Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Chia sẻ: Nguuyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
78
lượt xem
3
download

Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân

  1. HỘI ĐỒNG XÉT TẶNG DANH HIỆU CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Biểu 5a Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ……………, ngày…… tháng…… năm 200... Danh sách đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 200 ... Tên Số phiếu đề Năm sinh Ghi chú Số và nghị của HĐ Đơn năm các Họ Chức Sở vị hoạt giải Hội Dân danh TT và ĐV hoặc Cấp tộc nghệ công động thưởng đồng tên Nam Nữ thuật nghệ Cục Bộ, tác nghệ được chuyên thuật Chuyên tỉnh, thuật tặng ngành ngành 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Thủ trưởng đơn vị Chủ tịch Hội đồng (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu cơ quan) Chú ý: - Mẫu này dùng chung cho các Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 200... từ cấp đơn vị nghệ thuật, cấp cơ sở (Sở, Cục) đến cấp tỉnh, bộ, Hội đồng chuyên ngành nhưng do Chủ tịch Hội đồng là lãnh đạo đơn vị ký tên, đóng dấu của cơ quan. - Các cột 10, 11, 12, 13 ghi số phiếu của các cấp Hội đồng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản