Mẫu Danh sách đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
179
lượt xem
11
download

Mẫu Danh sách đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu danh sách đề nghị xét, tặng danh hiệu “tập thể lao động tiên tiến”, “lao động tiên tiến” “chiến sỹ thi đua cơ sở”', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu Danh sách đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” “Chiến sỹ thi đua cơ sở”

  1. Mẫu số 4: Danh sách đề nghị xét, tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Lao động tiên tiến” “Chiến sỹ thi đua cơ sở” …, năm … (kèm theo Tờ trình đề nghị xét khen thưởng số /TTr- … ngày …) (1) ĐƠN VỊ CẤP TRÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ĐƠN VỊ ĐỀ NGHỊ NAM ------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- ….. ngày … tháng … năm 20 …… Kính gửi: Thủ trưởng cơ quan, đơn vị (2) …………….. Chức vụ (đối với cá TT Họ và tên cá nhân; tên tập thể nhân) I Tập thể lao động tiên tiến Tên (Vụ, phòng, ban) 1 2 ……………… II Lao động tiên tiến
  2. 1 Ông (bà) … 2 …………. III Chiến sĩ thi đua cơ sở 1 ……………. IV Giấy khen …… Ghi chú: (1): Sử dụng đối với trường hợp trình thủ trưởng đơn vị thuộc Bộ. (2): Ghi rõ chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản