Nghị quyết về việc ban hành Luật Công Đoàn

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
135
lượt xem
27
download

Nghị quyết về việc ban hành Luật Công Đoàn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc ban hành Luật Công Đoàn do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc ban hành Luật Công Đoàn

  1. QUỐC HỘI VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Hà Nội, ngày 24 tháng 1 năm 1957 NGHN QUYẾT CỦA QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ VỀ VIỆC BAN HÀNH LUẬT CÔNG ĐOÀN (Đã đựoc Quốc hội nhất trí thông qua trong phiên họp ngày 24 tháng 1 năm 1957) QUỐC HỘI NƯỚC VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Sau khi nghe Chính phủ báo những thành tích to lớn của lao động chân tay và lao động trí óc trong kháng chiến cũng như từ khi hoà bình lập lại, Sau khi xét đề nghị của Chính phủ về sự cần thiết ban hành Luật công đoàn để khuyến khích lao động chân tay và trí óc ra sức phát huy tinh thần tích cực thi đua sản xuất và quản lý sản xuất, QUYẾT NGHN: 1- Biểu dương những thành tích vẻ vang của lao động chân tay và trí óc đã đem tinh thần yêu nước, vượt mọi khó khăn gian khổ, thi đua phục vụ tiền tuyến trong kháng chiến, và thi đua khôi phục kinh tế, phát triển văn hoá, hoàn thành kế hoạch Nhà nước từ sau khi hoà bình lập lại. 2- Xét rằng, trong chế độ dân chủ nhân dân, giai cấp công nhân giữ vai trò lãnh đạo, cần phải định rõ địa vị của tổ chức công đoàn để giúp cho lao động chân tay và lao động trí óc có đủ điều kiện phát triển tổ chức, tăng cường mọi hoạt động, làm tròn nghĩa vụ trong công cuọc kiến thiết kinh tế, phát triển văn hoá, xây dựng miền Bắc vững manh, đNy mạnh cuộc đấu tranh thực hiện thống nhất nước nhà. Quốc hội đồng ý với Chính phủ về sự cần thiết ban hành một đạo luật Công đoàn quy định các yêu cầu nói trên và giao Chính phủ nghiên cứu dự thảo.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản