Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo

Chia sẻ: Bobietbo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:101

39
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo được hoàn thành với mục tiêu nhằm đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo. Mời các bạn cùng tham khảo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sĩ Tài chính Ngân hàng: Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO Ngành: Tài chính - Ngân hàng ĐẶNG MINH HẰNG Hà Nội, 2022
 2. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO Ngành: Tài chính- Ngân hàng Mã số: 8340201 Họ và tên học viên: Đặng Minh Hằng Người hướng dẫn: PGS.TS Mai Thu Hiền Hà Nội, 2022
 3. i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Luận văn này là công trình nghiên cứu thực sự của cá nhân tôi, chưa được công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Các số liệu, nội dung được trình bày trong luận văn này là hoàn toàn hợp lệ và đảm bảo tuân thủ các quy định về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ. Tôi xin chịu trách nhiệm về đề tài nghiên cứu của mình. Tác giả Đặng Minh Hằng
 4. ii LỜI CẢM ƠN Trước tiên tác giả xin gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu, các thầy cô giáo trường Đại học Ngoại thương, đã trang bị cho tác giả nhiều kiến thức và đã tạo điều kiện tốt nhất để có thể thực hiện đề tài này. Tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc đối với PGS. TS Mai Thu Hiền, người hướng dẫn trực tiếp đã chỉ bảo tận tình và giúp đỡ trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn đã chỉ ra những thiếu sót để tác giả chỉnh sửa lại bài luận văn một cách hoàn thiện hơn. Cũng xin gửi lời cảm ơn tới Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo và các phòng, ban trong chi nhánh đã giúp đỡ tận tình trong việc thu thập số liệu, tư liệu và tham gia những ý kiến đóng góp quý báu trong quá trình nghiên cứu thực tế. Cuối cùng tác giả xin gửi lời cảm ơn đến gia đình và bạn bè đã luôn ủng hộ, động viên, tạo điều kiện để tác giả có thể hoàn thành tốt luận văn. Xin trân trọng cảm ơn! Tác giả Đặng Minh Hằng
 5. iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN............................................................................................ i LỜI CẢM ƠN ................................................................................................ ii MỤC LỤC .................................................................................................... iii DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT.............................................................. vi DANH MỤC BẢNG BIỂU ........................................................................... vii TÓM TẮT LUẬN VĂN ................................................................................ ix LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .................... 6 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại...................................................... 6 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại .......................................................... 6 1.1.2. Vai trò ngân hàng thương mại trong nền kinh thế thị trường ...................... 6 1.1.3. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại ...................................... 7 1.2. Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ....................................................................................................................... 8 1.2.1. Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại .... 8 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại .......................................................................................................... 8 1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp ........................... 9 1.2.4. Phân loại cho vay khách hàng doanh nghiệp ............................................ 12 1.2.5. Các tiêu chí đánh giá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp .......... 14 1.2.5.1. Chỉ tiêu định lượng ........................................................................... 14 1.2.5.2. Chỉ tiêu định tính .............................................................................. 18 1.2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại ................................................................................. 18 1.2.6.1. Nhân tố khách quan ........................................................................... 18 1.2.6.2. Nhân tố chủ quan .............................................................................. 19 1.3. Kinh nghiê ̣m cho vay khách hàng doanh nghiê p̣ và bài học cho VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ........................................................................... 22 1.3.1. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nô ̣i chi nhánh Hà Nội 22 1.3.2. Kinh nghiệm của Ngân hàng TMCP Đầ u tư và phát triể n Viê ̣t Nam BIDV chi nhánh Thanh Xuân ....................................................................................... 23
 6. iv 1.3.3. Bài học kinh nghiệm cho VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo về cho vay khách hàng doanh nghiệp .................................................................................. 26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK- CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO ..................................................................................... 28 2.1. Tổng quan về ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo ............ 28 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo .......................................................................................................... 28 2.1.2. Chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo29 2.1.3. Cơ cấu tổ chức của chi nhánh................................................................... 30 2.1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh ............................... 31 2.1.4.1. Kết quả kinh doanh ........................................................................... 31 2.1.4.2. Hoa ̣t đô ̣ng huy động vốn ................................................................... 31 2.1.4.3. Hoạt động tín dụng ............................................................................ 33 2.1.4.4. Dịch vụ thẻ ........................................................................................ 36 2.1.4.5 Một số hoạt động kinh doanh khác ..................................................... 37 2.2. Thực trạng chính sách và quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ..................................... 37 2.2.1. Chính sách cho vay khách hàng doanh nghiệp ......................................... 37 2.2.2. Quy trình cho vay khách hàng doanh nghiệp ............................................ 41 2.3. Thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ............................................................ 42 2.3.1. Cơ cấu cho vay khách hàng doanh nghiệp ................................................ 42 2.3.1.1. Quy mô dư nợ cho vay theo kỳ hạn ................................................... 42 2.3.1.2. Quy mô dư nợ cho vay theo lĩnh vực đầu tư ...................................... 42 2.3.1.3. Quy mô dư nợ cho vay theo loại tiền ................................................. 44 2.3.1.4. Quy mô dư nợ theo phương thức cho vay .......................................... 45 2.3.2. Chỉ tiêu đánh giá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ........................................................... 45 2.3.2.1. Chỉ tiêu định lượng ........................................................................... 46 2.3.2.2. Chỉ tiêu định tính .............................................................................. 53 2.4. Đánh giá chung về thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ......................... 59 2.4.1. Kết quả đạt được ...................................................................................... 59
 7. v 2.4.2. Một số hạn chế......................................................................................... 61 2.4.3. Các nguyên nhân...................................................................................... 61 2.4.3.1. Nguyên nhân khách quan .................................................................. 61 2.4.3.2. Nguyên nhân chủ quan ...................................................................... 61 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG VPBANK - CHI NHÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO ............................................ 64 3.1. Định hướng và mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo đến năm 2025 . 64 3.1.1. Định hướng phát triển của Chi nhánh ....................................................... 64 3.1.2. Mục tiêu mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Chi nhánh .......................................................................................................................... 64 3.2. Các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo ......................... 65 3.2.1. Đẩy mạnh hoạt động Marketing của ngân hàng để tăng thị phần khách hàng66 3.2.2. Đa dạng hoá hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp. ...................... 66 3.2.3. Đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư phù hợp với thị trường ................................ 69 3.2.4. Nghiên cứu thế mạnh của các đối thủ cạnh tranh trên địa bàn .................. 70 3.2.5. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định cho vay ..................................... 70 3.2.6. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ....................................................... 72 3.3. Một số kiến nghị .................................................................................... 73 3.3.1. Kiến nghị với Nhà nước ........................................................................... 75 3.3.2. Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước ......................................................... 76 3.3.3. Kiến nghị với VPbank .............................................................................. 79 KẾT LUẬN .................................................................................................. 82 ̣ THAM KHẢ O............................................................................ 84 TÀ I LIÊ U PHỤ LỤC .................................................................................................... 86
 8. vi DANH MỤC CHỮ CÁI VIẾT TẮT STT Chữ cái viết tắt Nội dung 1 CN Chi nhánh 2 DV Dịch vụ 3 DN Doanh nghiệp 4 KH Khách hàng 5 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 6 NHNN Ngân hàng nhà nước 7 NHTM Ngân hàng thương mại 8 TMCP Thương mại cổ phần 9 TCTD Tổ chức tín dụng 10 TSĐB Tài sản đảm bảo 11 VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng
 9. vii DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Kết quả hoạt động kinh doanh ............................................................... 31 Bảng 2.2: Kế t quả hoa ̣t đô ̣ng huy động vốn của chi nhánh năm 2018-2020 ........... 33 Bảng 2.3: Cơ cấ u danh mu ̣c tín du ̣ng theo loa ̣i hình kinh tế năm 2018-2020 .......... 34 Bảng 2.4: Tình hình dư nợ của chi nhánh .............................................................. 36 Bảng 2.5: Số lượng và doanh số các loại thẻ năm 2018-2020 ................................ 36 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay đố i với doanh nghiệp năm 2018-2020 ............................ 42 Bảng 2.7: Tình hình cho vay khách hàng doanh nghiệp theo lĩnh vực đầu tư 2018 – 2020 ...................................................................................................................... 43 Bảng 2.8: Dư nợ phân theo loại tiền tệ trong cho vay khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 ................................................................................................... 44 Bảng 2.9: Dư nợ theo phương thức cho vay trong cho vay khách hàng doanh nghiệp giai đoạn 2018 - 2020 ............................................................................................ 45 Bảng 2.10: Số lượng khách hàng doanh nghiệp năm 2018 - 2020 của VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo so với đối thủ cạnh tranh .................................................... 46 Bảng 2.11: Doanh số thu nơ ̣ cho vay đố i với DN năm 2018-2020.......................... 46 Bảng 2.12: Dư nơ ̣ cho vay khách hàng doanh nghiệp năm 2018-2020 ................... 48 Bảng 2.13: Tình hình nợ xấu DN tại Chi nhánh qua các năm ................................. 49 Bảng 2.14: Chất lượng nợ của khách hàng doanh nghiệp tại VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo giai đoạn 2018-2020 ............................................................................. 51 Bảng 2.15: Mức sinh lời của đồng vốn cho vay DN ............................................... 53 Bảng 2.16: Mức độ đánh giá về sự tin cậy của dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp ................................................................................................................... 54 Bảng 2.17: Mức độ đánh giá về hiệu quả phục vụ của dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp ......................................................................................................... 55 Bảng 2.18: Mức độ đánh giá về sự đảm bảo của dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp ................................................................................................................... 55 Bảng 2.19: Mức độ đánh giá về sự cảm thông của dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp ......................................................................................................... 57
 10. viii Bảng 2.20: Mức độ đánh giá về sự hữu hình của dịch vụ cho vay khách hàng doanh nghiệp ................................................................................................................... 58 Bảng 2.21: Mức độ đánh giá về hài lòng và trung thành của khách hàng ............... 59
 11. ix TÓM TẮT LUẬN VĂN Chương 1 đã trình bày cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. Trong đó tác giả đã nêu bật được ba vấn đề cơ bản nhằm làm sáng tỏ về tầm quan trọng của mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại NHTM, đó là: Tổng quan về ngân hàng thương mại, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại, kinh nghiê ̣m cho vay khách hàng doanh nghiê ̣p và bài học cho VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo. Ba vấn đề trên được phân tích, luận giải dựa vào các luận cứ khoa học mà trọng tâm là vấn đề mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp. Qua đó cung cấp một cái nhìn khái quát đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của NHTM. Qua việc nghiên cứu quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo cụ thể là đặc điểm hoạt động cho vay khách hàng DN trong giai đoạn 2018 – 2020, luận văn đã rút ra được những kết quả đạt được và những hạn chế trong quá trình cho vay khách hàng DN tại chi nhánh và tìm ra những nguyên nhân chủ quan, khách quan của những tồn tại này. Đây là cơ sở thực tiễn để đưa ra những giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng DN nói riêng của VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo trong xu thế hội nhập cùng phát triển. Trên cơ sở những hạn chế, nguyên nhân của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo được nêu ra ở chương 2, cùng với những định hướng chiến lược của Ngân hàng, chương 3 luận văn đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời là một số kiến nghị các bộ ngành liên quan cũng như chính ngân hàng VPbank để thúc đẩy trong hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại VPbank chi nhánh Trần Hưng Đạo.
