Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
81
lượt xem
3
download

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính giữa tỉnh Phú Yên và tỉnh Khánh hoà tại khu vực Đèo Cả - Vũng Rô do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc điều chỉnh địa giới hành chính

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 1993 NGHN QUY T V VI C I U CH NH NA GI I T NH PHÚ YÊN VÀ T NH KHÁNH HOÀ T I KHU V C ÈO C - VŨNG RÔ QU C H I NƯ C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c vào i u 84 c a hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Theo ngh c a Chính ph ; QUY T NGHN 1. i u ch nh l i a gi i gi a tính Phú Yên và t nh Khánh Hoà t i khu v c èo C - Vũng Rô như sau: Tuy n danh gi i ư c c t t nh cao nh t 580-600m xu ng m m phía nam núi á en theo kinh 109 23 phút 24 giây ông (19o 23'24" ông,) vĩ 12 50 phút 28 giây b c (12o50' 28'' b c) t i chân mép nư c c c phía nam o Hòn Nưa (tính lúc nư c thu tri u th p nh t) ; phía b c thu c huy n Tuy Hoà do t nh Phú Yên qu n lý, phía nam thu c huy n V n Ninh do t nh Khánh Hoà qu n lý. Chuy n thôn Vũng Rô hi n ang thu c a ph n c a xã i Lãnh, huy n V n Ninh, t nh Khánh Hoà sáp nh p vào a ph n c a xã Hoà Xuân, huy n Tuy Hoà, t nh Phú Yên. 2. GIao cho Chính ph ch o các cơ quan h u quan, U b n nhân dân t nh Phú Yên và U ban nhân dân t nh Khánh Hoà ti n hành vi c c m m c theo Ngh quy t này c a Qu c h i. 3. Giao cho oàn i bi u Qu c h i, H i ng nhân dân, U ban nhân dân t nh Phú Yên và U ban nhân dân t nh Khánh Hoà th c hi n t t ngh quy t c a Qu c H i nh m phát tri n kinh t - xã h i, b o m qu c phòng, an ninh c a hai t nh. Ngh quy t này ã ư c qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX kỳ h p th 4 thông qua ngày 30 tháng 12 năm 1993. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản