Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 38)

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
461
lượt xem
50
download

Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 38)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-HS được cũng cố các bước giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số -Rèn kỹ năng hệ pt bằng phương pháp cộng đại số ,làm quen với dạng toán tìm hệ số a,b để đồ thị y=ax+b đi qua 2 điểm -giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 38)

  1. Ns:  /1/2006   Ng:  /1/2006     Tiết 38 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số -Rèn kỹ năng hệ pt bằng phương pháp cộng đại số ,làm quen với dạng toán tìm hệ số a,b để đồ thị y=ax+b đi qua 2 điểm -giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu HS: học kỹ lý thuyết III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ * HS1: nêu 2 bước của qui tắc *HS1:trả lời lý thuyết theo sgk/16 cộng đại số  2 x + 3 y = −2 4 x + 6 y = −4  x = −1 Làm bài tập :20d/sgk/19 Bài 20d :  ⇔ ⇔ *HS2: tóm tắt các bước giải hệ 3 x − 2 y = −3 9 x − 6 y = −9 y = 0 pt bằng phương pháp cộng đs và *HS2:trả lời lý thuyết theo sgk/18 làm bài tập 20e sgk/19 0,3 x + 0,5 y = 3 1,5 x + 2,5 y = 15 x = 5 Bài 20e:  ⇔ ⇔ * HS3: sữa bài tập 21a 1,5 x − 2 y = 1,5 1,5 x − 2 y = 1,5 y = 3 *HS3:bài 21a -GV nhận xét cho điểm  −3 2 x 2 − 3 y =1 x 2 −3 y =1 x = +    4 8  ⇔ ⇔ 2 x + y 2 = −2  x 2 + y = − 2  y = −1 − 2   4 4 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 22 sgk 19 Bài 22 sgk/ 19 : Giải các hệ phương trình sau Giải các hệ phương -Ba HS lên bảng bằng phương pháp cộng đại số trình sau bằng đồng thời ,mỗi − 5 x + 2 y = 4 − 15 x + 6 y = 12 phương pháp cộng HS làm một câu a ) ⇔ đại số 6 x − 3 y = −7 12 x − 6 y = −14 -GV gọi 3 SH đồng CVTV:-3x=-2 < =>x=2/3 thay vào pt (2) có thới lên bảng mổi HS 6.2/3 -3y=-7 < => -3y=-11 y=11/3 giải một câu Vậy hệ có nghiệm duy nhất ( 2/3 ; 11/3) HS cả lớp làm bài HS ở lớp nhận 2 x − 3 y = 11 4 x − 6 y = 22 b)  ⇔ xét ,bổ sung ,sữa − 4 x + 6 y = 5 − 4 x + 6 y = 5 bài Cộng vế theo vế ta có : ox+0y=27 ( vô lý ) vậy hệ pt vô nghiệm 3 x − 2 y = 10 GV nhận xét có thể  3 x − 2 y = 10 cho điểm c)  1⇔ ⇔ 3 x − 2 y = 10  x − 2 / 3y = 3 3 x − 2 y = 10  3 Pt có vô số nghiệm nên hệ có vô số nghiệm , Bài 24 sgk -HS tiếp nhận x ∉ R GV đưa đề bài câu a và tìm hiểu đề  nghiệm tổng quát :  3 lên bảng phụ bài nêu nhận xét y = 2 x − 5  GV đưa tiếp 2 cách giải lên bảng phụ và -HS chú ý cách
  2. Ns: / 1/ 2006 Ng: / 1/ 2006 giảng bài và nhấn giải 1 Bài 24:sgk/ 19 : giải các hệ pt sau mạnh từng cách giải 2( x + y ) + 3( x − y ) = 4 để HS nắm kỹ (mới a. /  gặp lần đầu ) ( x + y ) + 2( x − y ) = 5 Cách 1: Đặt ẩn phụ u=x+y ; v=x-y ta có hệ -HS theo dõi 2u + 3v = 4 2u + 3v = 4 v = 6  ⇔ ⇔ ⇔ cách giải 2 u + 2v = 5 2u + 4v =10 u = −7 -HS hoạt động  −1 -GV cho hs hoạt động theo nhóm câu b x − y =6 x = 2  nhóm câu b nửa lớp  ⇔ x + y = −7 y = −13 làm theo cách 1 ; nửa -đại diện 2   2 lớp làm theo cách 2 nhóm lên bảng Cách 2: thu gọn vế trái của 2 pt trong hệ ta có -Gọi đại diện 2 nhóm làm bài 5 x − y = 4 lên bảng sữa bài  TVTV : 2x=-1 x=-1/2 thay vào pt -Cả lớp theo dõi và 3 x − y = 5 nhận xét (2) => y=-13/2 2( x − 2) + 3(1 + y ) = −2 b / Bài 26sgk 3( x − 2) − 2(1 + y ) = −3 vì A(2;-2) thuộc Cách 1:đặt u=x-2; v=1+y ta có hệ tương đương -GV hướng dẫn HS đồ thị nên 2u + 3v = −2 4u + 6v = −4 u = −1  ⇔ ⇔ làm bài 26 a 2a+b=-2 3u − 2v = −3 9u − 6v = −9 v = 0 vì A(2;-2) thuộc đồ Vì B(-1;3) thuộc  x − 2 = −1 x = 1 thị nên ta có điều gì? đồ thị nên – ⇔ ⇔ Vì B(-1;3) thuộc đồ a+b=3 1 + y = 0  y = −1 thị nên có điều gì ? -giải hệ 2 pt trên 2 x + 3 y = −1 Muốn tìm a;b ta cần Cách 2:thu gọn ta có hệ  3 x − 2 y = 5 làm thế nào ?  4 x + 6 y = −2 x = 1 ⇔ ⇔ 9 x − 6 y = 15  y = −1 Bài 26 sgk/19: tìm hệ số a,b để đồ thị y=ax+b đi qua 2 điểm A;B phân biệt a/A(2;-2) và B( -1;3) *vì A(2;-2) thuộc đồ thị nên 2a+b=-2(1) Vì B(-1;3) thuộc đồ thị nên –a+b=3 (2) 2a + b = −2  a = −5 / 3 Từ (1) và (2) có hệ  ⇔ − a + b = 3 b = 4 / 3 Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải hệ bằng phương pháp công đại số -Luyện kỹ năng giải hệ pt -BVN: 23; 26 còn lại + bài 30 sbt/ 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản