intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

95
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bộ bài giảng Quản trị thương hiệu của ThS. Đặng Đình Trạm gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Thương hiệu và quản trị thương hiệu; đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu & bảo vệ thương hiệu; chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu; các mô hình thương hiệu & chiến lược phát triển thương hiệu; tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp; định giá thương hiệu & khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại; thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU<br /> <br /> Ths Đặng Đình Trạm<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN<br /> <br /> Họ tên: Đặng Đình Trạm<br /> Học vấn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MBA, European Excellence in Management Education, Hà Nội, Việt Nam,<br /> 2000-2002.<br /> Master of Marketing & Production, Orléans University, Orléans, Pháp,<br /> 2002-2003.<br /> Master of Strategy & Management, Paris XII University, Paris, Pháp, 20032004.<br /> <br /> Kinh nghiệm thực tế<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng lập và Điều hành Công ty Pinctadali Việt Nam, 2007-2012.<br /> Tư vấn cao cấp Tổ chức Phi Chính phủ (Prosperity Initiative), 2010-2012.<br /> Cố vấn cao cấp Tập đoàn Lamboo International, USA, 2012.<br /> <br /> Kinh nghiệm giảng dạy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học QGHN, Khoa Quốc tế, 2005-2006.<br /> Giảng viên thỉnh giảng Đại học Thương Mại, Thành viên Hội đồng chấm<br /> thi tốt nghiệp đại học, 2006-2012.<br /> Giảng viên Topica Education, Dự án Đào tạo Đổi mới Sáng tạo, 2012.<br /> 1.2<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> Tại sao cần Quản trị Thương hiệu?<br /> Thương hiệu hiện đang là vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các<br /> nhà quản lý, mà còn cả người tiêu dùng và cộng đồng. Các nhà lãnh đạo<br /> doanh nghiệp đều nhận thấy rằng một trong những tài sản quan trọng<br /> nhất của doanh nghiệp là thương hiệu. Đồng thời, thương hiệu chính là<br /> công cụ hữu hiệu bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp<br /> trong môi trường kinh doanh luôn biến động.<br /> <br /> Mục tiêu của môn học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh, khái niệm tài sản thương hiệu<br /> và những lợi ích của việc tạo lập một thương hiệu mạnh;<br /> Phương thức xây dựng và tạo lập tài sản thương hiệu, thiết kế và lựa chọn<br /> các thành tố thương hiệu, khuếch trương thương hiệu thông qua các<br /> chương trình marketing;<br /> Phương pháp đánh giá và cách thức tiến hành đánh giá thương hiệu;<br /> Các chiến lược xây dựng thương hiệu và điều chỉnh chiến lược xây dựng<br /> thương hiệu theo thời gian;<br /> Bảo vệ thương hiệu và khai thác thương hiệu thông qua nhượng quyền<br /> thương mại.<br /> 1.3<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> Thời lượng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng thời lượng: 27 tiết x 55 phút<br /> Lý thuyết: 20 tiết<br /> Thảo luận, thuyết trình: 07 tiết<br /> <br /> Nhiệm vụ của sinh viên<br /> <br /> <br /> <br /> Dự lớp: Bắt buộc (không được vắng mặt quá 30% tổng số buổi học)<br /> Thảo luận, thuyết trình: Bắt buộc<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Học liệu về Quản trị Thương hiệu, Đặng Đình Trạm, Đại học Thăng Long,<br /> 2012.<br /> Thương hiệu với nhà quản lý, Nguyễn Quốc Thịnh, NXB Chính trị Quốc<br /> gia, 2004.<br /> Tạo dựng và quản trị thương hiệu - Danh tiếng và lợi nhuận, Lê Anh<br /> Cường, NXB Lao động - Xã hội, 2004.<br /> 1.4<br /> <br /> CẤU TRÚC MÔN HỌC<br /> <br /> Chương 1: Thương hiệu và Quản trị thương hiệu (3 tiết)<br /> Chương 2: Đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị<br /> thương hiệu (4 tiết)<br /> Chương 3: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu & Bảo vệ<br /> thương hiệu (4 tiết)<br /> Chương 4: Chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu<br /> (4 tiết)<br /> Chương 5: Các mô hình thương hiệu & Chiến lược phát triển thương<br /> hiệu (3 tiết)<br /> Chương 6: Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp (3 tiết)<br /> Chương 7: Định giá thương hiệu & Khai thác thương hiệu bằng hình<br /> thức nhượng quyền thương mại (3 tiết)<br /> Chương 8: Thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế (3 tiết)<br /> <br /> 1.5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2