intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:142

0
157
lượt xem
50
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu tổng quát của luận văn là phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Công tác quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế

LỜI CAM ĐOAN<br /> Tôi xin cam đoan rằng, số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là<br /> trung thực, chính xác và chưa được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã<br /> được cảm ơn và các thông tin đã được trích dẫn trong luận văn đều đã được chỉ rõ<br /> <br /> tháng 8 năm 2014<br /> <br /> U<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> Ế<br /> <br /> nguồn gốc.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Người cam đoan<br /> <br /> i<br /> <br /> Nguyễn Thị Kiều Anh<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> <br /> Luận văn là kết quả của quá trình học tập nghiên cứu ở nhà trường, kết hợp với<br /> kinh nghiệm trong quá trình công tác thực tiễn, với sự nỗ lực cố gắng của bản thân.<br /> Đạt được kết quả này tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới quý thầy (cô)<br /> giáo Trường Đại học kinh tế Huế và bạn bè đã nhiệt tình giúp đỡ, hỗ trợ cho tôi.<br /> Đặc biệt, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đến Cô giáo, Phó giáo sư - Tiến sĩ<br /> <br /> U<br /> <br /> tôi trong suốt quá trình nghiên cứu và hoàn thành luận văn.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Phùng Thị Hồng Hà là người trực tiếp hướng dẫn khoa học; Cô đã dày công giúp đỡ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Tôi cũng xin chân thành cảm ơn đến ban lãnh đạo, cán bộ viên chức BHXH<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> tỉnh Thừa Thiên Huế đã giúp đỡ tôi trong thời gian thực hiện luận văn.<br /> Mặc dù đã có sự nỗ lực cố gắng nhưng luận văn không tránh khỏi những<br /> <br /> Huế, ngày<br /> <br /> tháng<br /> <br /> năm 2014<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Xin chân thành cám ơn!<br /> <br /> IN<br /> <br /> bạn để luận văn được hoàn thiện hơn.<br /> <br /> H<br /> <br /> khiếm khuyết, tôi mong nhận được sự góp ý chân thành của quí thầy (cô), và các<br /> <br /> Nguyễn Thị Kiều Anh<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN<br /> Họ và tên học viên : Nguyễn Thị Kiều Anh<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Quản trị kinh doanh<br /> <br /> Niên khóa<br /> <br /> Mã số: 60 34 01 02<br /> <br /> : 2012-2014<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phùng Thị Hồng Hà<br /> Tên đề tài: Công tác quản lý thu BHXH bắt buộc tại BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế<br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Thực tiễn công tác thu BHXH của BHXH Việt Nam nói chung và BHXH<br /> <br /> U<br /> <br /> các tỉnh, địa phương nói riêng cho thấy hiệu quả thu BHXH chưa thực sự tương<br /> <br /> ́H<br /> <br /> xứng với tiềm năng, cần phải có sự nỗ lực hơn nữa. Trước tình hình kinh tế trong<br /> tỉnh còn gặp nhiều biến động, công tác quản lý thu BHXH ở BHXH tỉnh Thừa<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Thiên Huế gặp không ít khó khăn, thách thức. Tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH<br /> của đơn vị SDLĐ ngày càng gia tăng, đòi hỏi phải có biện pháp hợp lý để giải quyết<br /> <br /> H<br /> <br /> triệt để. Vì vậy, việc nghiên cứu vấn đề quản lý thu BHXH ở BHXH tỉnh Thừa<br /> <br /> IN<br /> <br /> Thiên Huế nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu ở BHXH<br /> <br /> K<br /> <br /> tỉnh trong thời gian tới là vô cùng cần thiết. Chính vì lẽ đó, tôi chọn vấn đề “Công<br /> tác quản lý thu BHXH bắt buộc ở BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế” làm đề tài luận<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> văn thạc sỹ của mình.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> Phương pháp chung gồm phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử,<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> phương pháp thu thập số liệu, phương pháp tổng hợp và xử lý số liệu và phương<br /> pháp so sánh.<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> - Góp phần làm rõ cơ sở khoa học và hệ thống hóa những vấn đề lý luận về<br /> công tác quản lý thu BHXH.<br /> - Phân tích, đánh giá được thực trạng của công tác quản lý thu BHXH bắt buộc<br /> của BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013.<br /> - Đề xuất các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thu BHXH bắt buộc để<br /> tăng nguồn hình thành quỹ BHXH, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT<br /> Bảo hiểm xã hội<br /> <br /> BHYT<br /> <br /> Bảo hiểm Y tế<br /> <br /> CBVC<br /> <br /> Cán bộ viên chức<br /> <br /> DNNN<br /> <br /> Doanh nghiệp Nhà nước<br /> <br /> DNNQD<br /> <br /> Doanh nghiệp ngoài quốc doanh<br /> <br /> DNVĐTNN<br /> <br /> Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài<br /> <br /> HS<br /> <br /> Hành chính sự nghiệp<br /> <br /> NCL<br /> <br /> Ngoài công lập<br /> <br /> NLĐ<br /> <br /> Người lao động<br /> <br /> SDLĐ<br /> <br /> Sử dụng lao động<br /> <br /> SX-CB<br /> <br /> Sản xuất – Chế biến<br /> <br /> TM-DV<br /> <br /> Thương mại – Dịch vụ<br /> <br /> XD<br /> <br /> Xây dựng<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> K<br /> ̣C<br /> O<br /> <br /> ̣I H<br /> Đ<br /> A<br /> <br /> iv<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BHXH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> Lời cam đoan............................................................................................................... i<br /> Lời cảm ơn ................................................................................................................. ii<br /> Tóm lược luận văn .................................................................................................... iii<br /> Danh mục các từ viết tắt............................................................................................ iv<br /> Mục lục........................................................................................................................v<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Danh mục sơ đồ......................................................................................................... ix<br /> <br /> U<br /> <br /> Danh mục bảng biểu.................................................................................................. ix<br /> <br /> ́H<br /> <br /> PHẦN I: MỞ ĐẦU ....................................................................................................1<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> 1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ..........................................................................1<br /> 2. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI...........................................................2<br /> 3. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI ...........................................................3<br /> <br /> H<br /> <br /> 4. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU........................................................3<br /> <br /> IN<br /> <br /> 5. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU...........................................................................4<br /> <br /> K<br /> <br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> THU BẢO HIỂM XÃ HỘI.......................................................................................6<br /> <br /> O<br /> <br /> 1.1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI.....................................6<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm bảo hiểm xã hội ....................................................................6<br /> 1.1.2. Bản chất của chính sách bảo hiểm xã hội ..............................................9<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> 1.1.3. Vai trò của bảo hiểm xã hội .................................................................12<br /> 1.2. NHỮNG LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ THU BẢO HIỂM XÃ HỘI ....................13<br /> 1.2.1.Khái niệm về quản lý thu bảo hiểm xã hội ...........................................13<br /> 1.2.2. Nguyên tắc quản lý thu bảo hiểm xã hội..............................................15<br /> 1.2.3. Vai trò quản lý thu bảo hiểm xã hội.....................................................16<br /> 1.2.4. Mục đích quản lý thu bảo hiểm xã hội.................................................17<br /> 1.2.5. Nội dung quản lý thu bảo hiểm xã hội bắt buộc ..................................17<br /> 1.2.5.1. Quản lý đối tượng tham gia nộp bảo hiểm xã hội bắt buộc ..........17<br /> 1.2.5.2. Quản lý mức thu bảo hiểm xã hội .................................................20<br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2