NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

Chia sẻ: Lotus_3 Lotus_3 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
285
lượt xem
7
download

NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp)

  1. NHỮNG HẰNG ĐẲNG THỨC ĐÁNG NHỚ (Tiếp) I . MỤC TIÊU : 1, Kiến thức: học sinh hiểu và nhớ thuộc lòng tất cả bằng công thức và phát biểu thành lời về lập phương của tổng lập phương của 1 hiệu . 2, Kỹ năng: học sinh biết áp dụng công thức để tính nhẩm tính nhanh một cách hợp lý giá trị của biểu thức đại số 3, Thái độ: rèn luyện tính nhanh nhẹn, thông minh và cẩn thận II. Chuẩn bị: gv: - Bảng phụ. hs: - Bảng phụ. Thuộc ba hằng đẳng thức 1,2,3 III. tiến trình giờ dạy: 1. Tổ chức: 2. Kiểm tra bài cũ: + HS1: Hãy phát biểu thành lời & viết công thức bình phương của một tổng 2 biểu thức, bình phương của một hiệu 2 biểu thức, hiệu 2 bình phương ? + HS2: Nêu cách tính nhanh để có thể tính được các phép tính sau: a) 312 ; b) 492; c) 49.31 3. Bài mới:
  2. Hoạt động của GV và HS Ghi bảng Hoạt động 1. XD hằng đẳng thức thứ 4: 4)Lập phương của một tổng Giáo viên yêu cầu HS làm ?1 ?1 Hãy thực hiện phép tính sau & - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV cho biết kết quả (a+ b)(a+ b)2= (a+ b)(a2+ b2 + 2ab) - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? (a + b )3 = a3 + 3a2b + 3ab2 + b3 - GV chốt lại: Lập phương của 1 tổng 2 số bằng lập phương số thứ nhất, cộng 3 lần tích của bình phương số thứ nhất với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số thứ nhất với bình Với A, B là các biểu thức phương số thứ 2, cộng lập phương số thứ 2. (A+B)3= A3+3A2B+3AB2+B3 GV: HS phát biểu thành lời với A, B là các biểu thức. Tính ?2 : Lập phương của 1 tổng 2 biểu a) (x + 1)3 = thức bằng … b) (2x + y)3 = áp dụng a) (x + 1)3 = x3 + 3x2 + 3x + 1 - GV: Nêu tính 2 chiều của kết quả b)(2x+y)3=(2x)3+3(2x)2y+3.2xy2+y3 + Khi gặp bài toán yêu cầu viết các đa thức x3 + 3x2 + 3x + 1 = 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 8x3 + 12 x2y + 6xy2 + y3 dưới dạng lập phương của 1 tổng ta phân tích
  3. để chỉ ra được số hạng thứ nhất, số hạng thứ 2 của tổng: a) Số hạng thứ nhất là x, số hạng thứ 2 là 1 b) Ta phải viết 8x3 = (2x)3 là số hạng thứ nhất & y số hạng thứ 2 Hoạt động 2. XD hằng đẳng thức thứ 5: 5) Lập phương của 1 hiệu 3 ?3 :  a  (b) ( a, b tuỳ ý ) Giáo viên yêu cầu HS làm ?3 (a - b )3 = a3 - 3a2b + 3ab2 - b3 - HS: thực hiện theo yêu cầu của GV Lập phương của 1 hiệu 2 số bằng - GV: Em nào hãy phát biểu thành lời ? lập phương số thứ nhất, trừ 3 lần tích của bình phương số thứ nhất - GV: Với A, B là các biểu thức công thức trên với số thứ 2, cộng 3 lần tích của số có còn đúng không? thứ nhất với bình phương số thứ 2, Hs :...... trừ lập phương số thứ 2. Với A, B là các biểu thức ta có: GV yêu cầu HS làm bài tập áp dụng: Yêu cầu học sinh lên bảng làm? (A - B )3 = A3 - 3A2 B + 3AB2 - B3 GV yêu cầu HS hoạt động nhóm câu c) ?4 :…. c) Trong các khẳng định khẳng định nào đúng áp dụng: Tính khẳng định nào sai ?
  4. 1. (2x -1)2 = (1 - 2x)2 ; 2. (x - 1)3 = (1 - x)3 13 3 1 1 1 ) =x -3x2. +3x. ( )2 - ( )3 a)(x- 3 3 3 3 3. (x + 1)3 = (1 + x)3 ; 4. (x2 - 1) = 1 - x2 1 1 = x3 - x2 + x. ( ) - ( )3 2 2 3 3 5. (x - 3) = x - 2x + 9 b)(x-2y)3 =x3-3x2.2y+3x.(2y)2-(2y)3 - Các nhóm trao đổi & trả lời = x3 - 6x2y + 12xy2 - 8y3 - GV: em có nhận xét gì về quan hệ của (A - B)2 với (B - A)2 c) 1-Đ ; 2-S ; 3-Đ ; 4-S ; 5- S (A - B)3 Với (B - A)3 HS nhận xét: + (A - B)2 = (B - A)2 + (A - B)3 = - (B - A)3 HĐ3. Luyện tập - Củng cố: - GV: cho HS nhắc lại 2 HĐT - Làm bài 29/trang14 ( GV dùng bảng phụ) + Hãy điền vào bảng
  5. (x - 1)3 (x + 1)3 (y - 1)2 (x - 1)3 (x + 1)3 (1 - y)2 (x + 4)2 N H Â N H Â U HĐ 4 BT - Hướng dẫn về nhà Học thuộc các HĐT- Làm các bài tập: 26, 27, 28 (sgk) & 18, 19 (sbt) * Chứng minh đẳng thức: (a - b )3 (a + b )3 = 2a(a2 + 3b2) * Chuẩn bị tiết sau học bài mới tiếp theo :….
Đồng bộ tài khoản