intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
48
lượt xem
5
download

Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bộ bài giảng Quản trị thương hiệu của ThS. Đặng Đình Trạm gồm có 8 chương với những nội dung chính sau: Thương hiệu và quản trị thương hiệu; đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị thương hiệu; thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu & bảo vệ thương hiệu; chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu; các mô hình thương hiệu & chiến lược phát triển thương hiệu; tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp; định giá thương hiệu & khai thác thương hiệu bằng hình thức nhượng quyền thương mại; thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị thương hiệu: Giới thiệu – ThS. Đặng Đình Trạm

ĐẠI HỌC THĂNG LONG<br /> <br /> QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU<br /> <br /> Ths Đặng Đình Trạm<br /> <br /> 1.1<br /> <br /> THÔNG TIN GIẢNG VIÊN<br /> <br /> Họ tên: Đặng Đình Trạm<br /> Học vấn<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> MBA, European Excellence in Management Education, Hà Nội, Việt Nam,<br /> 2000-2002.<br /> Master of Marketing & Production, Orléans University, Orléans, Pháp,<br /> 2002-2003.<br /> Master of Strategy & Management, Paris XII University, Paris, Pháp, 20032004.<br /> <br /> Kinh nghiệm thực tế<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Sáng lập và Điều hành Công ty Pinctadali Việt Nam, 2007-2012.<br /> Tư vấn cao cấp Tổ chức Phi Chính phủ (Prosperity Initiative), 2010-2012.<br /> Cố vấn cao cấp Tập đoàn Lamboo International, USA, 2012.<br /> <br /> Kinh nghiệm giảng dạy<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giảng viên Đại học Kinh tế, Đại học QGHN, Khoa Quốc tế, 2005-2006.<br /> Giảng viên thỉnh giảng Đại học Thương Mại, Thành viên Hội đồng chấm<br /> thi tốt nghiệp đại học, 2006-2012.<br /> Giảng viên Topica Education, Dự án Đào tạo Đổi mới Sáng tạo, 2012.<br /> 1.2<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> Tại sao cần Quản trị Thương hiệu?<br /> Thương hiệu hiện đang là vấn đề thu hút sự quan tâm không chỉ của các<br /> nhà quản lý, mà còn cả người tiêu dùng và cộng đồng. Các nhà lãnh đạo<br /> doanh nghiệp đều nhận thấy rằng một trong những tài sản quan trọng<br /> nhất của doanh nghiệp là thương hiệu. Đồng thời, thương hiệu chính là<br /> công cụ hữu hiệu bảo đảm cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp<br /> trong môi trường kinh doanh luôn biến động.<br /> <br /> Mục tiêu của môn học<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Vai trò của thương hiệu trong kinh doanh, khái niệm tài sản thương hiệu<br /> và những lợi ích của việc tạo lập một thương hiệu mạnh;<br /> Phương thức xây dựng và tạo lập tài sản thương hiệu, thiết kế và lựa chọn<br /> các thành tố thương hiệu, khuếch trương thương hiệu thông qua các<br /> chương trình marketing;<br /> Phương pháp đánh giá và cách thức tiến hành đánh giá thương hiệu;<br /> Các chiến lược xây dựng thương hiệu và điều chỉnh chiến lược xây dựng<br /> thương hiệu theo thời gian;<br /> Bảo vệ thương hiệu và khai thác thương hiệu thông qua nhượng quyền<br /> thương mại.<br /> 1.3<br /> <br /> GIỚI THIỆU MÔN HỌC<br /> <br /> Thời lượng<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tổng thời lượng: 27 tiết x 55 phút<br /> Lý thuyết: 20 tiết<br /> Thảo luận, thuyết trình: 07 tiết<br /> <br /> Nhiệm vụ của sinh viên<br /> <br /> <br /> <br /> Dự lớp: Bắt buộc (không được vắng mặt quá 30% tổng số buổi học)<br /> Thảo luận, thuyết trình: Bắt buộc<br /> <br /> Tài liệu học tập<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Học liệu về Quản trị Thương hiệu, Đặng Đình Trạm, Đại học Thăng Long,<br /> 2012.<br /> Thương hiệu với nhà quản lý, Nguyễn Quốc Thịnh, NXB Chính trị Quốc<br /> gia, 2004.<br /> Tạo dựng và quản trị thương hiệu - Danh tiếng và lợi nhuận, Lê Anh<br /> Cường, NXB Lao động - Xã hội, 2004.<br /> 1.4<br /> <br /> CẤU TRÚC MÔN HỌC<br /> <br /> Chương 1: Thương hiệu và Quản trị thương hiệu (3 tiết)<br /> Chương 2: Đặc tính thương hiệu, định vị thương hiệu và giá trị<br /> thương hiệu (4 tiết)<br /> Chương 3: Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu & Bảo vệ<br /> thương hiệu (4 tiết)<br /> Chương 4: Chiến lược Marketing nhằm tạo dựng giá trị thương hiệu<br /> (4 tiết)<br /> Chương 5: Các mô hình thương hiệu & Chiến lược phát triển thương<br /> hiệu (3 tiết)<br /> Chương 6: Tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp (3 tiết)<br /> Chương 7: Định giá thương hiệu & Khai thác thương hiệu bằng hình<br /> thức nhượng quyền thương mại (3 tiết)<br /> Chương 8: Thương hiệu thâm nhập thị trường quốc tế (3 tiết)<br /> <br /> 1.5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản