LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

Chia sẻ: Lotus_5 Lotus_5 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
453
lượt xem
37
download

LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Củng định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình thang. + Biết vận dụng các định lí về đường trung bình của tam giác,hình thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song. + Rèn cách lập luận trong chứng minh định lí và vận dụng định lí vào giải các bài toán thực tế. B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng,êke.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG

  1. LUYỆN TẬP: ĐƯỜNG TRUNG BÌNH CỦA TAM GIÁC ,CỦA HÌNH THANG A.Mục Tiêu +Củng định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình thang. + Biết vận dụng các định lí về đường trung bình của tam giác,hình thang để tính độ dài, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song. + Rèn cách lập luận trong chứng minh định lí và vận dụng định lí vào giải các bài toán thực tế. B.Chuẩn Bị:giáo án,sgk,sbt,thước thẳng,êke. C.Tiến trình: Hoạt động của GV&HS Nội dung I.Kiểm Tra 1.Nêu định nghĩa đường trung bình của tam giác , hình thang? 2.Nêu tính chất đường trung bình của tam giác , hình Bài 1(bài 38sbt trang 64). thang?
  2. Xét  ABC có II.Bài mới A -Học sinh đọc bài toán. EA=EB và E D G K I -Yêu cầu học sinh vẽ hình DA=DB nên ED C B ?Nêu giả thiết ,kết luận của là đường trung bài toán bình Học sinh :…..  ED//BC Giáo viên viết trên bảng 1 và ED= BC 2 ?Phát hiện các đường trung Tương tự ta có IK là đường trung bình của bình của tam giác trên hình vẽ 1  BGC  IK//BC và IK= BC 2 Học sinh : DE,IK Từ ED//BC và IK//BC  ED//IK ?Nêu cách làm bài toán 1 1 Học sinh :. Từ ED= BC và IK= BC  ED=IK 2 2 -Cho học sinh làm theo nhóm Bài 2.(bài 39 sbt trang 64) -Gọi 1 học sinh lên bảng làm Gọi F là trung A -Các học sinh khác cùng làm E điểm của EC D F ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. vì  BEC có B C M -Học sinh đọc bài toán. MB=MC,FC=EF -Yêu cầu học sinh vẽ hình nên MF//BE ?Nêu giả thiết ,kết luận của  AMF có AD=DM ,DE//MF nên AE=EF bài toán
  3. Học sinh :….. 1 Do AE=EF=FC nên AE= EC 2 ?Nêu cách làm bài toán Học sinh :…..;Giáo viên gợi ý . Bài 3.Cho VABC .Trên các cạnh AB,AC lấy -Cho học sinh làm theo nhóm 1 1 AB;AE= AC.DE cắt D,E sao cho AD= 4 2 -Gọi 1 học sinh lên bảng làm 1 -Các học sinh khác cùng làm BC tại F.CMR: CF= BC. 2 ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. Giải. ?Tìm cách làm khác Học sinh :Lấy trung điểm của Gọi G là A D EB,… trung điểm E G F B AB C -Học sinh đọc bài toán. -Yêu cầu học sinh vẽ hình Ta có :AG=BG ,AE =CE ?Nêu giả thiết ,kết luận của 1 nên EG//BC và EG= BC (1) 2 bài toán 1 1 Học sinh :….. Ta có : AG= AB , AD= AB 2 4 ?Nêu cách làm bài toán 1  DG= AB nên DG=DA 4 Học sinh :….. Ta có: DG=DA , EA=EG nên DE//CG (2)
  4. Giáo viên gợi ý :gọi G là Từ (1) và (2) ta có:EG//CF và CG//EF trung điểm của AB ,cho học nên EG=CF (3) sinh suy nghĩ tiếp 1 Từ (2) và (3)  CF= BC 2 ?Nêu cách làm bài toán Bài 4. VABC vuông tại A có AB=8; BC=17. Học sinh :…….. Vẽ vào trong VABC một tam giác vuông cân DAB có cạnh huyền AB.Gọi E là trung -Cho học sinh làm theo nhóm điểm BC.Tính DE Giải. -Gọi 1 học sinh lên bảng làm Kéo dài BD B 17 cắt AC tại F E 8 D 1 C 2 A F -Các học sinh khác cùng làm Có: AC2=BC2-AB2=172- 82=225  AC=15 ,theo dõi và nhận xét,bổ sung.  DAB vuông cân tại D nên 0 0 µ ¶ A1 =45  A2 =45  ABF có AD là đường phân giác đồng thời là đường cao nên  ABF cân tại A do đó FA=AB=8  FC=AC-FA=15-8=7  ABF cân tại A do đó đường cao AD đồng thời là đường trung tuyến  BD=FD
  5. -Học sinh đọc bài toán. DE là đường trung bình của  BCF nên -Yêu cầu học sinh vẽ hình 1 ED= CF=3,5 2 ?Nêu giả thiết ,kết luận của Bài 5.Cho VABC .D là trung điểm của trung bài toán tuyến AM.Qua D vẽ đường thẳng xy cắt 2 Học sinh :….. cạnh AB và AC.Gọi A',B',C' lần lượt là Giáo viên viết trên bảng hình chiếu của A,B,C lên xy. ?Nêu cách làm bài toán BB '  CC ' CMR:AA'= Học sinh :….. 2 Giải. Gợi ý :Kéo dài BD cắt AC tại Gọi E là hình chiếu của M trên xy F -Cho học sinh suy nghĩ và nêu hướng chứng minh. -Cho học sinh làm theo nhóm A C' y A' -Gọi 1 học sinh lên bảng làm E B' D x C B -Các học sinh khác cùng làm M ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. ta có:BB'//CC'//ME(cùng vuông góc với xy) nên BB'C'C là hình thang. Hình thang BB'C'C có MB=MC , ME//CC' nên EB'=EC'.Vậy ME là đường trung bình BB '  CC ' của hình thang BB'C'C  ME= (1) 2
  6. Ta có:  AA'D=  MED(cạnh huyền-góc nhọn)  AA'=ME (2) BB '  CC ' Từ (1) và (2)  AA'= 2 -Học sinh đọc bài toán. -Yêu cầu học sinh vẽ hình ?Nêu giả thiết ,kết luận của bài toán Học sinh :….. Giáo viên viết trên bảng ?Nêu cách làm bài toán Học sinh :….. -Giáo viên gợi ý :Gọi E là hình chiếu của M trên xy -Cho học sinh suy nghĩ và nêu hướng chứng minh. -Cho học sinh làm theo nhóm -Gọi 1 học sinh lên bảng làm
  7. Các học sinh khác cùng làm ,theo dõi và nhận xét,bổ sung. .Củng Cố -Nhắc lại định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình thang . -Nêu các dạng toán đã làm và cách làm. .Hướng Dẫn -Ôn lại định nghĩa và các định lí về đường trung bình của tam giác , hình thang. -Làm lại các bài tập trên(làm cách khác nếu có thể)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản