Muôn màu với phong cách ẩm thực gói và cuốn

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
206
lượt xem
90
download

Muôn màu với phong cách ẩm thực gói và cuốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Không chỉ có ở Việt Nam, phong cách ẩm thực gói và cuốn cũng là nét văn hoá đặc sắc, độc đáo trong ẩm thực của nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là Nhật Bản, Hàn Quốc, Mêxicô…. Gói và cuốn là một trong những phong cách ẩm thực hết sức dân dã nhưng cũng khá độc đáo, gọi là dân dã vì phong cách ăn thật là mộc mạc và hầu như ở nơi nào cũng có vì nó phảng phất một đặc điểm ẩm thực của chất liệu sẵn có trong tự nhiên.Gói và cuốn còn thể hiện...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Muôn màu với phong cách ẩm thực gói và cuốn

  1. Muôn màu v i phong cách m th c gói và cu n Không ch có Vi t Nam, phong cách m th c gói và cu n cũng là nét văn hoá c s c, c áo trong m th c c a nhi u nư c trên th gi i, c bi t là Nh t B n, Hàn Qu c, Mêxicô…. Gói và cu n là m t trong nh ng phong cách m th c h t s c dân dã nhưng cũng khá c áo, g i là dân dã vì phong cách ăn th t là m c m c và h u như nơi nào cũng có vì nó ph ng ph t m t c i m m th c c a ch t li u s n có trong t nhiên.Gói và cu n còn th hi n ư c s nhàn t n, ung dung, khéo léo trong văn hoá m th c c a nhi u nơi trên th gi i. Gói và cu n trong phong cách m th c c a Nh t B n và Hàn Qu c
  2. Văn hoá m th c c a ngư i Vi t có nhi u i m tương ng v i ngư i Nh t và ngư i Hàn Qu c. Nét tương ng y ư c th h ên rõ nh t phong cách gói và cu n. N u như ngư i Vi t chu ng các món gói và cu n, thì ngư i Nh t và ngư i Hàn cũng v y. Ngư i Nh t có món sushi n i ti ng và nó không ch là món ăn, mà còn ch a ng trong ó m t ph n văn hoá c a ngư i Nh t. Sushi là món ăn ph bi n c a ngư i Nh t và gi lan r ng ra nhi u nư c và tr thành món ăn ư c yêu thích. Cũng gi ng như ngư i Vi t Nam ăn cơm, thì ngư i Nh t cũng dùng sushi là món ăn chính trong b a ăn c a mình. Sushi ư c chia ra nhi u lo i, c bi t là món Makizushi (sushi cơm cu n) gi ng như các món ăn cu n c a ngư i Vi t, hay món Oshisushi ư c gói gi ng như bánh. M i lo i sushi l i có nét c áo riêng c a nó, cách ch bi n khác nhau, h p d n th c khách b i màu s c, hương v c bi t. Nhưng nguyên li u chính làm món này v n là cơm tr n gi m k t h p v i các lo i và tuỳ vào m i lo i ph gia mà nó thành các lo i sushi khác nhau. Sushi cơm cu n ư c ch bi n v i th c ăn n m gi a ph n cơm, cu n tròn dài trên l p rong bi n, sau ó ư c c t thành t ng khoanh nh , hay có lo i sushi ph n cơm ư c bao quanh b i lá rong bi n, th c ăn x p lên trên m t. V i món sushi, cũng c n có cách thư ng th c riêng bi t. Khi ăn sushi nên ăn nguyên c mi ng thư ng th c tr n v n hương v trong t ng khoanh sushi. Sushi thư ng ư c dùng kèm nư c tương u nành. N u dùng thêm wasabi, b n nên cho t t t ng chút vào bát riêng, n khi có ư c cay mong mu n. Cách ch m nư c tương cũng r t quan tr ng vì có th làm nh hư ng n hương v món ăn, nên ch m ph n m t th c ăn vào nư c tương, không nên ch m vào ph n cơm vì món sushi s b m n.
  3. Món cơm cu n kimbap c a ngư i Hàn cũng có nh ng nét tương ng v i makizushi c a Nh t B n. Kimbap – “kim” là tên g i c a lá rong bi n khô; “bap” ơn gi n là cơm. Tên g i c a món ăn r t ơn gi n, cơm gói trong lá rong bi n. V hình d ng, kimbap “có v ” gi ng món maki . Nhưng ý thêm thì s th y, kimbap thư ng to hơn (béo hơn) vì bên trong, “nhân” g m nhi u lo i th c ph m khác nhau. Kimbap cũng ư c c t khoanh tròn v i dày m ng hơn so v i maki. Cơm dùng trong món kimbap là cơm g o tr ng tr n v i ít mu i và d u v ng, khác v i cơm cho món maki (và sushi). Vì th cơm thơm mùi v ng r t h p d n. Nhân trong món kimbap thư ng là tr ng, cà r t, dưa chu t, xúc xích… Rau trong món kimbap chi n n 70%, vì th mà khi ăn kimbap không b ngán. Không ch có món cơm cu n kimbap theo phong cách gói và cu n, m th c Hàn còn ph bi n v i nh ng món nư ng như: th t bò nư ng l a
  4. sư n heo, sư n bò nư ng cũng là món ăn tiêu bi u c a Hàn Qu c. Trong ch bi n món này, ngư i ta dùng lo i tương riêng bi t làm tăng v ng t c a th t, khi n cho món ăn thêm m à và mang m t s c thái riêng. Sư n, lưng, th t m m là lo i ư c s d ng nhi u nh t. Th t bò ư c thái m ng, ư p v i nư c lê, rư u tr ng, nư c tương c, hành băm, t i băm, d u mè, nư c g ng, b t tiêu... sau ó nư ng trên ng n l a nh cháy âm . Món này cu n chung v i rau s ng ăn, thư ng là rau di c, t o nên hương v riêng bi t c a món ăn n t x s Cao Ly. Và, ây cũng là món ăn th hi n rõ nét phong cách m th c gói và cu n c a ngư i Hàn Qu c. Tacos c a ngư i Mêxicô Nói l i chào v i m th c c a hai nư c châu Á, ta cùng i h t n a vòng trái t khám phá nh ng i u m i m t m th c c a m t nư c Trung M , Mêxicô v i món bánh tacos. T m t món ăn truy n th ng lâu
  5. i, gi ây cái tên tacos ư c kh p các châu l c bi t n nh s bùng n c a các món th c ăn nhanh trên th gi i. Tacos ã tr thành thương hi u riêng trong m th c Mexico. Trong m t chi c tacos, bánh tráng s ư c rán qua m m và g p cùng v i nhân. Nhân bánh ư c làm t th t bò, th t heo, cá, th t gà, nư c s t cà chua, n m, t... t t c s ư c nư ng (ho c h p) cùng. Món ăn này m ch t Mexico không ch v bánh tráng b ng b t ngô mà còn vì v t ư c ăn kèm v i bánh và nư c s t. Màu s c c a nhân chính là t nh ng lo i th c ăn trong ó, có th thư ng th c m t chi c tacos th t và nư c s t thơm ngon ng y ng y ho c m t chi c tacos v i thành ph n chính là rau xanh kèm theo m t chút th t nư ng. Món bánh c a ngư i Mêxicô gi ng v i bánh sandwich c a châu Âu, nhưng cũng mang chút nh n nhá c a bánh xèo trong m th c Vi t. Phong cách gói và cu n là m t trong nh ng phong cách m th c c áo c a nhi u n n văn hoá khác nhau. M i nơi l i em n cho phong cách này nh ng món ăn h p d n, c s c và nh ng ý nghĩa riêng c a nó.
Đồng bộ tài khoản