Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
104
lượt xem
5
download

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú

  1. HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 5b Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………, ngày…… tháng…… năm 200... Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 200 ... Năm sinh Số Tên và Số phiếu đề nghị của HĐ Chức Đơn năm các giải Họ và danh vị hoạt thưởng Sở hoặc Ghi TT Dân tộc được ĐV Cấp Hội đồng tên nghệ công động Cục chú Nam Nữ tặng nghệ Bộ, chuyên thuật tác nghệ chuyên thuật tỉnh ngành thuật ngành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thủ trưởng đơn vị Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) Chú ý: - Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật, cấp cơ sở (Sở, Cục) đến cấp tỉnh, bộ, Hội đồng chuyên ngành (do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu của cơ quan). - Các cột 10, 11, 12, 13 ghi số phiếu của các cấp Hội đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản