Nhập chữ và tạo hiệu ứng với Flash MX phần 2

Chia sẻ: Mr Yo Ko | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
94
lượt xem
26
download

Nhập chữ và tạo hiệu ứng với Flash MX phần 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hoàn tất việc tô màu, dùng công cụ Arrow để làm biến dạng ký tự M và ký tự X (lưu ý là không nhấp chọn lên chúng). Sau khi làm biến dạng các ký tự M, X, bạn dùng công cụ Arrow vẽ một vùng chọn xung quanh chữ FLASH để chọn tất cả các ký tự của chữ này. Sau khi thực hiện chọn các ký tự, bạn nhấp chọn lệnh Modify Group từ trình đơn hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm chúng trở lại. Sau khi nhóm lại, nhấp phải chuột trên chữ FLASH và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Nhập chữ và tạo hiệu ứng với Flash MX phần 2

  1. NHẬP CHỮ VÀ TẠO HIỆU ỨNG VỚI FLASH MX Hoàn tất việc tô màu, dùng công cụ Arrow để làm biến dạng ký tự M và ký tự X (lưu ý là không nhấp chọn lên chúng). Sau khi làm biến dạng các ký tự M, X, bạn dùng công cụ Arrow vẽ một vùng chọn xung quanh chữ FLASH để chọn tất cả các ký tự của chữ này. Sau khi thực hiện chọn các ký tự, bạn nhấp chọn lệnh Modify > Group từ trình đơn hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + G để nhóm chúng trở lại. Sau khi nhóm lại, nhấp phải chuột trên chữ FLASH và chọn lệnh Convert to Symbol… từ menu. Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện. Trong hộp thoại này, nhập tên của Symbol là flash vào mục Name, chọn Graphic ở mục Behavior sau đó nhấp chọn nút OK.
  2. Sau khi nhấp chọn nút OK, thấy xuất hiện một tâm điểm trên chữ FLASH khi nó được nhấp chọn. Tương tự như trên, chuyển chữ MX thành một Symbol bằng cách dùng công cụ Arrow chọn cả hai đối tượng này sau đó nhấp phải chuột lên chúng và chọn lệnh Convert to Symbol…. Hộp thoại Convert to Symbol xuất hiện, bạn nhập tên của Symbol là mx vào mục Name, chọn Graphic ở mục Behavior sau đó nhấp chọn OK. Bây giờ bạn sẽ mở rộng thêm bài tập này bằng cách tạo hiệu ứng đổi màu cho chữ FLASH bằng cách thực hiện các bước thao tác sau: Trước tiên, bạn quan sát thấy trên bảng Timeline có một layer với tên Layer 1. Layer này hiện có một keyframe và keyframe này chứa tất cả các đối tượng trong vùng Stage (nghĩa là khi nhấp chọn keyframe này thì các đối tượng trong vùng Stage sẽ được chọn).
  3. Tiếp theo, trên thanh thước Timeline bạn nhấp phải trên frame 1 của Layer 1 sau đó chọn lệnh Copy Frames từ menu. Sau khi chọn lệnh Copy Frame, trên bảng Timeline bạn nhấp biểu tượng Insert Layer để chèn thêm một layer mới. Sau khi chọn lệnh này, thấy xuất hiện thêm Layer 2.
  4. Lúc này, nhấp phải trên frame 1 của Layer 2 sau đó chọn lệnh Paste Frames từ menu. Sau khi thực hiện lệnh Paste Frames, thấy một nốt tròn màu đen xuất hiện tại frame đầu tiên của Layer 2. Trên bảng Timeline, nhấp vào Layer 2 để biến layer này thành layer hiện hành (bỏ chọn keyframe đầu tiên) sau đó nhấp chọn chữ MX trong vùng Stage và nhấn phím Delete trên bàn phím để xóa nó đi. Khi xóa xong, nhấp trở lại keyframe đầu tiên của Layer 2 thì chỉ có chữ FLASH được chọn.
  5. Sau khi xóa xong, nhấp vào dấu chéo màu đỏ trên Layer 2 để bỏ nó đi. Các thao tác mà bạn vừa thực hiện đã làm cho chữ FLASH và MX nằm trên hai layer khác nhau: Chữ MX nằm trên Layer 1, chữ FLASH nằm trên Layer 2.(Bạn có thể tham khảo chi tiết về Layer trong chương 6).
  6. Tiếp theo, trên thanh thước Timeline nhấp phải trên frame 40 của Layer 1 sau đó chọn lệnh Insert Keyframe từ menu (một cách khác bạn có thể nhấp chọn frame 40 và nhấn phím F6 để chèn thêm frame). Sau khi chọn lệnh Insert Keyframe, trên thanh Timline xuất hiện một đoạn màu xám gồm 40 frame. Và tương tự như thao tác trên, thực hiện lại trên Layer 2. Tiếp tục công việc, trên thanh Timeline nhấp chọn frame đầu tiên của Layer 2 sau đó nhấp chọn Window > Properties hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3 để mở bảng Properties (nếu bảng này chưa xuất hiện trên màn hình làm việc).
  7. Trên bảng Properties, nhấp vào tam giác hướng xuống ở mục Tween và chọn lệnh Motion. Sau khi chọn lệnh Motion, thiết đặt các thông số còn lại như sau: Nhấp vào tùy chọn Scale, Ease: 0, Rotate: Auto, nhấp bỏ tùy chọn Orient to path, Sync, Snap.  
Đồng bộ tài khoản