intTypePromotion=1

Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Chia sẻ: Vũ Hạnh | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:2

0
278
lượt xem
12
download

Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu “Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật” là mẫu giấy được sử dụng trong trường hợp cá nhân hay tổ chức ủy quyền chu người am hiểu về pháp luật thực hiện các giao dịch dân sự. Mẫu uy quyền gồm các thông tin như thông tin của bên ủy quyền, chức danh, nội dung ủy quyền, thời hạn ủy quyền… Mời các bạn tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mẫu giấy ủy quyền là người đại diện theo pháp luật

  1. CỘNG HÒA XàHỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ­­­­­ooo0ooo­­­­­ GIẤY ỦY QUYỀN Bên ủy quyền (Bên A):..................................................................................................... Ông (Bà): .......................................................................................................................... Chức danh: Giám đốc Là người đại diện theo pháp luật của ................................................................................ Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................... Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………..Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp  ngày……………… Bên nhận ủy quyền (Bên B): Ông (Bà): .......................................................................................................................... Ngày sinh: ......................................................................................................................... Chứng minh nhân dân số: ................................................................................................. Do Công an……………………Cấp ngày: ……/…./…….. Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................... ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây: Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết  quả. ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. . ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
  2. 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền 2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công  việc nêu trên 3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này. ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và  hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này. 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong  Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này. 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký. ….……. ngày …… tháng …… năm 2012 Bên ủy quyền Bên nhận ủy  quyền (ký, đóng dấu, ghi rõ họ  tên) (ký, ghi rõ họ tên) NGUYỄN VĂN A NGUYỄN THỊ B (Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2