 12. 1 LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Trong điều kiện nền kinh tế thị trường phát triển, hoạt động cho vay nói chung và cho vay khách hàng doanh nghiệp nói riêng của ngân hàng luôn được coi là một trong những biện pháp cơ bản để điều hòa dòng vốn trong xã hội và đáp ứng các yêu cầu trong sử dụng vốn của nền kinh tế, đóng góp vai trò vô cùng quan trọng trong hoạt động và kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại. Kể từ năm 2020 đến nay, khi cả thế giới đều phải gồng mình chống chọi với đại dịch COVID-19, Việt Nam nói chung và địa bàn Hà Nội nói riêng đều gặp phải những khó khăn, thách thức. Dịch bệnh COVID-19 đã ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các DN ở các lĩnh vực, nhiều DN bị hạn chế tiếp cận khách hàng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn, doanh thu giảm mạnh, lao động phải nghỉ việc..., điển hình như các lĩnh vực vận tải, xây dựng, thương mại, điện tử, bán lẻ, du lịch... khiến trên địa bàn thành phố, rất nhiều DN phải tạm ngưng hoạt động, tiết giảm sản xuất, doanh thu giảm 50-90% so với thời điểm trước dịch. Trước bối cảnh trên, các ngân hàng đã liên tục công bố giảm lãi suất và có các chính sách, ưu đãi để hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng vượt qua đại dịch. Là “ một trong những ngân hàng hàng đầu Việt Nam, trong những năm qua, Ngân hàng VPBank nói chung và VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo nói riêng đã rất chú trọng đến hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp có thể vực dậy sau khủng hoảng của đại dịch. Tuy nhiên trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập cũng như đại dịch Covid 19 đang diễn ra, việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn vậy nên việc mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều thách thức mới, tiềm ẩn rủi ro lớn. Việc tìm ra nguyên nhân để đề ra các giải pháp hiệu quả nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp là một yếu tố quan trọng đối với Ngân hàng VPBank chi nhánh Trần Hưng Đạo . ” Với ý nghĩa và tầm quan trọng đó, tác giả chọn đề tài: “Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo” là xuất phát từ thực tiễn và có tính cấp thiết.
 13. 2 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu Trong thời gian qua, hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp dần nhận được sự quan tâm lớn đến từ các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thông qua một vài công trình nghiên cứu như sau: “ Tác giả Cao Văn Huyền (2015) với đề tài “Phát triển thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Chi nhánh Đông Sài Gòn” tìm ra được những hạn chế và nguyên nhân của nó, và đưa ra được các giải pháp giúp CN Đông Sài Gòn có thể khắc phục được những hạn chế, đẩy mạnh được thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp trên địa bàn. Tuy nhiên, nghiên cứu này chỉ đề cập đến riêng thị phần cho vay khách hàng doanh nghiệp tại CN Đông Sài Gòn, chưa đưa ra các giải pháp chung để các NHTMCP khác có thể học tập ứng dụng. ” Tác giả Võ Thị Hoàng Nhi (2017) với đề tài “Mở rộng cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam- chi nhánh Đồng Nai” đã khái quát được cơ sở lý luận và đã có những đánh giá cơ bản về thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Agribank- chi nhánh Đồng Nai. Bên cạnh đó cũng đã đưa ra những đề xuất giải pháp nhằm đẩy mạnh hiệu quả của hoạt động cho vay đối với ngân hàng. Tuy nhiên luận văn mới chỉ tập trung vào những vấn đề nội tại của chi nhánh. “ Nguyễn Thị Phương Lan (2017) với nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm”, trên cơ sở hệ thống các vấn đề về chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Hoàn Kiếm. Từ đó tác giả đã kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hoàn Kiếm. “ Nguyễn Hải Anh (2018) với nghiên cứu: “Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An”, dựa trên cơ sở hệ thống các vấn đề về chất lượng tín dụng, phân tích thực trạng chất lượng
 14. 3 tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Nghệ An. Từ đó đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Nghệ An . ” Từ các công trình khoa học nêu trên, có thể thấy hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp đã được quan tâm, nghiên cứu tại các chi nhánh NHTM khác. Tuy nhiên, chưa có nghiên cứu nào tập trung phân tích hoạt động cho vay KHDN tại VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo do mỗi ngân hàng có đặc điểm và lợi thế kinh doanh riêng mà các ngân hàng khác không có. Vì vậy, luận văn “Mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo” của tác giả có ý nghĩa thiết thực đối với Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo, việc nghiên cứu này không hoàn toàn trùng lặp với các công trình đã công bố sẽ tiếp tục giải quyết các vấn đề trên. 3. Mục tiêu nghiên cứu 3.1. Mục tiêu chung Đề tài nghiên cứu đề xuất các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo. 3.2. Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại. - Phân tích thực trạng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo. - Đề xuất giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo. 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 4.1. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại. 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Nghiên cứu được thực hiện tại Ngân hàng VPBank- chi nhánh Trần Hưng Đạo.
 15. 4 - Về thời gian: Các số liệu được thu thập và xử lý trong giai đoạn 2018 – 2020. Những giải pháp được đề xuất đến năm 2025. 5. Phương pháp nghiên cứu - Thu thập dữ liệu thứ cấp “Số lliệu lthứ lcấp lđược lthu lthập ltừ lBáo lcáo lthường lniên lcủa lNgân lhàng lVPBank- lchi lnhánh lTrần lHưng lĐạo lvề lhoạt lđộng ltín ldụng lkhách lhàng ldoanh lnghiệp; lBáo lcáo lkết lquả lhoạt lđộng lkinh ldoanh; ltừ lbáo lcáo lcông ltác lnhân lsự… lcho lgiai lđoạn l2018-2020. lNgoài lra lthông ltin lvà ldữ lliệu lthứ lcấp lcòn lđược lthu lthập ltừ lcác lnguồn lkhác lnhư llà lsách, lgiáo ltrình, ltạp lchí…” - lThu lthập ldữ lliệu lsơ lcấp:“Luận lvăn lthu lthập ldữ lliệu ltừ lcác lkhách lhàng lđang lsử ldụng ldịch lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lcủa lchi lnhánh lqua lbảng lkhảo lsát lđiều ltra lkhách lhàng lvới lsố llượng llà l300 lkhách lhàng. lCác lkhách lhàng lnày llà lđại ldiện lcủa lcác ldoanh lnghiệp lđã ltừng lvay lvốn lvà lcó llưu ltrữ lthông ltin ltại lchi lnhánh. lTrong ltổng l300 lphiếu lphát lra, ltác lgiả lthu lvề lđược l226/300 lphiếu lhợp llệ. - lPhương lpháp lxử llý lsố lliệu l + lPhương lpháp ltổng lhợp: lPhương lpháp lnày ldựa ltrên lsự lnghiên lcứu lcác ltài lliệu, lcác lbáo lcáo lcó lliên lquan, ltổng lhợp ltừ lcác lgiáo ltrình, lcác lcông ltrình lnghiên lcứu ltrước lđó lđã lcông lbố, lsách lbáo, ltạp lchí lvà lcác ltrang lwebsite . ” + l Phương lpháp lthống lkê, lphân ltích: lthống lkê lnhững lưu lđiểm, lhạn lchế ltrong “ lcho lvay lKHDN ltại lNgân lhàng lVPBank l- lchi lnhánh lTrần lHưng lĐạo, lsau lđó lphân ltích lnguyên lnhân lcủa lcác lhạn lchế ltồn ltại. lTừ lđó, lđưa lra lnhững lgiải lpháp lpháp lnhằm lmở lrộng lhoạt lđộng lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp ltại lchi lnhánh . ” + lPhương lpháp lso lsánh: l dựa ltrên lnhững ldữ lliệu lđã lthu lthập lđược ltiến lhành “ lso lsánh lchất llượng lhoạt lđộng lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp ltại lChi lnhánh lcác lnăm ltừ l2018 lđến l2020 lđể llàm lrõ lđược lkết lquả lmà lNgân lhàng lTMCP lViệt lNam lThịnh lvượng l(VPBank)- lchi lnhánh lTrần lHưng lĐạo lđã lđạt lđược ltrong lmở lrộng lhoạt lđộng lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lvà lđiều lmà lVPBank lchi lnhánh lTrần lHưng lĐạo lchưa llàm ltốt ltrong lhoạt lđộng lnày . ” 6. Kết cấu của đề tài Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn được trình bày gồm 3 chương:
 16. 5 Chương 1: Cơ sở lý luận về hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Chương 2: Thực trạng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank - chi nhánh Trần Hưng Đạo Chương 3: Các giải pháp mở rộng hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng VPBank - chi nhánh Trần Hưng Đạo
 17. 6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. Tổng quan về ngân hàng thương mại 1.1.1. Khái niệm về ngân hàng thương mại “Quá trình hình thành và hoàn thiện hệ thống Ngân hàng đã tạo ra các ngân hàng thương mại, được biết đến với chức năng kinh doanh tiền tệ. Hơn bất cứ tổ chức tài chính nào khác, NHTM luôn được coi là bách hoá tài chính, cung ứng rất nhiều các sản phẩm, dịch vụ về tài chính. “ Ngân lhàng llà lloại lhình ltổ lchức ltài lchính lcung lcấp lmột ldanh lmục lcác ldịch lvụ ltài lchính lđa ldạng lnhất l– lđặc lbiệt llà ltín ldụng, ltiết lkiệm lvà ldịch lvụ lthanh ltoán l– lvà lcũng lthực lhiện lnhiều lchức lnăng ltài lchính lnhất lso lvới lbất lkỳ lmột ltổ lchức lkinh ldoanh lnào ltrong lnền lkinh ltế lđể lxây ldựng lkhái lniệm lNHTM, lcó lthể ldựa lvào ltính lchất lvà lmục lđích lhoạt lđộng lcủa lnó ltrên lthị ltrường ltài lchính, lhoặc lkết lhợp ltính lchất, lmục lđích lvà lđối ltượng lhoạt lđộng. Theo lquy lđịnh ltại lLuật lsửa lđổi lcác lTổ lchức ltín ldụng lsố l17/2017/QH14: lNgân lhàng llà lloại lhình ltổ lchức ltín ldụng lcó lthể lđược lthực lhiện ltất lcả lcác lhoạt lđộng lngân lhàng ltheo lquy lđịnh lcủa lLuật lnày. lTheo ltính lchất lvà lmục ltiêu lhoạt lđộng, lcác lloại lhình lngân lhàng lbao lgồm lngân lhàng lthương lmại, lngân lhàng lchính lsách, lngân lhàng lhợp ltác lxã. Hoạt lđộng lngân lhàng llà lviệc lkinh ldoanh, lcung lứng lthường lxuyên lmột lhoặc lmột lsố lcác lnghiệp lvụ lsau lđây: la) lNhận ltiền lgửi; lb) lCấp ltín ldụng; lc) lCung lứng ldịch lvụ lthanh ltoán lqua ltài lkhoản. Ngân lhàng lthương lmại lđược lhiểu ltheo lnhiều lcách lkhác lnhau lở lcác lnước ltrên lthế lgiới. lỞ lmột lsố lnước lthì lkhái lniệm lnày ldùng lđể lchỉ lmột lsố ltổ lchức ltài lchính ltiền ltệ lmà lhoạt lđộng lkinh ldoanh lchủ lyếu lcủa lnó llà lnhận ltiền lgửi ltừ lcác lcá lnhân lhay ltổ lchức lkinh ltế lrồi llại lđể lcho lcác ltổ lchức lnày lvay llại. lCác lngân lhàng lkhông lđược lphép lkinh ldoanh ltổng lhợp lcác ldịch lvụ lkhác lnhư l lđầu ltư ltài lchính, lcung lcấp ldịch lvụ lcho lcác lnhóm lngành lnghề lriêng lbiệt. lTrong lkhi lđó lở lmột lsố lnước lkhác lthì llại lcho lrằng lngân lhàng lthương lmại llà lngân lhàng lđược lphép lkinh ldoanh ltổng lhợp ltất lcả lcác ldịch lvụ lngân lhàng.
 18. 7 Ở lViệt lNam, lngân lhàng lthương lmại lđược lquy lđịnh lrõ ltrong lluật lngân lhàng lvà lcác ltổ lchức ltín ldụng: lNgân lhàng lthương lmại llà ltổ lchức lkinh ldoanh ltiền ltệ lmà lhoạt lđộng lchủ lyếu lvà lthường lxuyên llà lnhận ltiền lgửi lcủa lkhách lhàng lvới ltrách lnhiệm lhoàn ltrả lvà lsử ldụng lsố ltiền lđó lđể lcho lvay lvà lthực lhiện lnghiệp lvụ lchiết lkhấu lvà llàm lphương ltiện lthanh ltoán. 1.1.2. Vai trò ngân hàng thương mại trong nền kinh thế thị trường - Ngân hàng thương mại là nơi cung cấp vốn cho nền kinh tế, là công cụ quan trọng thúc đẩy phát triển lực lượng sản xuất. - Là cầu nối giữa các doanh nghiệp với thị trường thông qua hoạt động tín dụng của Ngân hàng đối với các doanh nghiệp. - NHTM là công cụ để Nhà nước điều tiết vĩ mô nền kinh tế. Thông qua hoạt động của NHTM, NHTW thực hiện chính sách tiền tệ phục vụ các mục tiêu ngắn hạn hoặc dài hạn của chính phủ bằng các công cụ như: ấn định hạn mức tín dụng, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, lãi suất tái chiết khấu, nghiệp vụ thị trường mở để tác động tới lượng tiền cung ứng trong lưu thông. - Là cầu nối nền tài chính quốc gia với nền tài chính quốc tế. 1.1.3. Hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại - Huy động vốn: Khai thác và nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và tổ chức tín dụng khác trong nước và nước ngoài dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn và các loại tiền gửi khác bằng đồng Việt Nam và ngoại tệ; Phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu, kỳ phiếu và giấy tờ có giá khác để huy động vốn của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước theo quy định của Ngân hàng Nhà Nước và Ngân hàng thương mại. Vay vốn các tổ chức tài chính, tín dụng khác hoạt động tại Việt Nam và tổ chức tín dụng nước ngoài khi được Tổng giám đốc cho phép bằng văn bản; - Cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung và dài hạn và các loại cho vay khác theo quy định của ngân hàng. Thực hiện các hoạt động kinh doanh: Huy động vốn và cho vay, mua, bán ngoại
 19. 8 tệ. Thực hiện các hoạt động tín dụng khác theo quy định của pháp luật, của Ngân hàng Nhà Nước. 1.2. Hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại 1.2.1. Khái niệm cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Theo khoản 16, điều 4, Luật các tổ chức tín dụng 2010: “Cho vay là hình thức cấp tín dụng, theo đó bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích xác định trong một thời gian nhất định theo thỏa thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi.” Cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp, theo đó ngân hàng giao cho doanh nghiệp một khoản bằng tiền để sử dụng vào mục đích và thời gian nhất định theo thoả thuận với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi. Hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp của các ngân hàng thương mại là hình thức cấp tín dụng của ngân hàng đối với doanh nghiệp, theo đó ngân hàng chuyển cho doanh nghiệp một khoản vốn bằng tiền để sử dụng vào những mục đích kinh doanh cụ thể với thời gian nhất định được ký kết theo hợp đồng tín dụng/ giấy nhận nợ trên nguyên tắc có hoàn trả gốc lãi. 1.2.2. Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại Ngân lhàng lthương lmại lđược lcoi llà lmột lloại lhình ldoanh lnghiệp lđặc lbiệt, lkinh ldoanh ltrên llĩnh lvực ltiền ltệ lvà ldịch lvụ lngân lhàng. lTrong lhoạt lđộng lkinh ldoanh ltiền ltệ lcủa lngân lhàng lthương lmại, lhoạt lđộng lcho lvay llà lhoạt lđộng lđóng lgóp llợi lnhuận lnhiều lnhất lcho lngân lhàng. lCho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lcủa lNHTM lcó lnhững lđặc lđiểm lsau: - Đối ltượng lkhách lhàng lđa ldạng lvì lcác ldoanh lnghiệp lhoạt lđộng ltrong lnhiều llĩnh lvực lkhác lnhau. lDo lđó lnhu lcầu lvay lvốn lđể lđáp lứng lcũng lđa ldạng lvà lphong lphú, ltừ lviệc lcho lvay ltrong llĩnh lvực lxây ldựng lđối lvới lcác ldoanh lnghiệp lxây llắp lhay lcho lvay llĩnh lvực lđầu ltư lchăm lsóc lcây lcông lnghiệp lđối lvới lcác ldoanh lnghiệp lsản lxuất lcà lphê, lcao lsu...
 20. 9 - Mục lđích lsử ldụng lvốn lcủa ldoanh lnghiệp llà lđể lđáp lứng lnhu lcầu lsản lxuất lkinh ldoanh, lmở lrộng lquy lmô lsản lxuất lnhư lvay lvốn lđể lmua lnguyên lliệu lphục lvụ lsản lxuất, lmua lsắm ltài lsản lcố lđịnh, lxây ldựng lnhà lxưởng, lđổi lmới lthiết lbị lvà láp ldụng lnhững ltiến lbộ lkhoa lhọc lkỹ lthuật lvào lquá ltrình lsản lxuất lkinh ldoanh lvới lcác lkhoản lvay lcó lgiá ltrị llớn lvà lcó lthể lrất llớn. - Thủ ltục lvà lquy ltrình lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lphức ltạp lhơn lvì ltính lpháp llý lcủa ldoanh lnghiệp lphức ltạp lhơn lnhiều lso lvới lcá lnhân. lBên lcạnh lđó lgiá ltrị lkhoản lvay llớn lvà ltài lsản lđảm lbảo lthường lphức ltạp, lkhó lđịnh lgiá lhơn lvì lhầu lhết ltài lsản ldoanh lnghiệp lthường lthế lchấp lchính lnhà lmáy, ldụng lcụ lsản lxuất lcủa lmình...” - Nguồn ltrả lnợ lcủa lngười lvay ltừ ltiền lbán lhàng l(T-H-T’), llợi lnhuận, lkhấu lhao lvà lcác lnguồn lthu lhợp lpháp lkhác. - So lvới lcho lvay lkhách lhàng lcá lnhân lvà lhộ lkinh ldoanh, lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lcó lhệ lthống lthông ltin ltốt lhơn, lchặt lchẽ lhơn ldo lđều lcó lhệ lthống lthông ltin lkế ltoán, lbáo lcáo ltài lchính. lCác lthông ltin ltài lchính lđược lkhách lhàng lcung lcấp ltừ lcác lbáo lcáo ltài lchính, lbáo lcáo lthuế... lTùy lthuộc lvào lbáo lcáo ltài lchính lcó lđược lkiểm ltoán lhay lkhông, luy ltín ltổ lchức lkiểm ltoán lmà lchất llượng lthông ltin ltài lchính lkhách lhàng lcung lcấp lcao lhay lthấp. ” - Rủi ro xảy ra từ cho vay khách hàng doanh nghiệp thường gây ra tổn thất lớn cho ngân hàng thương mại. Do đó, các lãnh đạo NHTM rất quan tâm đến quản trị rủi ro các khoản cho vay khách hàng doanh nghiệp. 1.2.3. Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng doanh nghiệp - Góp phần thúc đẩy sản xuất lưu thông hàng hóa phát triển Trong lquá ltrình lsản lxuất lkinh ldoanh, lđể lduy ltrì lsự lhoạt lđộng lliên ltục lđòi lhỏi lvốn lcủa ldoanh lnghiệp lphải lđồng lthời ltồn ltại lcả lba lgiai lđoạn: ldự ltrữ, lsản lxuất lvà llưu lthông lnên lhiện ltượng lthừa lvà lthiếu lvốn ltạm lthời lthường lxuyên lxảy lra lở ldoanh lnghiệp. lTừ lđó lcho lvay lkhách lhàng ldoanh lnghiệp lgóp lđã lphần lđiều ltiết lcác lnguồn lvốn ltạo lđiều lkiện lcho lsản lxuất lkinh ldoanh lkhông lbị lgián lđoạn, llà lnguồn lcung lứng lvốn lcho ldoanh lnghiệp, ltổ lchức lvà lcá lnhân ltrong lnền lkinh ltế. lMặt lkhác, lvới lmục ltiêu lmở lrộng lsản lxuất lkinh ldoanh lđối lvới ltừng ldoanh lnghiệp lthì lyêu lcầu lvề lnguồn lvốn llà lmột ltrong lnhững lmối lquan ltâm lhàng lđầu lđược lđặt lra. l
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2