intTypePromotion=1

Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới

Chia sẻ: Lê Toàn Quyền | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

1
1.269
lượt xem
254
download

Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

M c tiêu ụ - quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá: - Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữa vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới

 1. www.themegallery.com
 2. L/O/G/O
 3. Chuyên đề xêmina • Mục tiêu, quan điểm, nội dung công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta thời kì đổi mới www.themegallery.com
 4. Mục tiêu - quan điểm công nghiệp hoá, hiện đại hoá - Cải biến nước ta thành một nước công nghiệp có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại. - Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức. www.themegallery.com
 5. 1 Gắn với phát triển kinh tế tri thức. 2 Gắn. với kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập 3 Phát huy nguồn lực con người 4 KH và CN là nền tảng và động lực của CNH. 5 Phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững www.themegallery.com
 6. Kinh tế tri thức là nền kinh tế trong đó sự sản sinh ra, phổ cập và sử dụng tri thức giữa vai trò quyết định nhất đối với sự phát triển kinh tế, tạo ra của cải, nâng cao chất lượng cuộc sống www.themegallery.com
 7. • Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là sự nghiệp của toàn dân, của mọi thành phần kinh tế, trong đó kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo . • Hội nhập kinh tế quốc tế nhằm khai thác thị trường thế giới để tiêu thụ những sản phẩm mà nước ta có nhiều lợi thế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, thu hút công nghệ hiện đại, học hỏi kinh nghiệm quản lí tiên tiến của thế giới. www.themegallery.com
 8. • Lực lượng cán bộ khoa học và công nghệ, khoa học quản lí và đội ngũ công nhân lành nghề giữ vai trò quan trọng đối với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa • Để nguồn lực con người đáp ứng yêu cầu, cần đặc biệt chú ý đến phát trển giáo dục, đào tạo www.themegallery.com
 9. • Phát triển khoa học công nghệ là yêu cầu tất yếu và bức xúc. • Phải đẩy mạnh việc chọn lọc nhập công nghệ, mua sáng chế kết hợp với phát triển công nghiệp nội sinh. • Khoa học và công nghệ cùng với giáo dục đào tạo được xem là quốc sách hàng đầu, là nền tảng và động lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa www.themegallery.com
 10. • Mục tiêu của công nghiệp hóa và của tăng trưởng kinh tế là vì con người; vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. • Bảo vệ môi trường tự nhiên và bảo tồn sự đa dạng sinh học chính là bảo vệ điều kiện sống của con người và cũng là nội dung của sự phát triển bền vững www.themegallery.com
 11. Nội dung CNH-HĐH • Phát triển mạnh các ngành và sản phẩm kinh tế có giá trị gia tăng cao dựa nhiều vào tri thức, kết hợp sử dụng nguồn vốn tri thức của con người Việt Nam với tri thức mới nhất của nhân loại. • Coi trọng cả số lượng và chất lượng tăng trưởng kinh tế trong mỗi bước phát triển của đất nước, ở từng vùng, từng địa phương, từng dự án kinh tế-xã hội . www.themegallery.com
 12. • Xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lí theo ngành, lĩnh vực và lãnh thổ. • Giảm chi phí trung gian, nâng cao năng suất lao động của tất cả các ngành, lĩnh vực, nhất là các ngành, lĩnh vực có sức mạnh cạnh tranh www.themegallery.com
 13. Định hướng CNH-HĐH • Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, giải quyết đổng bộ các vấn đề nông nghiệp, nông thôn, nông dân. • Phát triển nhanh hơn công nghiệp, xây dựng và dịch vụ. • Phát triển kinh tế vùng. www.themegallery.com
 14. • Phát triển kinh tế biển • Chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu công nghệ • Bảo vệ, sử dụng hiệu quả tài nguyên quốc gia, cải thiện môi trường tự nhiên www.themegallery.com
 15. L/O/G/O THANK YOU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2