intTypePromotion=1

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng

Chia sẻ: Bautroibinhyen Bautroibinhyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:120

0
36
lượt xem
6
download

Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chung của đề tài là phân tích thực trạng đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng trong giai đoạn 2005-2011. Từ đó, đề xuất các giải pháp nhằm thúc đẩy đầu tư vào các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu – TP Đà Nẵng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luận văn Thạc sỹ Khoa học kinh tế: Giải pháp thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu – thành phố Đà Nẵng

LỜI CAM ĐOAN<br /> <br /> Tôi xin cam đoan rằng:<br /> Số liệu và kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực và chưa hề<br /> được sử dụng để bảo vệ một học vị nào.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các<br /> <br /> Tác giả<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> ́H<br /> <br /> U<br /> <br /> thông tin trích dẫn trong luận văn đều đã được ghi rõ nguồn gốc.<br /> <br /> i<br /> <br /> Đoàn Thị Như Thủy<br /> <br /> LỜI CẢM ƠN<br /> Tôi xin chân thành cảm ơn đến Quý thầy, cô giáo trường Đại học kinh tế,<br /> Đại học Huế và Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội đã giảng dạy và giúp đỡ tôi trong<br /> suốt khóa học. Đặc biệt là PGS.TS Nguyễn Tài Phúc, Phó Hiệu trưởng trường Đại<br /> học Kinh tế - Đại học Huế đã nhiệt tình hướng dẫn tôi hoàn thành Luận văn này.<br /> Tôi xin gửi đến Quý thầy cô lời chúc sức khỏe và lòng biết ơn chân thành.<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Đồng thời, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Lãnh đạo BQL các KCN & KCX<br /> <br /> U<br /> <br /> thành phố Đà Nẵng, gia đình và bạn bè đã quan tâm , giúp đỡ, động viên tôi trong<br /> <br /> ́H<br /> <br /> suốt quá trình học tập và nghiên cứu.<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Mặc dù đã rất cố gắng, song do hạn chế về thời gian, tài liệu và khả năng<br /> nghiên cứu nên đề tài không tránh khỏi những sai sót. Tôi rất mong nhận được<br /> <br /> Huế, ngày 08 tháng 7 năm 2012<br /> Tác giả<br /> <br /> O<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> những góp ý của Quý thầy cô, đồng nghiệp và bạn bè.<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Đoàn Thị Như Thủy<br /> <br /> ii<br /> <br /> TÓM LƯỢC LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ<br /> Họ và tên học viên : ĐOÀN THỊ NHƯ THỦY<br /> Chuyên ngành<br /> <br /> : Kinh tế chính trị. Niên khóa: 2010 - 2012<br /> <br /> Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC<br /> Tên đề tài: GIẢI PHÁP THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP<br /> TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN LIÊN CHIỂU – THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1. Tính cấp thiết của đề tài<br /> <br /> U<br /> <br /> Việc đầu tư phát triển các khu công nghiệp ở thành phố Đà Nẵng vẫn còn gặp<br /> <br /> ́H<br /> <br /> nhiều khó khăn và hạn chế, chưa xứng với tiềm năng và vị trí của thành phố hiện<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> nay, đặc biệt là các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu. Đồng thời, chủ<br /> trương xây dựng các khu công nghiệp cũng đã được thực hiện ở rất nhiều địa<br /> <br /> H<br /> <br /> phương khác trên cả nước. Đó là thách thức đối với các khu công nghiệp trong<br /> <br /> nói riêng.<br /> <br /> K<br /> <br /> 2. Phương pháp nghiên cứu<br /> <br /> IN<br /> <br /> thành phố Đà Nẵng nói chung và các khu công nghiệp trên địa bàn quận Liên Chiểu<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> Sử dụng phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử; phương pháp<br /> <br /> O<br /> <br /> thống kê mô tả và phương pháp phân tích, tổng hợp các số liệu thống kê.<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> 3. Kết quả nghiên cứu và những đóng góp khoa học của luận văn<br /> Luận văn đã hệ thống hóa lý luận đầu tư và KCN, phân tích thực trạng của việc<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu. Từ đó đã làm rõ ý nghĩa<br /> của việc thu hút đầu tư vào KCN và trên cơ sở thực trạng đó, đề xuất các giải pháp<br /> nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu.<br /> Kết quả của luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan<br /> chức năng có liên quan đến việc đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các KCN trên địa bàn<br /> quận Liên Chiểu và cũng như các địa phương khác.<br /> <br /> iii<br /> <br /> DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT<br /> <br /> : Ban quản lý<br /> <br /> BQ<br /> <br /> : Bình quân<br /> <br /> CNH, HĐH<br /> <br /> : Công nghiệp hóa, hiện đại hóa<br /> <br /> CSHT<br /> <br /> : Cơ sở hạ tầng<br /> <br /> DA<br /> <br /> : Dự án<br /> <br /> DN<br /> <br /> : Doanh nghiệp<br /> <br /> ĐTNN<br /> <br /> : Đầu tư nước ngoài<br /> <br /> ĐTTN<br /> <br /> : Đầu tư trong nước<br /> <br /> FDI<br /> <br /> : Đầu tư trực tiếp nước ngoài<br /> <br /> GCNĐT<br /> <br /> : Giấy chứng nhận đầu tư<br /> <br /> KCN<br /> <br /> : Khu công nghiệp<br /> <br /> KCNC<br /> <br /> : Khu công nghệ cao<br /> <br /> KCX<br /> <br /> : Khu chế xuất<br /> <br /> KKT<br /> <br /> : Khu kinh tế<br /> <br /> LD<br /> <br /> : Liên doanh<br /> <br /> U<br /> ́H<br /> TÊ<br /> <br /> H<br /> <br /> IN<br /> <br /> K<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> O<br /> <br /> : Thành phố<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> TP<br /> <br /> : Ngân sách nhà nước<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> NSNN<br /> <br /> Ế<br /> <br /> BQL<br /> <br /> TW<br /> <br /> : Trung Ương<br /> <br /> UBND<br /> <br /> : Ủy ban nhân dân<br /> <br /> WB<br /> <br /> : Ngân hàng Thế giới<br /> <br /> WTO<br /> <br /> : Tổ chức thương mại Thế giới<br /> <br /> iv<br /> <br /> DANH MỤC CÁC BẢNG<br /> Số hiệu bảng<br /> <br /> Tên bảng<br /> <br /> Trang<br /> <br /> Bảng 2.1:<br /> <br /> Quy mô sử dụng đất tại các KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu .........42<br /> <br /> Bảng 2.2:<br /> <br /> Diện tích cho thuê đất trong các KCN của quận Liên Chiểu................43<br /> <br /> Bảng 2.3:<br /> <br /> So sánh các loại chi phí đầu tư giữa KCN trên địa bàn quận Liên Chiểu<br /> <br /> Quy mô thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào các KCN trên địa bàn .quận<br /> <br /> U<br /> <br /> Bảng 2.4:<br /> <br /> Ế<br /> <br /> và các KCN tại Việt Nam .......................................................................46<br /> <br /> ́H<br /> <br /> Liên Chiểu (2005-2011)..........................................................................47<br /> Nguồn vốn nước ngoài đầu tư vào các KCN theo hình thức đầu tư ....49<br /> <br /> Bảng 2.6:<br /> <br /> Nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào các KCN theo ngành nghề<br /> <br /> TÊ<br /> <br /> Bảng 2.5:<br /> <br /> Số dự án và vốn đầu tư trong nước vào các KCN trên địa bàn ............51<br /> <br /> IN<br /> <br /> Bảng 2.7:<br /> <br /> H<br /> <br /> đầu tư đến năm 2011 ...............................................................................50<br /> <br /> quận Liên Chiểu.......................................................................................51<br /> Vốn đầu tư hạ tầng vào các KCN giai đoạn 2005-2011 .......................53<br /> <br /> Bảng 2.9:<br /> <br /> Kết quả hoạt động SXKD của các DN trong các KCN của quận Liên<br /> <br /> ̣C<br /> <br /> K<br /> <br /> Bảng 2.8:<br /> <br /> O<br /> <br /> Chiểu giai đoạn 2007 - 2011...................................................................54<br /> Thông tin về mẫu điều tra .......................................................................57<br /> <br /> Bảng 2.11:<br /> <br /> Kết quả khảo sát các DN về các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định đầu<br /> <br /> Đ<br /> A<br /> <br /> ̣I H<br /> <br /> Bảng 2.10:<br /> <br /> Bảng 2.12:<br /> <br /> Bảng 2.13:<br /> <br /> tư vào các KCN Liên Chiểu....................................................................59<br /> Đánh giá của các DN về các chính sách và hoạt động kinh doanh tại<br /> các KCN quận Liên Chiểu ......................................................................60<br /> Đánh giá của các DN về môi trường đầu tư tại các KCN quận Liên<br /> Chiểu ........................................................................................................61<br /> <br /> Bảng 2.14:<br /> <br /> Đánh giá về thuế suất của một số loại thuế hiện hành ..........................62<br /> <br /> v<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2