intTypePromotion=3

Quản Lý Tài Chính

Chia sẻ: Vũ Đỗ Hồng Nhung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
60
lượt xem
14
download

Quản Lý Tài Chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1. Vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp: Vốn là tiền mặt và tín dụng cần thiết để khởi sự và khai thác một doanh nghiệp. Người ta có thể phân loại vốn như sau: - Căn cứ vào cấu thành giá trị sản phẩm, hàng hóa của vốn, ta có: vốn cố định, vốn lưu động - Căn cứ vào nguồn gốc hình thành vốn: vốn ban đầu (hay vốn pháp định); vốn bổ sung - Căn cứ vào thời gian vay vốn: Vốn ngắn hạn; vốn trung hạn; vốn dài hạn...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản Lý Tài Chính

  1. Quản Lý Tài Chính 1. Vốn và nguồn vốn trong doanh nghiệp: Vốn là tiền mặt và tín dụng cần thiết để khởi sự và khai thác một doanh nghiệp. Người ta có thể phân loại vốn như sau: - Căn cứ vào cấu thành giá trị sản phẩm, hàng hóa của vốn, ta có: vốn cố định, vốn lưu động - Căn cứ vào nguồn gốc hình thành vốn: vốn ban đầu (hay vốn pháp định); vốn bổ sung - Căn cứ vào thời gian vay vốn: Vốn ngắn hạn; vốn trung hạn; vốn dài hạn 2. Giá thành sản phẩm : Giá thành sản phẩm là một đại lượng được biểu hiện bằng tiền của các chi phí phát sinh trong quá trình sản xuất của doanh nghiệp, như nguyên vật liệu, nhân công, chi phí sản xuất chung,….
  2. 3. Phân tích tài chính doanh nghiệp: Người ta thường thực hiện chức năng phân tích tài chính thông qua hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn: - Tỉ lệ doanh thu trên vốn (Kdt): Doanh thu / Vốn - Tỉ lệ lợi nhuận trên vốn (Kln): Lợi nhuận / Vốn - Tỉ lệ hao phí vốn trên doanh thu (Kv): Vốn / Doanh thu - Số vòng quay của vốn lưu động (Vv): Doanh thu / Vốn lưu động bình quân - Thời gian của 01 vòng quay VLĐ (Tv): Doanh thu /Vốn lưu động bình quân - Hệ số đảm nhận của vốn lưu động (Hđn): Vốn lưu động bình quân/Doanh thu - Chỉ tiêu đánh giá về tái đầu tư (Kđt): Lợi nhuận bổ sung vốn/Lơi nhuận 4. Phân tích hòa vốn:
  3. Trong quản lý tài chính, người ta thường Phân tích hòa vốn. Đây là công cụ đơn giản nhưng có tác dụng rất tốt trong việc ước tính hiệu quả của kế hoạch tài chính-kinh doanh. v Sản lượng hòa vốn: Q E = F / (s – v) QE : mức sản lượng hòa vốn F : tổng định phí s : doanh thu một đơn vị sản phẩm v : biến phí một đơn vị sản phẩm v Doanh thu hòa vốn: S E = F/ (1- v/s) SE : mức doanh thu hòa vốn (cần phải thu được) F : tổng định phí s : doanh thu một đơn vị sản phẩm v : biến phí một đơn vị sản phẩm
  4. 5. Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn: - Giảm bớt các phí tổn về vốn - Giảm nhu cầu vốn - Phân bổ nguồn vốn hợp lý. - Nâng cao năng lực sản suất của doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản