Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
62
lượt xem
8
download

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc điều chỉnh tổ chức một số cơ quan

  1. QU C H I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, Ngày 03 tháng 10 năm 1995 NGHN QUY T C A QU C H I KHOÁ IX, KỲ H P TH TÁM V VI C I U CH NH T CH C M T S CƠ QUAN C A CHÍNH PH Căn c vào i u 84 và i u 114 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992, i u 74 c a Lu t t ch c Qu c h i và i u 2 c a Lu t t ch c Chính ph ; Theo ngh c a Th tư ng Chính ph , QUY T NGHN - Thành l p B Nông nghi p và phát tri n nông thôn trên cơ s h p nh t ba B : Nông nghi p và Công nghi p th c phNm, Lâm nghi p, Thu l i. - Thành l p B Công nghi p trên cơ s h p nh t ba B : Công nghi p n ng, Năng lư ng, Công nghi p nh . - Thành l p B K ho ch và u tư trên cơ s h p nh t U ban K ho ch Nhà nư c và U ban Nhà nư c v h p tác và u tư. Ngh quy t này ã ư c Qu c h i nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam khoá IX, kỳ h p th tám thông qua ngày 21 tháng 10 năm 1995. Nông c M nh ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản