Quản trị thương hiệu

Chia sẻ: Nhat Viet Tin Hoc | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:90

0
523
lượt xem
370
download

Quản trị thương hiệu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau. Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng màu sắc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quản trị thương hiệu

 1. Quản trị thương hiệu Bộ môn Quản trị Thương hiệu 04.7644092 E-mail: ttthuonghieu@vcu.edu.vn 05/12/10 1
 2. C h­¬ng    ng  1:Tæ quan   h­¬ng  Ö u  vÒ t hi – c i cËn h­¬ng  Ö u  C ¸ tÕ p  t hi – c hµnh è h­¬ng  Ö u  C¸ t t t hi – C ¸ l it ­¬ng  Ö u  c o¹ h hi –  r cña h­¬ng  Ö u  Vaitß  t hi C h­¬ng    u¶n r chi n ­ c h­¬ng  Ö u 2:Q t Þ  Õ lî t hi – iqu¸  qu¶n r t ­¬ng  Ö u  Kh¸  tvÒ   tÞ h hi – Phong  ch  h×nh  c¸ vµ  ¶nh h­¬ng  Ö u  t hi –  ­ M èit¬ng  quan  ÷a   ­ ng  gi chÊtlî s¶n  ¶nh h­¬ng  Ö u  phÈm   h×nh  vµ  t hi – M « h×nh qu¶n r chi n ­ c h­¬ng  Ö u  tÞ  Õ lî t hi C h­¬ng    ¶o   h­¬ng  Ö u  3:B vÖ t hi – Kh¸  tvÒ  uËtsë  iqu¸  l   h÷u r t tÝ uÖ – X¸ l quyÒ n  ­î b¶o  c¸ t c Ëp  ® c  hé  c hµnh è h­¬ng  Ö u  t t hi – C ¸ bi n  p ù  c  Ö ph¸ t b¶o   h­¬ng  Ö u  vÖ t hi C h­¬ng    4:Xóc i n  tÕ qu¶ng    ¶nh h­¬ng  Ö u  b¸h×nh  t hi – C hi n ­ c  Þnh  t ­¬ng  Ö u  Õ lî ® vÞ h hi – C ¸ d¹ vµ  Õ n ­ c in  tt ­¬ng  Ö u  c  ng  chi lî lª kÕ  h hi – H Ö  hèng  t nhËn  Ö n  h×nh hµnh  c  i m   èit it ­¬ng  Ö u  di vµ  t c¸ ® Ó ®  ho¹ h hi – C hi n ­ c  Õ lî qu¶ng    ¶nh h­¬ng  Ö u  b¸h×nh  t hi C h­¬ng    nh  ¸qu¸t ×nh  5:§¸ gi   r qu¶n r t ­¬ng  Ö u  t Þ h hi – X¸ ® Þnh  ¸tÞ µis¶n h­¬ng  Ö u  c  gi r t   t hi – M ë éng h­¬ng  Ö u  l   í  r t hi vµ µm m ih×nh  ¶nh h­¬ng  Ö u  t hi – §o ­ lêng  Ö u  hi qu¶  qu¶n r t ­¬ng  Ö u  tÞ h hi – C huyÓ n  ­î t ­¬ng  Ö u  nh ng h hi 05/12/10 2
 3. Chương 1: Tổng quan về thương hiệu Các tiếp cận thương hiệu Các thành tố thương hiệu Các loại thương hiệu Vai trò của thương hiệu 05/12/10 3
 4. Các tiếp cận                      thương  hiệu 05/12/10 4
 5. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là nhãn hiệu hàng hoá? • Nhãn hiệu hàng hoá là những dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ cùng loại của các cơ sở sản xuất kinh doanh khác nhau.  • Nhãn hiệu hàng hoá có thể là từ ngữ, hình ảnh hoặc sự kết hợp  của  các  yếu  tố  đó  được  thể  hiện  bằng  màu  sắc.  (Điều  785  bộ Luật dân sự) . Brand 05/12/10 Trademark 5
 6. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ và đã  nổi tiếng? • Biti’s chưa đăng ký bảo hộ tại Hoa Kỳ? • Bánh cốm Nguyên Ninh chưa đăng ký bảo hộ? • Kim Đan nổi tiếng, còn Eurowindows? 05/12/10 6
 7. Thương hiệu là gì? • Thương hiệu là dành cho doanh nghiệp, còn nhãn  hiệu là cho hàng hoá? • Honda là TH, Future là nhãn hiệu. • Biti’s? Trung Nguyên, Điện Quang? 05/12/10 7
 8. Thương hiệu là gì? • Thương  hiệu  là  gộp  chung  của  nhãn  hiệu  hàng  hoá,  tên thương mại, chỉ dẫn địa lý và tên gọi xuất xứ? • Một nhãn hiệu cũng có thể bao gồm các yếu tố trên. • Không phải khi nào cũng tồn tại 4 yếu tố đó. • Thường có sự nhầm lẫn giữa thương hiệu và tên thương mại. 05/12/10 8
 9. • Brand  Tr vµ  adem ar còng ån ¹  k  t tisong  song. • Th­êng  gÆ p  c¸ côm   t " l ng  Br c  õ  Buidi and"   ' and  , Br Stat r egy"   Br ; and  I age"   " and  Vi on"   " and  m ; Br si ; Br M anagem ent …   " • Kh«ng  p  c  gÆ c¸ côm  õ  Buidi tadem ar ;" adem ar t " l ng r k"   Tr k  M anagem ent ;" adem ar Vi on"    "   Tr k  si ., • Tradem ar ng tong ph¸ ý ( I  BTA, «ng ­í k – dï r p l TR PS,  C c  Pars,l   TT  c  ­í ) i  uËtSH c¸ n c… . • Brand  dï tong  ar i   –  ng r m ketng,qu¶n r doanh  tÞ  nghi p  Ö … 05/12/10 9
 10. Thương hiệu là tập hợp các dấu hiệu để nhận biết và 2004 phân biệt sản phẩm, doanh nghiệp, là hình tượng về sản phẩm trong tâm trí công chúng  Các dấu hiệu trực giác.  Các dấu hiệu tri giác. 2005 05/12/10 10
 11. Các dấu hiệu trực giác • Các dấu hiệu trực giác được tiếp nhận thông qua các  giác quan.  – Tên hiệu, – Logos và symbols, – Khẩu hiệu (Slogan), – Nhạc hiệu, – Kiểu dáng của hàng hoá và bao bì,  – Các dấu hiệu khác (mùi, màu sắc…). Sự hiện hữu của các dấu hiệu trực giác. Tác động trực tiếp lên các giác quan, khả năng tiếp nhận nhanh chóng 05/12/10 11
 12. Các “dấu hiệu” tri giác • Cảm nhận về sự an toàn, tin cậy. • Giá trị cá nhân khi tiêu dùng sản phẩm. • Hình ảnh về sự vượt trội, khác biệt. Tính vô hình của dấu hiệu tri giác. Hình ảnh về sản phẩm trong tâm trí người tiêu dùng. Tri giác được dẫn dắt bởi các dấu hiệu trực giác 05/12/10 12
 13. Các thành tố                         thương hiệu 05/12/10 13
 14. Biểu tượng  (Symbol) Sự cá biệt  Dáng cá biệt của bao bì của hàng hoá Tên  C¸ t c hµnh è t Biểu trưng  thương hiệu t ương  ệu h hi (Logo) Các yếu tố  Nhạc hiệu khác Khẩu hiệu (Slogan) 05/12/10 14
 15. • Thông điệp cụ thể Diệt nấm tận gốc Diệt sạch mọi loại côn trùng Ở đâu có điện, ở đó có Điện Quang Càng lắc càng ngon Thật như cuộc sống Bia của đàn ông 05/12/10 15
 16. • Thông điệp trừu tượng Chỉ có thể là Heineken Nâng niu bàn chân Việt Khơi nguồn sáng tạo Vinaausteel cho lộc trong thép Cho mắt ai mãi tìm  Càng ngắm càng say 05/12/10 16
 17. Các loại thương hiệu 05/12/10 17
 18. Thương hiệu gia đình • Là TH gán chung cho tất cả HH, DV của DN. 05/12/10 18
 19. Thương hiệu cá biệt • Là TH riêng cho từng chủng loại HH, DV 05/12/10 19
 20. Thương hiệu tập thể • Là TH chung cho HH của nhiều DN trong cùng 1 liên kết  nào đấy (còn gọi là TH nhóm). Viglacera Vinacafe Bordaux Phú Quốc  05/12/10 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản