Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 39)

Chia sẻ: Vu Manh Cuong Cuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
289
lượt xem
29
download

Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 39)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số -Rèn kỹ năng hệ pt bằng phương pháp cộng đại số ,làm quen với dạng toán tìm hệ số a,b để đồ thị y=ax+b đi qua 2 điểm -giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Luyện tập cách giải hệ bằng phương pháp cộng đại số (Tiết 39)

  1. Ns:    15 /1/2006 Ng:18/1/2006  Tiết 39 : LUYỆN TẬP I-MỤC TIÊU : -HS được cũng cố các bước giải hệ pt bằng phương pháp cộng đại số -Rèn kỹ năng hệ pt bằng phương pháp cộng đại số ,làm quen với dạng toán tìm hệ số a,b để đồ thị y=ax+b đi qua 2 điểm -giải hệ bằng phương pháp đặt ẩn phụ II- CHUẨN BỊ : GV:Bảng phụ ghi nội dung bài tập , thước thẳng ,phấn màu HS: học kỹ lý thuyết III-TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : 1)On định :kiểm tra sĩ số học sinh 2)Các hoạt động chủ yếu : Hoạt động 1:Kiểm tra bài Hoạt động của HS cũ * bài 26 tìm hệ số a,b để đồ thị *HS1:bài 26b: vì A(-4;-2) thuộc đồ thị nên y=ax+b đi qua 2 điểm A;B phân -4a+b=-2(1) biệt Vì B(2;1) thuộc đồ thị nên 2a+b=1 (2) HS1: giải câu b/ A(-4;-2) và − 4a + b = −2 a = 1 / 2 điểm B(2;1) Từ (1) và (2) có hệ  ⇔ *HS2: giải câu c / 2 a + b = 1 b = 0 A(3;-1) và B(-3;2) *HS2:26c vì A(3;-1) thuộc đồ thị nên 3a+b=-1(1) *HS3: giải câu d/ Vì B(-3;2) thuộc đồ thị nên –3a+b=2 (2) A( 3 ;2) và B( 0;2) 3a + b = −1 a = −1 / 2 Từ (1) và (2) có hệ  ⇔ − 3a + b = 2 b = 1 / 2 -GV nhận xét cho điểm *HS3:26d/ vì A( 3 ;2) thuộc đồ thị nên 3 a+b=2(1) Vì B(0;2) thuộc đồ thị nên b=2 (2) Thay b=2 vào (1) ta có a=0 Hoạt động 2:Luyện Hoạt động của Ghi bảng tập HS Bài 25 sgk 19 Bài 25 sgk/ 19 : Gv giải thích đa thức - HS tiếp nhận Hãy tìm các giá trị của m và n để đa thức sau bằng không là đa thức có định nghĩa đa đa thức 0 các hệ số bằng 0 thức 0 P(x)= (3m-5n+1)x+(4m-n-10) ?-Đa thức P(x) bằng 3m-5n+1=0và P(x) bằng đa thức 0 khi các hệ số bằng 0 đa thức 0 khi nào ? 4m-n-10= 3m − 5n + 1 = 0 3m − 5n = −1 -Gọi một hs lên bảng -Một hs lên giải 4m − n − 10 = 0 ⇔ 20m − 5n = 50 giải hệ tìm m;n? hệ 2pt   HS cả lớp làm bài HS ở lớp nhận TVTV:-17m=-51< =>m=3 thay váo pt (1)có 9- xét ,bổ sung ,sữa 5n+1=0=>n=2 Bài 27 GV hướng bài dẫn HS thực hiện -với cách đặt ẩn phụ Bài 27:sgk 20 : giải các hệ pt sau bằng cach đặt theo trên ta có hệ pt ẩn phụ (theo hd SGK) nào ? -HS tiếp nhận -Hãy giải hệ pt ẩn và tìm hiểu đề 1 1 x − y =1 u − v = 1 4u − 4v = 4 u;v bài  a / ⇔ ⇔ -trả về ẩn cũ => x=?; HS lập hệ pt 3u + 4v = 5 3u + 4v = 5 3 + 4 =5 y=? mới x  y
  2. Ns:    15 /1/2006 Ng:18/1/2006  -Yêu cầu HS làm câu -HS đứng lên CVTV : 7u=9 < =>u=9/7 < =>1/x=9/7 => x=7/9 b tương tự giải hệ pt mới thay vào (1) có v=2/7 < =>1/y=2/7=>y=7/2 Gọi 1 HS lên bảng -HS trả về ẩn  1 1 làm ,cả lớp cùng làm cũ tìm x;y  x − 2 + y − 1 = 2 u + v = 2 3u + 3v = 6  vào vở b / ⇒ ⇔ -một HS lên  2 − 3 =1 2u − 3v = 1 2u − 3v = 1 bảng làm câu b  x − 2 y −1  CVTV: 5u=7 =>u=7/5 thay vào (1) có v=3/5 -HS theo dõi và 1 7 5 19 sữa bài ⇔ = ⇔ x−2= ⇔ x = x−2 5 7 7 Bài 32 SBT/9 1 3 5 8 GV đưa đề bài lên = ⇔ y −1 = ⇔ y = y −1 5 3 3 bảng phụ ? nhìn vào (d) để tìm Nghiệm của hệ (19/7 ; 8/3) được m ta cần biết gì Muốn tìm m cần Bài 32 SBT/9: ? biết x và y Tìm giá trị của m để đt (d):y=(2m-5)x-5m đi qua ? dựa vào câu nào ta giao điểm 2 đt (d1):2x+3y=7 và có điều đó (d2): 3x+2y=13 ? muốn tìm x; y ta *tìm toạ độ giao điểm của (d1) và (d2) chính là làm thế nào ? -tìm toạ độ giao nghiệm của hệ: điểm của (d1) 2 x + 3 y = 7 6 x + 9 y = 21  ⇔ và (d2) 3 x + 2 y = 13 6 x + 4 y = 26 -HS lập hệ và TVTV: 5y=-5 y=-1 thay vào (1)=>x=5 giải hệ tìm m Toạ độ giao điểm của (d1) và (d2)là M (5;-1) Để (d) đi qua M=> M thuộc (đ thay x=5; y=-1 vào (d) có (2m-5).5-5m=-1  5m=24 < => m=4,8 Hoạt động 3: Dặn dò -Nắm vững cách giải hệ bằng phương pháp cọng đại số -Luyện kỹ năng giải hệ pt –xem lại các dạng toán trên -BVN: 27;28;29;33 sbt/ 8;9

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản