Nghị quyết về việc quy định danh sách các Bộ

Chia sẻ: Thanh Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
4
download

Nghị quyết về việc quy định danh sách các Bộ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nghị quyết về việc quy định danh sách các Bộ và các cơ quan ngang bộ của Chính phủ do Quốc hội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nghị quyết về việc quy định danh sách các Bộ

  1. QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: Không số Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 1992 NGHN QUYẾT QUY ĐN DANH SÁCH CÁC BỘ VÀ CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ CỦA NH CHÍNH PHỦ Căn cứ vào Điều 84 và Điều 114 của Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Điều 74 của Luật tổ chức Quốc hội và Điều 2 của Luật tổ chức Chính phủ; Theo đề nghị của Thủ tướng Chính phủ, NGHN QUYẾT Các Bộ và các cơ quan ngang Bộ của Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam gồm có: A. CÁC BỘ: 1. Bộ Quốc phòng 2. Bộ Nội vụ 3. Bội Ngoại giao 4. Bộ Tư pháp 5. Bộ Tài chính 6. Bộ Thương mại 7. Bộ Khoa học, công nghệ và môi trường 8. Bộ Lao động, thương binh và xã hội 9. Bộ Giao thông vận tải 10. Bộ Xây dựng 11. Bộ Công nghiệp nặng 12. Bộ Công nghiệp nhẹ
  2. 13. Bộ Năng lượng 14. Bộ N ông nghiệp và công nghiệp thực phNm 15. Bộ Lâm nghiệp 16. Bộ Thủy lợi 17. Bộ Thủy sản 18. Bộ Văn hoá, thông tin 19. Bộ Giáo dục và đào tạo 20. Bộ Y tế B. CÁC CƠ QUAN NGANG BỘ: 1. Uỷ ban Kế hoạch N hà nước 2. Uỷ ban Dân tộc và miền núi 3. Uỷ ban N hà nước về hợp tác và đầu tư 4. Thanh tra N hà nước 5. N gân hàng N hà nước 6. Ban tổ chức, cán bộ Chính phủ 7. Văn phòng Chính phủ N ghị quyết này đã được Quốc hội của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt N am khoá IX, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 30/9/1992. Nông Đức Mạnh (Đã ký)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản