưa ra được những vấn đề còn tồn tại trong huy động vốn của Ngân hàng chính sách xã hội như: tính đa dạng của các nguồn vốn chưa cao, hình thức còn thiếu thu hút dẫn đến kết quả huy động vốn trực tiếp còn hạn chế. Trần Lan Phương (2016), với luận án tiến sỹ về “Hoàn thiện công tác quản lý tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội”, luận văn đã khái quát thực trạng các chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ cho người nghèo và các đối tượng chính sách. Các chương trình tín dụng chính sách không chỉ giúp giải quyết những vấn đề bất cập về tài chính mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng ít biết chữ,
 17. 4 mù chữ, tăng trình độ học vấn của người dân. Luận án đã chỉ ra nhiều tồn tại trong công tác quản lý nguồn vốn, từ đó đưa ra ba nhóm giải pháp nhằm đổi mới mô hình tổ chức của NHCSXH, tăng cường khả năng huy động vốn cho các chương trình, thúc đẩy chính sách tín dụng có hiệu quả đến người nghèo, tăng cường trách nhiệm, năng lực của các chủ thể liên quan từ người nghèo, tới ban giảm nghèo, cán bộ Hội đoàn thể…. Võ Ngọc Hân (2016), luận văn thạc sỹ về “Hoàn thiện hoạt động cho vay giải quyết việc làm của phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Lăk tỉnh Đăk Lăk”, luận văn đã đưa ra những lý luận cơ bản về thất nghiệp, việc làm, phân tích, đánh giá thực trạng cho vay GQVL, đồng thời chỉ ra tồn tại của NHCSXH huyện Lăk. Qua đó, tác giả đưa ra một số giải pháp riêng biệt phù hợp với thực trạng tại địa phương. Đỗ Minh Đức (2018), luận văn thạc sỹ nghiên cứu về “Phát triển cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội”. Trong luận văn tác giả đã đưa ra được một số lý luận về cho vay giải quyết việc làm, hoạt động cho vay GQVL của NHCSXH, từ đó phân tích thực trạng, nêu nguyên nhân và hạn chế. Tuy nhiên, tác giả chưa đưa ra được cơ sở lý luận chung về vấn đề giải quyết việc làm trong nền kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, hiện nay chương trình cho vay GQVL tại NHCSXH đã thay đổi một số nội dung, quy định cho vay nên một số giải pháp, kiến nghị không còn hợp lý. Ngoài các công trình nghiên cứu trên, còn một số bài báo giới thiệu kinh nghiệm trong và ngoài nước về hỗ trợ tín dụng cho người nghèo để thực hiện mục tiêu xoá đói giảm nghèo, như “Tín dụng cho người nghèo ở nông thôn” của GS-TS Đỗ Thế Tùng, tạp chí Ngân hàng số 6-1991; “Ngân hàng Grameen-NHNg ở Bangladesh” của tác giả Chu Văn Nguyễn, tạp chí Ngân hàng số 7-1995; “Những vấn đề cần giải quyết trong thực hiện dịch vụ tín dụng hộ nghèo thiếu vốn sản xuất” và “Xoá đói giảm nghèo và mục tiêu hướng tới của Ngân hàng Chính sách xã hội” của Hà Thị Hạnh, Tạp chí Ngân hàng số 1+2/2000 và 2003.
 18. 5 Các công trình nói trên chủ yếu nghiên cứu ở tầm vĩ mô, tại NHCSXH Trung ương và trên phạm vi toàn quốc. Cho đến nay, đã có công trình nghiên cứu về việc phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Chi nhánh NHCSXH Thành phố Hà Nội, tuy nhiên do thay đổi văn bản, chính sách cho vay, nên những nghiên cứu cũ không còn phù hợp với hiện tại. Do vậy, bài luận văn sẽ kế thừa các nghiên cứu đi trước, đồng thời nghiên cứu và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động cho vay GQVL trong giai đoạn 2018-2021, khi mà triển khai văn bản mới thay đổi về lãi suất, mức cho vay, thủ tục vay vốn,…đối với chương trình này. 3. Mục tiêu nghiên cứu Mục đích tổng thể: Đưa ra các đề xuất nhằm phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại chi nhánh NHCSXH Hà Nội. Để đạt được mục tiêu nghiên cứu này, luận văn cần thực hiện nhiệm vụ sau: - Tập trung làm rõ những vấn đề có tính lý luận và thực tiễn về phát triển cho vay giải quyết việc làm. - Phân tích thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. - Đề xuất một số giải pháp, kiến nghị phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn liên quan đến việc phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội. Phạm vi nghiên cứu: - Phạm vi không gian: Đề tài nghiên cứu hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. - Phạm vi thời gian: Nghiên cứu sự phát triển của hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021.
 19. 6 5. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: + Thu thập dữ liệu thứ cấp: dữ liệu trong bài được thu thập từ các sách, báo, các nghiên cứu và báo cáo tổng kết hàng năm của Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021. + Thu thập dữ liệu sơ cấp: thông qua quan sát trực tiếp các hoạt động đang diễn ra tại ngân hàng như cách ứng xử, làm việc của các cán bộ tại ngân hàng, quan sát khách hàng tới giao dịch tại ngân hàng. Quan sát gián tiếp là thông qua các báo cáo kết quả hoạt động của ngân hàng, tình hình hoạt động cho vay giải quyết việc làm để từ đó thấy được tình hình hiện tại của ngân hàng, xu hướng vay của khách hàng, mức độ tín nhiệm của khách hàng đối với ngân hàng. - Phương pháp phân tích số liệu: + Phương pháp thống kê mô tả: Sử dụng các chỉ tiêu tổng hợp để phản ánh và phân tích mức độ như số tuyệt đối, tương đối, số bình quân và các bảng biểu, số liệu để mô tả mức độ biến đổi, quy mô của các hiện tượng, cụ thể là tình hình hoạt động cho vay qua các năm của ngân hàng như số lượng khách hàng dư nợ cho vay, tỷ lệ nợ xấu… + Phương pháp so sánh: thực hiện so sánh theo thời gian tình hình hoạt động, dư nợ cho vay của NHCSXH Chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2018-2021. - Phương pháp xử lý và tổng hợp số liệu: Sau khi tổng hợp số liệu cần đánh giá hiệu quả của hoạt động cho vay khách hàng giải quyết việc làm tại NHCSXH Chi nhánh Hà Nội. Sử dụng các phần mềm như excel để tổng hợp lại, phân tích và xử lý thông tin. 6. Kết cấu của luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục các công trình nghiên cứu có liên quan, danh mục bảng biểu sơ đồ, danh mục tài liệu tham khảo và Phụ lục nội dung chính, luận văn được kết cấu thành 3 chương:
 20. 7 Chương 1. Cơ sở lý luận về phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội. Chương 2. Thực trạng phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội. Chương 3. Giải pháp phát triển hoạt động cho vay giải quyết việc làm tại Ngân hàng chính sách xã hội Chi nhánh Hà Nội.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2