Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
71
lượt xem
11
download

Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc thi hành Hiến pháp

  1. QU C H I VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 31 tháng 12 năm 1959 NGHN QUY T C A QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 1959 V VI C THI HÀNH HI N PHÁP QU C H I NƯ C VI T NAM DÂN CH C NG HÒA 1- Hi n pháp nư c Vi t Nam dân ch C ng hoà ư c thông qua trong kỳ h p Qu c h i l n th 11 s do Ch t ch nư c Vi t Nam dân ch C ng hoà công b . 2- Giao Ban Thư ng tr c Qu c h i và H i ng Chính ph t ch c vi c b u c i bi u Qu c h i khoá hai trong sáu tháng u năm 1960. 3- Giao Ban Thư ng tr c Qu c h i chuNn b Lu t t ch c Qu c h i, H i ng Chính ph chuNn b Lu t t ch c Chính ph ,Lu t t ch c Toà án nhân dân và Lu t t ch c Vi n ki m sát nhân dân trình Qu c h i thông qua trong m t kỳ h p sau. 4- Giao Ban Thư ng tr c Qu c h i và H i ng Chính ph nghiên c u và ti n hành vi c b u c H i ng nhân dân c p huy n. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c Vi t Nam dân ch c ng hoà khoá th nh t, kỳ h pth XI nh t trí thông qua trong phiên h p ngày 31 tháng 12 năm 1959. Nguy n Tr ng Nhâm ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản