Menden và di truyền học

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
130
lượt xem
6
download

Menden và di truyền học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

kiến thức -Học sinh trình bày được mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học -Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenDen -Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học 2 Kĩ năng -Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình -Phát triển tư duy so sánh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Menden và di truyền học

  1. Menden và di truyền học I Mục tiêu 1kiến thức -Học sinh trình bày được mục đích ,nhiệm vụ và ý nghĩa của di truyền học -Hiểu được công lao và trình bày được phương pháp phân tích các thế hệ lai của MenDen -Hiểu và ghi nhớ một số thuật ngữ và kí hiệu trong di truyền học 2 Kĩ năng -Rèn kĩ năng quan sát và phân tích kênh hình -Phát triển tư duy so sánh II Đồ dùng dạy học Tranh phóng to hình 1.2 III Hoạt động dạy học 1 ổn định lớp 2 Kiểm tra 3 bài học
  2. Mở bài: Giáo viên giới thiệu : Di truyền học tuy mới hình thành từ đầu thế kỉ XX nhưng chiếm một vị trí qan trọng trong sinh họcMen Den-người đặt nền móng cho di tr uyền học. I Di truyền học Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung Giáo viên yêu cầu học sinh làm bài tập sgk.Liên hệ bản thân mình có những điểm giống và khác bố mẹ? Học sinh trình bày đặc điểm Di truyền là hiện Giáo viên giải thích: của bản thân giống bố mẹ về tượng truyền đạt các +Đặc điểm giống bố mẹ - chiều cao ,màu mắt,hình dạng tính trạng của bố mẹ >hiện tượng di truyền tổ tiên cho các thế hệ tai.. +Đặc điểm khác bố mẹ Học sinh nêu được hai hiện con cháu. hiện tượng biến dị tượng di truyền và biến dị Biến dị là hiện tượng con sinh ra khác bố ?Thề nào là di truyền ? biến mẹ và khác nhau về dị? nhiều chi tiết
  3. Giáo viên tổng kết lại Giáo viên giải thích rõ ý:”biến dị và di truyền là hai hiện tượng song Học sinh sử dụng tư liệu sgk để song,gắn liền với quá trình trả lời -Di truyền học nghiên sinh sản” Lớp nhận xét bổ sung cứu cơ sở vật chất ,cơ Giáo viên yêu cầu học sinh chế ,tính quy luật của trình bày nội dung và ý hiện tượng di truyền nghĩa thực tiễn của di và biến dị truyền học II MenDen –Người đặt nền móng cho di truyền học Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung
  4. Giáo viên giới thiệu tiểu Một học sinh đọc tiểu sử cả lớp sử của MenDen theo dõi Giáo viên giới thiệu tình hình nghiên cứu di truyền ở thế kỉ XI X và phương pháp nghiên cứu của -Học sinh quan sát và phân tích MenDen Giáo viên yêu cầu học hình 1.2 -> nêu được sự tương phản của5 từng cặp tính trạng sinh quan sát hình 1.2 nêu nhận xét về đặc điểm của Học sinh đọc kĩ thông tin sgk -> từng cặp tính trạng đem lai trình bày được nội dung cơ bản của phương pháp phân tích các Giáo viên yêu cầu học thế hệ lai sinh nghiên cứu thông tin - Một vài học sinh phát biểu ý >nêu phương pháp nghiên kiến lớp bổ sung -Phương pháp lai cứu của MenDen phân tích các thế hệ lai
  5. III Một số thuật ngữ và kí hiệu cơ bản của di truyền học Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung Giáo viên hướng dẫn học Học sinh tự thu nhận thông a Thuật ngữ sinh nghiên cứu một số -Tính trạng tin thuật ngữ -Cặp tính trạng tươ ng phản GV yêu cầu học sinh lấy ví - Nhân tố di truyền dụ minh hoạ Học sinh lấy các ví dụ cụ - Giống (dòng) thuần Giáo viên nhận xét sửa thể chủng chữa nếu cần b Kí hiệu Giáo viên giới thiệu một số P : cặp bố mẹ xuất phát kí hiệu từng thuật ngữ X: Kí hiệu phép lai G: giao tử O: giao tử đực cơ thể đực O: Giao tử cái cơ thể cái F: Thế hệ con Học sinh đọc kết luận cuối bài
  6. IV Kiểm tra đánh giá ? Trình bày nội dung phương pháp phân tích các thế hệ lai của Men Den? Tại sao MenDen lại chọn các cặp tính trạng tương phản để thực hiện phép lai? ? Lấy các ví dụ về tính trạng ở người để minh hoạ cho khái niệm “Cặp tính trạng tương phản” V Dặn dò Học bài và làm các bài tập sgk Đọc trước bài sau VI Rút kinh nghiệm ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ........................................................................................................................... ..................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản