intTypePromotion=1

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
81
lượt xem
10
download

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'mẫu đơn đăng ký cung cấp danh mục kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, đơn từ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

  1. Mẫu 11 TÊN ĐƠN VỊ CUNG CẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH NAM TRẢ TIỀN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- năm 20.. ……., ngày tháng ĐƠN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DANH MỤC KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DỊCH VỤ TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN Kính gửi: Cục Quản lý Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - Tên đơn vị cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền: ……………………………………………………………………….. - Trụ sở chính: ………………………………………………………. - Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền số … ngày … tháng … năm … (Ghi rõ cả Giấy phép sửa đổi, bổ sung Giấy phép cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền (nếu có)). Đăng ký cung cấp danh mục các kênh chương trình trên dịch vụ truyền hình trả tiền như sau:
  2. ĐƠN VỊ LOẠI GIẤY ĐỘ PHẠM VI STT TÊN PHÉP SẢN CUNG CẤP KÊNH CUNG KÊNH PHÂN CHƯƠNG CẤP CHƯƠNG XUẤT GI Ả I TRÌNH KÊNH TRÌNH KÊNH HÌNH CHƯƠNG HOẶC ẢNH GIẤY TRÌNH PHÉP BIÊN TẬP KÊNH CHƯƠNG TRÌNH NƯ Ớ C NGOÀI (Số GP, ngày tháng năm cấp phép) Đài Tổng hợp Trên toàn hệ 1 01/GP- SD Ví dụ: Truyền thống dịch BTTTT VTV1 hình Việt vụ của doanh ngày nghiệp Nam 01/01/2011 Hà Nội, Hải 2 02/GP- SD và Đài H ải BTTTT HD Phòng, Ví dụ: Truyền Dương, Thái Ngày Thể thao hình Việt ESPN 02/02/2011 Bình, Ninh Nam Bình, Phú Thọ, An
  3. Giang, Bình Thuận, Ninh Thuận Doanh nghiệp cam kết cung cấp đúng danh mục các kênh chương trình phim đã được ghi tại Giấy chứng nhận đăng ký trên dịch vụ truyền hình trả tiền và thực hiện các quy định khác của pháp luật có liên quan./. Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp (Ký tên, đóng dấu)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2