intTypePromotion=3

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Trung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
291
lượt xem
13
download

Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi:2 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn - Ủy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (dành cho hộ gia đình, cá nhân)

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐƠN XIN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT 1 (dành cho hộ gia đình, cá nhân) Kính gửi:2 - Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn - Ủy ban nhân dân quận, huyện……………… - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 1. Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (đối với hộ gia đình thì ghi t ên chủ hộ):............................................................................................................. ........................................................................................................................... 2. Chứng minh nhân dân số:………… do…………………………… cấp ngày… .tháng…….năm………………………………………….. 3. Địa chỉ thường trú :....................................................................................... ........................................................................................................................... 4. Địa chỉ liên hệ:.................................................................Điện thoại:......... 5. Khu đất xin chuyển mục đích sử dụng (thuộc phường, xã, quận, huyện):.............................................................................................................. ............do tôi đang sử dụng theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc Quyết định giao đất) số.......................do (Ủy ban nhân dân...........................) cấp ngày............tháng...........năm.................................. 6. Diện tích đất xin chuyển mục đích sử dụng:............m 2 , với ranh giới được xác định bởi bản đồ hiện trạng do đơn vị đo đạc có tên………...................lập ngày...tháng....năm......) hoặc trích lục bản đồ địa số….ngày………của chính …………………………………………………………………………….. 7. Mục đích sử dụng mới:................................................................................ 8. Phương thức trả tiền sử dụng đất (nếu có):...............................................
  2. 9. Cam kết :....................................................................................................... - Sử dụng đúng mục đích, chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật đất đai; - Trả tiền chuyển mục đích sử dụng đất đầy đủ, đúng hạn; - Cam kết khác (nếu có):............................................................................... ........................................................................................................................ ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ....................,ngà y...........tháng............năm ......... Người xin chuyển mục đích sử dụng đất (ký, ghi rõ họ và tên)
  3. Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định số:___/2004/QĐ-UB ngày __/___/ 2004 của Ủy ban 1 nhân dân thành phố. Ghi rõ Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn, quận, huyện nơi có đất. 2

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản